Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
661amfisol(Yun. amphi: her iki koilos: boşluk) İki tarafı çukur.
662amfistomatik yaprak(Yun. amphi: her iki stoma: ağız) Hem alt hem de üst yüzeyde stoma taşıyan yaprak.
663amfitesyum(Yun. amphi: her iki theke: kutu) Yosunlarda embriyonun dış tabakasını veren doku.
664amfitrişBakterinin her iki ucunda da flagellum demetinin bulunması.
665amfitrop(Yun. amphi: her iki trope: dönme) Tohum taslağının 90 derece dönerek sapının (funikulus) taslağa yandan bitişik gibi göründüğü tohum taslağı.
666amfiyoksüsbk. batrak
667amfoterikOrtamın pH derecesine göre bir bileşiğin hem bazik hem asidik olmak üzere iki taraflı iyonize olma durumu.
668amfoterik molekülAynı zamanda hem asit, hem de baz yüklü olan molekül.
669Amiatus calvusbk. kel turna balığı
670Amiidaebk. kel turna balığıgiller
671amiiform(Lat. amia: sırt yüzgeci ile yüzen balık forma: şekil) Balıklarda sadece dorsal yüzgecin kullanılmasıyla yapılan yüzme hareketi.
672amiksis(Yun. a: ..sız mixis karışma) Döllenme yapılmaması bazen gonadların yokluğu için de kullanılan bir terim.
673amiktik(Yun. a: ..sız mixis: karışma) Döllenmeyen yumurtadan partonegenetik olarak dişi gelişmesi böyle yumurtalar geliştiren dişi birey.
674amilâzTükrükte bulunan, nişastayı parçalayarak şekere çeviren enzim. Ptiyalin.
675amiloitNişastaya benzeyen, beyinde depolandığı zaman Alzhaimer hastalığına sebep olan, kalp, karaciğer, dalak ve diğer organlarda depo edilen kompleks proteine benzer telli materyal.
676amilopektinNişastayı teşkil eden iki uzun polimer molekülünden dallı olanı yapısı glikojene benzer.
677amiloplâst(Yun. amylum: nişasta plastos: teşekkül etmiş) Bitkilerde renksiz nişasta granülü.
678amilozNişastayı teşkil eden iki uzun polimer moleküllerinden düz zincir şeklinde olanı.
679aminFonksiyonel NH2 grubu taşıyan herhangi bir bileşik. RCONH2.
680amino asitGenel formülü R-CH(NH2)COOH olan bir bileşik sınıfı. R, bu sınıftaki çeşitli amino asitleri belirleyen yan zincirdir. Optik olarak D ve L izomerleri vardır. Canlı organizmalarda proteinin yapısında L izomeri bulunur. Doğada yirmi çeşit amino asit vardır.
681amino asit dizisiBir proteinde veya peptit zincirinde amino asitlerin peş peşe hat şeklinde (lineer) dizilişi. Bu diziliş her proteine özgü olan primer yapıdır. Bu yapıdan sekonder, tersiyer ve kuaterner protein yapıları gelişir.
682amino asit koluTaşıyıcı RNA'nın yonca yaprağı modelini oluşturan kıvrımlardan amino asidin kovalent bağlarla bağlandığı kısım.
683amino grubu-NH2 şeklinde gösterilen bir kimyasal grup bir proton eklenmesiyle bazik olan -NH+3 teşekkül eder.
684amino ucuPolipeptit zincirinin serbest alfa amino grubu taşıyan ucu. N ucu.
685aminoaçil adenilatbk. aminoasil adenilat
686aminoaçil tRNAbk. aminoasil tRNA
687aminoaçil tRNA sentetazbk. aminoasil tRNA sentetaz
688aminoaçil yeribk. A yeri
689aminoasil adenilat, AA-AMPYüksek enerjili bir bileşik. Protein sentezinde bir amino asit ile onun tRNA adaptörü arasında kovalent bağ teşekkülünde aracı olan aktive edilmiş bir bileşik. Aminoaçil adenilat.
690aminoasil tRNAKendine özgü amino asit bağlanmış taşıyıcı RNA. Aminoaçil tRNA

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir