Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5881iribaşKurbağa larvalarına verilen özel ad. Tetari.
5882iridofor(Yun. kytos: hücre, boşluk pherein: taşımak) 1. Bazı kafadan ayaklıların derisindeki janjanlı hücreler. 1. Balıklarda ve sürüngenlerde gümüş rengi ya da janjanlı olan ve guanin kapsayan granuller. İridosit, okrofor.
5883iridositbk. iridofor
5884iridovirüsYığın hâlinde bulunduklarında gök kuşağı görüntüsü veren, böceklerin çoğunda parazit olarak bulunan, çift iplikli DNA içeren, kılıfsız, ikozahedral bir virüs.
5885irisbk. süsenGöz merceğini kısmen örten, ortasında göz bebeği (pupilla) denen bir açıklık bulunan damar tabakanın bir kısmı, koroit uzantısı.
5886isfendanbk. akçaağaç
5887ishak kuşuBaykuşlar (Strigiformes) takımının, baykuşgiller (Strigidae) familyasından, yurdumuzun Akdeniz sahil bölgesinde yerli, diğer bölgelerinde ise yazın kuluçkaya yatan, açık ve seyrek arazide meyve bahçelerinde, şehir içindeki park ve bahçelerde, harabelerde
5888iskarmosKemikli balıklar (Teleostei) takımının, kefalgiller (Mugillidae) familyasından, 1 m kadar uzunlukta, Atlantik Okyanusu ve Akdeniz' de yaşayan bir tür.
5889iskeletBir hayvanın destek görevi olan ve vücudu korumaya yarayan sert parçasının tümü omurgalı hayvanların iç organlarını koruyan ve destekleyen kemik ve az çok kıkırdaklı bir çatı yapısı.
5890iskelet kasıbk. çizgili kas
5891iskerletbk. dikenli salyangoz
5892iskiyopübik çubukKeski solungaçlı balıklarda (Elasmobranchii) bir kıkırdaktan oluşan kalça kemeri.
5893iskorpitKemikli balıklar (Teleostei) takımının, iskorpitgiller (Scorpaenidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, açık kırmızı renkli, Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve Marmara Denizi'nde yaşayan bir tür.
5894iskorpitgillerBalıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, üstleri ktenoyit pullarla kaplı, sırt yüzgeçleri zehirli bezlere bağlı kuvvetli dikenlerle donanmış, insana batınca önemli yaralar a
5895isopedinBazı balıklarda tabakalardan oluşan kozmoyit ve ganoyit pulların en iç tabakası.
5896ispariKemikli balıklar (Teleostei) takımının, izmaritgiller (Sparidae) familyasından, 22 cm kadar uzunlukta, kurşun renginde, Karadeniz'de bulunan bir tür.
5897ispermeçet balinasıBalinalar (Cetacea) takımının, ispermeçet balinasıgiller (Physeteridae) familyasından, erkeğinin uzunluğu 18 m kadar, başında ispermeçet ve yağ depo ettiği büyük bir boşluk bulunan, sıra kara, karnı kül rengi, ak, boğazı bir insan yutacak kadar geniş olan
5898ispermeçet balinasıgillerMemeliler (Mammalia) sınıfının, balinalar (Cetacea) takımının, dişli balinalar (Odontoceti) alt takımından, başlarındaki geniş bir boşluk içerisinde ispermeçet ve yağ depo eden, bundan ispermeçet yağı ve mum elde edilen, alt çenelerinde koni biçiminde bir
5899ispinozKuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ispinozgiller (Fringillidae) familyasından, 16 cm kadar uzunlukta, sırtı kırmızı, kahverengi, karnı pembe olan, Palearktik bölgede ağaçlık yerlerde yaşayan bir tür.
5900ispinozgillerKuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, gagaları daima küçük ve koni biçiminde, kuyrukları düz ya da girintili, 500 kadar türü olan göçmen bir familyası. İspinoz (Fringilla coelebs), dağ ispinozu (F.montifringilla), sedir kanaryas
5901İstakozbk. deniz İstakozu
5902istavritKemikli balıklar (Teleostei) takımının, uskumrugiller (Scombridae) familyasından, 30-50 cm kadar uzunlukta, yavruları bir denizanası türü ile ortak yaşayan, çok geniş alanlara yayılmış bir tür.
5903istemsiz sinir sistemi(Yun. autos: kendi nomos: kanun) Sempatik ve parasempatik sinir sistemlerinden oluşan ve düz kas, kalp kası ve bezlerin salgılama faaliyetini kontrol eden sinirlerden oluşan yapı. Otonom sinir sistemi.
5904istiridyeYumuşakçalar (Mollusca) dalının, yassı solungaçlılar (Lamellibranchiata) sınıfından, kabukları kalın ve üstü katmerli olup parçaları eşit olmayan, çukur olan sol kabukla vücudunu kayalara bağlayan, sağ kabuğu düz ve üstte kalan türleri olan bir cins.
5905istiridye avcısıYağmur kuşları (Charadriiformes) takımının yağmur kuşugiller (Charadriidae) familyasından, 42 cm kadar uzunlukta, gagaları ve ayakları kırmızı, Avrupa, Asya, Kuzey Afrika ve Avustralya'da yaşayan, göçmen bir kuş.
5906istmus1. İki büyük parçayı birleştiren dar yapı. 2. Yumurta kanalının (Fallop kanalı) bir kısmı.
5907istrongilosKemikli balıklar (Teleostei) takımının, izmaritgiller (Sparidae) familyasından, 20-30 cm kadar uzunlukta, eti lezzetli, Akdeniz'de yaşayan bir tür.
5908iş bölümüBir organizmada çeşitli görev ve faaliyetlerin o organizmanın ayrı ayrı bölgeleri tarafından yerine getirilmesi. Hayvan sosyetelerinde görevlerin bölünmesi (işçi, asker arı gibi). Vazife taksimi.
5909iş kırlangıcıbk. kır kırlangıcı
5910işaretleme1. Nükleik asit molekülüne veya herhangi bir kimyasal maddeye radyoaktif bir molekülün sokulması. 2. Hayvanların göç yollarını ya da yaşama alanlarını öğrenmek amacıyla takılan özel alet ya da yapılan işaretler. 3. Kolleksiyon örneklerine ya da mikroskop

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir