Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
6751kirpikli kasGöz uyumunu sağlayan göz çukurunun iç yüzünün ön tarafında çember biçiminde yerleşmiş kas.
6752kirpikli yarasaOmurgalı hayvanlardan, memeliler (Mammalia) sınıfının, yarasalar (Chiroptera) takımının, fare kulaklı yarasagiller (Vespertilionidae) familyasından, böceklerle beslenen, maden ocaklarında, mağaralarda, bol yapraklı ağaçların koyu gölgelerinin bulunduğu ka
6753kirpiklilerBir hücreliler (Protozoa) alt âleminden, bazıları gözle görülebilecek kadar büyük olan, sobe, küre, silindir, vazo biçiminde vücutlu, kabuk ya da iskeletleri bulunmayan, üzerleri harekete yarayan kirpiklerle kaplı, biri büyük, biri küçük olmak üzere iki ç
6754kistBir hücrelilerin ya da çok hücreli küçük hayvanların uygun olmayan şartlar altında ya da çoğalma sırasında çevrelerine saldıkları ve kendilerini korumaya yarayan dayanıklı kapsül.
6755kişnişMaydanozgiller (Umbelliferae) familyasından, 40-60 cm kadar boylanabilen, meyveleri iştah açıcı, yatıştırıcı, bağırsak gazlarını giderici olarak kullanılan, fazla miktarda alındığında dalgınlık, sarhoşluk yapan, özellikle şeker ve likör sanayiinde kullanı
6756kitap trakeasıAkreplerde ve örümceklerde, ince yarıklar aracılığıyla dışarısı ile bağlı olan ve hava ile solunuma yarayan akciğer ve trakea arasında bir yapıda olan özel bir solunum organı.
6757kitinEklem bacaklıların üzerini kaplayan örtü şeklindeki kabuğun yapısını oluşturan, bitkiler, funguslar ve bira mayasının hücre duvarında bulunan, N-asetil glikozaminden meydana gelmiş, kimyasal olarak nötr bir polisakkarit.
6758kitle hâlinde tükenmeJeolojik devirlerde bazı canlı türlerinin anî olarak çok sayıda ortadan kalkması. Örnek: Tebeşir Devri sırasında dinozorların tükenmesi.
6759kitonYumuşakçalar (Mollusca) dalının, ilkel yumuşakçalar (Amphineura) sınıfından, yassı ve sobe biçiminde olan vücudunun sırt bölgesinde 8 geniş plâktan yapılmış, kenarında pullar bulunan mantolu bir cins.
6760kiviKuşlar (Aves) sınıfının, kivigiller (Apterygidae) familyasından, Yeni Zelanda'da yaşayan, tavuk büyüklüğünde olan, uçma ve kuyruk tüyleri olmayan, gece faaliyet gösteren bir kuş türü.Actinidiaceae familyasından, ana vatanı Çin olan, çok yıllık, kirli sarı
6761kivigiller(Yun. a: sız pteryx: kanat) Omurgalı hayvanlardan, kuşlar (Aves) sınıfının, kiviler (Apteryges) takımından, kanatları küt, bacakları kuvvetli, Yeni Zelanda'da yaşayan bir familya.
6762kiviler(Yun. a: sız pteryx: kanat) Omurgalı hayvanlardan, kuşlar (Aves) sınıfının, karinasızlar (Ratitae) bölümünden, Yeni Zelanda'da yaşayan küt kanatlı, soyu tükenmekte olan bir takım.
6763kiyazma(Yun. chiasma: çarpı, haç, çapraz) Mayozun I. profazında, iki kromatit arasında gözlenebilen, bağlantı ya da krosingover yeri.
6764kiyodotYarasalar (Chiroptera) takımının, kanat ayaklıgiller (Pteropodidae) familyasından, 10 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kanat açıklığı olan, Hindistan'dan Avustralya'ya kadar yayılmış bir tür.
6765klâdBelli bir ortak soydan gelen organizma takımını kapsayan filogenetik ağaç dalı.
6766klâdistik(Yun. klados: dal, filiz) Ortak bir atadan gelme sebebiyle türler ve diğer taksonlar arasındaki benzerlikler.
6767klâdistik sınıflandırmaOrtak atadan gelme esasına dayandırılarak yapılan sınıflandırma.
6768klâdogenez(Yun. klados: filiz genesis: soy) Yeni tipler meydana getirmek üzere evrim çizgisinin dallanması.
6769klâdokarpus(Yun. klados: filiz karpos: meyve) Dişi üreme organların (arkegonyumlar) oluştuğu kısa dallar üzerindeki uç yapılar.
6770klâdusbk. dal
6771klâmidosporBir hif içerisinde oluşan eşeysiz mantar sporu.
6772klâsifikasyonbk. sınıflandırma
6773klâsisbk. sınıf
6774klâsmatosit(Yun. clasma: parça kytos: hücre) Bazı dokularda bulunan değişken bazofil lökosit ya da makrofaj.
6775klâsper1. Bazı keski solungaçlı balıkların (Elasmobranchia) erkeklerinde karın yüzgecinin sopa şeklindeki uzantısı. 2. İki eşeyin birbirini tutabilmesine imkân verecek şekilde değişmiş herhangi bir organ.
6776klâtrinÖrtülü keseciklerin yüzeyinde, karakteristik çok köşeli örtüyü oluşturan telsi protein.
6777klâvigerBöcekler (Insecta) sınıfının, kın kanatlılar (Coleoptera) takımından, küçük boylu, karınca yuvalarında görülen bir eklem bacaklı cinsi.
6778klâvikulabk. köprücük kemiği
6779klâvus1. Heteroptera türlerinde birinci çift kanadın skutelluma komşu bölgesi. 2. Örümceklerde dişi genital organın çıkıntısı. 3.Otlarda bir mantar hastalığı.
6780Klenow fragmentibk. Klenow parçası

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir