Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
6871kolin esterazbk. asetilkolin esteraz
6872kolinerjik sinirler(Yun. chole: safra ergon: iş) Salgıladıkları asetilkolinle efektör organları uyaran sinirler.
6873kolisinÇeşitli bakteriler tarafından meydana getirilen ve diğer bakterileri öldüren Col E-1 gibi bir protein.
6874kolkisinİğ ipliklerinin oluşumunu engelleyen ve sentromerin bölünmesini geciktiren bir alkaloyid. Kolşisin.
6875kollagen(Yun. kolla: zamk genos: soy) Hücreler arası maddede bulunan, prolin, hidroksiprolin ve glisin amino asitlerinden oluşan üç polipeptit zincirinin üçlü heliks şeklinde önce tropokollagen birimlerini, bunların da özel bir dizilişle polarize mikroskopla görü
6876kollagenaz(Yun. kolla: zamk genos: soy) Bazı bakterilerde bulunan ve özel olarak kollageni parçalayan enzim grubundan herhangi biri.
6877kollenkima(Yun. kolla: zamk engchyma: içine dökülme) Bitkilerde primer hücre duvarları eşit olmayan şekilde kalınlaşmış ve büyümekte olan organlara direnç sağlayan canlı doku.
6878kolleterOdunlu bitkilerde reçine, zamk gibi yapışkan madde salgılayan tüyler.
6879kolleteryumBöceklerin dişi üreme sistemlerinde yumurtaları bir arada tutan bir kılıf ya da yumurtaları zemine bağlayan mukusu salgılayan bez.
6880kolloblâst(Yun. kolla: zamk blastos: tomurcuk) İçinde küçük yapışkan granüllerin bulunduğu ve ava yapışmaya yarayan, ktenoforlann tentaküllerinde bulunan bir tip hücre.
6881kolloit(Yun. kolla: zamk eidos: şeklinde) Yarı geçirgen zarlardan kolayca geçemeyen yüksek molekül ağırlıklı büyük moleküller.
6882kolon1. Omurgalılarda kalın bağırsağın rektumdan önce gelen, dışkıdan fazla suyu emen bölgesi. 2. Böceklerde bağırsağın ikinci bölgesi. 3. Elektron mikroskobunda elektromanyetik merceklerin yerleştirildiği, içinden elektronların geçtiği havası boşaltılmış meta
6883koloniAynı türden organizmaların birlikte yaşaması. 1. Bir grup hayvan veya bitkinin sınırlı bit alanda birlikte yaşaması. 2. Bir besi yerinde bakteri ya da mayaların bir tek hücreden, türe özgü renk ve yapıda görülen bir grup mikroorganizma oluşturması. 3. Vol
6884koloni hibridizasyonuKimerik vektör taşıyan bakteriyi tanımlamak için in situ kullanılan bir teknik.
6885kolonileşme1. Bir türün yeni bir habitatı istila etmesi. 2. Boş arazinin tohumlarla işgali. 3.Bağırsakta bakteri florası oluşması. Kolonizasyon.
6886kolonizasyonbk. kolonileşme
6887koloridyebk. kolyoz
6888kolostrumbk. ilk ağız
6889kolpat(Yun. kolpos: katlanma) Yarıklı bir ya da daha fazla yarık ve pora sahip polen. Kolporate.
6890kolporatebk. kolpat
6891kolpusUzunluğu genişliğinin iki katından fazla olan eliptik por.
6892kolsu ayaklılar(Yun. pous: ayak) Çok hücrelilerden (Metazoa), birincil ağızlılar (Protostomia) filumunun, yumuşakçamsılar (Molluscoidae) dalından, vücutları iki parçalı bir kabukla örtülü, uzun ya da kısa bir sapla kendilerini bir yere bağlayan, denizlerde yaşayan, ayrı
6893kolşisinbk. kolkisin
6894kolulusÖrümceklerin ön ağ bezleri arasında bulunan, koni şeklinde küçük yapı.
6895kolyeli ardıçbk. boğmaktı ardıç
6896kolyozKemikli balıklar (Teleostei) takımının, uskumrugiller (Scombridae) familyasından, 30-35 cm kadar uzunlukta, beyinleri dıştan görülen, gözleri yeşil olan, Türkiye denizlerinde yaşayan, küçüklerine koloridye denen bir tür.
6897komatulaDenizlâleleri (Crinoidea) sınıfından, genç evrede saplı, ergin hâlde serbest hareketli türleri olan bir derisi dikenli cinsi.
6898komensalizmBirlikte yaşayan iki organizmanın arasında birinin yararına olan, diğerinin yararlanmadığı ya da zarar görmediği bir ortak yaşama şekli.
6899kompakt kemikbk. sert kemik
6900kompartımanBiyolojik yapılarda bulunan sınırları belirlenmiş kapalı bölgeler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir