Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5761immünojenbk. antijen
5762immünolojibk. bağışıklık bilimi
5763immünolojik toleransVücudun bir antijene, özellikle kendi antijenine karşı cevap vermemesi. Antijenlere özgü reseptörlerin fiziksel ya da görevsel olarak bozulmaları ile ortaya çıkan durum.
5764immünositokimyaHücrelerdeki antijenleri özel antikorlarla işaretleyerek immünoflüoresan mikroskobunda inceleme ya da elektronca yoğun bir madde ile beraber antikorlarla işaretleyerek elektron mikroskobunda inceleme tekniği.
5765imparator lâlesibk. ağlayangelin
5766imparator mantarıAmanitaceae familyasından yenen bir mantar türü. Altın yumurta mantarı.
5767imparipinnatBileşik yaprak ekseni ucunda yaprakçık bulunan bileşik yaprak.
5768impulsUyarma sonucu bir sinir teli boyunca meydana gelen kimyasal ve elektriksel değişiklikler.
5769in balığıKemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 35 cm kadar uzunlukta, Anadolu'nun tatlı sularında yaşayan bir tür.
5770in situYerinde anlamına gelen terim.
5771in situ hibridizasyonbk. in situ melezleme
5772in situ melezlemeBir kromozom üzerindeki belirli bir DNA dizisinin yerini tespit için, o dizinin tam bir şekilde tamamlayıcısı olan ve ona bağlanan radyoaktif nükleik asit grubu ile mitoz hücrelerini muamele etme tekniği. Dokulardaki özel mRNA sentez yerini tespit için de
5773in vitroHücrelerin, dokuların, organların ait oldukları organizmaların dışında yapay ortamlar içinde (Petri kapları, kültür şişeleri vb.) yetiştirilmeleri veya bulunmaları.
5774in vitro çoğaltmaKontrollü yapay bir çevrede, temiz şartlarda, plâstik veya cam kültür kapları kullanılarak besi yerlerinde canlının çoğaltılması.
5775in vitro mutagenezDNA molekülünün belirlenmiş bir yerinde kullanılan tekniklerle istenen bir mutasyonun yapılması.
5776in vivoAit olduğu organizmanın ya da hücrenin içinde olan olay ya da yapılan deney.
5777inambuKuşlar (Aves) sınıfının, karinalılar (Carinatae) bölümünün, tinamular (Tinamiformes) takımının, tinamugiller (Tinamidae) familyasından, 42 cm kadar uzunlukta, Peru ve Arjantin’de yaşayan bir tür.
5778ince bağırsakMide ile kalın bağırsak arasında 5-6 m kadar uzunlukta olan, duedonum, jejunum ve ileum olmak üzere üç bölgeye ayrılan, iç yüzeyi katlanmalar yapan, tek tabakalı silindirik epitelle astarlanmış, dış tarafında düz kas hücreleri ile sarılmış, sindirilmiş ma
5779ince kertenkelePullu sürüngenler (Squamata) takımından, seyrek ağaçlı ve ormanlık alanlarda taşlar ya da yere düşmüş yapraklar altında yaşayan, 12 cm kadar boyda olan, küçük böcek ve örümceklerle beslenen bir tür. Göz kapaksız kertenkele.
5780ince loriMaymunlar (Primates) takımının, lorigiller (Nycticebidae) familyasından, 25 cm kadar uzunlukta, kısa ve kalın bacaklı, yavaş hareket eden, gece faal olan, Hindistan'da yaşayan bir tür.
5781ince parmaklı kelerPullu sürüngenler (Squamata) takımından, 10 cm kadar boyda, Güney ve Orta Anadolu'da genellikle bitkisi bol alanlarda, evlerde ve taşlar altında yaşayan bir tür.
5782ince zarbk. beyin zarları
5783inciBazı yassı solungaçlılarda (Lamellibranchiata) kabuğun içine giren küçük bir kum tanesi gibi bir madde etrafında sedef birikmesi ile oluşan yapı.
5784inci balığıKemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 12 cm kadar uzunlukta, pullarını örten gümüşlü bir pigmentin yapay inci olarak kullanıldığı, Avrupa ve Anadolu ırmaklarında yaşayan bir balık türü. Akbalık.
5785inci organlarıBazı balık familyalarında üreme zamanında deride, başta ve yüzgeçlerde oluşan üst deri karakterli yapıyı pürüzlü hâle getiren, keratinleşmemiş ya da keratinleşmiş yapılar. Üreme tüberkülleri.
5786incirDutgiller (Moraceae) familyasından, sütlü, iki evcikli, çiçekleri etlenmiş çiçek tablası içinde bulunan ve etli kısım meyve olarak yenen, yapraklarını döken, erkek ve dişi bireyin ayrı ayrı bulunduğu ağaç formunda bir bitki.
5787incir eşek arısıBöcekler (Insecta) sınıfının, zar kanatlılar (Hymenoptera) takımından, erkekleri kanatsız, dişileri kanatlı, erkek incir ağacından aldıkları polenleri dişi inek ağacına taşıyarak döllenmede yardımcı olan bir tür.
5788indikatör organizmaBitki ya da hayvansal organizmaların, çevrelerindeki yararlı ya da zararlı madde karışımlarından birine karşı en duyarlı olanı. Biyoindikatör.
5789indirgeme1. Kimyasal bir olay sırasında bir maddenin bileşimindeki hidrojen miktarının artırılması ya da oksijen miktarının azaltılması, bir atom ya da iyona bir elektronun ilâvesi. 2. Mayoz bölünmesi sırasında kromozom sayısının yarıya indirilmesi. Redüksiyon.
5790indirgeme bölünmesibk. mayoz

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir