Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
6901kompartımanlaşmaÖkaryot hücrelerde, hücre içinde çeşitli metabolik olayların zarla çevrili değişik yerlerde ya da organellerde yapılmak üzere aynlması.
6902kompensasyon noktası1. Belli bir sıcaklıkta ışık şiddeti ile tayin edilen solunum ile fotosentez arasındaki denge noktası. 2. Göllerde ve derin denizlerde yeşil bitkilerin ve alglerin fotosentezle kazandıklarından daha fazlasını solunumda kaybettikleri sınır.
6903kompleks besi yeriKimyasal terkibi tam bilinmeyen kültür ortamı.
6904kompleks virüslerBakteriyofajlar gibi kompleks yapılı, kapside ilave yapılar içeren, nükleik asit taşıyan baş kısmında ikozahedral şekilli kapsitleri olan, kuyruk kısmı sarmal şekilli virüsler.
6905komplekslik1. Pek çok farklı yapının bir araya gelmesiyle oluşan karışıklık. 2. Varolan dizilerin toplam uzunluğu olarak ölçülen DNA'da bilgi dizisi miktarı.
6906kompleman sistemi, CYabancı hücrelerin yok edilmesiyle ilgili kan proteinleri bir düzen içinde çalışan bağışıklık sistemi elemanları.
6907komplementasyon testibk. tamamlama testi
6908komplementerbk. tamamlayıcı
6909komplementer baz dizisibk. tamamlyıcı baz dizisi
6910komplementer DNAbk. tamamlayıcı DNA
6911komplementer sistembk. tamamlayıcı sistem
6912kompostParçalanmış organik madde.
6913kompozisyonizmBütün yapmak üzere elementleri ya da parçaları birleştirme.
6914komünikasyonbk. haberleşme
6915komüniteİyi bir şekilde birbirinden ayrılmış bitki veya hayvan toplulukları. Topluluk.
6916komünite ekolojisiEkolojinin çeşitli türlerinden oluşan bir toplumun bireyleri ile yaşadıkları ortam arasındaki ilişkilerini inceleyen alt kolu. Topluluk ekolojisi, ekosistem ekolojisi.
6917komünite süksesyonuBelirli bir bölgede çeşitli türlerin belirli bir zaman içerisinde birbirini tahrip ederek ortaya çıkması.
6918konakBir asalağın hayatının tümünü ya da bir kısmını içinde ya da üzerinde geçirdiği, besin ihtiyacını ve korunmasını sağladığı organizma.
6919kondorbk. tepeli akbaba
6920kondroblâst(Yün. chondros: kıkırdak blastos: tomurcuk) Mezenşim hücrelerinden farklılaşarak oluşan, perikondriyumun iç yüzeyinde bulunan ve kıkırdak dokusunun hücreler arasını sentezleyen, protein ve karbohidrat sentezlediği için her türlü organel bakımından zengin
6921kondroitin sülfatD glukuronik asit ve N-asetil D galâktozamin 4 ya da N-asetil D galâktozamin 6 sülfat disakkarit birimlerinden oluşan, kondroitin 4 sülfat (kondroitin sülfat A) ve kondroitin 6 sülfat (kondroitin sülfat C) şeklinde iki tipi olan, bağ dokusu, hiyalin ve el
6922kondrokranyum(Yun. chondros: kıkırdak kranion: kafatası) Geçici olarak embriyoda olduğu gibi veya bazı balıklarda daimi olarak bulunan kafatası.
6923kondronektinKıkırdak matriksinde bulunan ve kondrositlerin kollagenle bağlanmasını sağlayan bir glikoprotein.
6924kondroplâst(Yun. chondros: kıkırdak plastos: meydana gelmiş) Kıkırdak dokusunun hücreler arası maddesinde bulunan ve içinde kıkırdak hücrelerinin yer aldığı boşluklar.
6925kondrositbk. kıkırdak hücresi
6926kondroskeleton(Yun. chondros: kıkırdak skeleton: kuru vücut) Kıkırdaksı iskelet.
6927konformasyonBir molekülde molekülün kovalent yapısında değişiklik olmaksızın, tek bağlarda atomların dönüşüyle üç boyutlu düzenlenme. Bir konformasyondan diğerine dönüşte kovalent bağların parçalanması ya da oluşmasına gerek yoktur.
6928koni hücreleriOmurgalıların gözünde, retina bölgesinin arka tarafında bulunan koni şeklindeki, ışık alıcı (fotoreseptör), ışığa karşı hassas, daha keskin hatlı ve renkli görüntü alınmasından sorumlu, iyodopsin pigmenti içeren, insan gözünde 6.5 milyon kadar bulunan hüc
6929koni kabuklu salyangozÇok hücrelilerden (Metazoa), karından ayaklılar (Gastropoda) sınıfının, önden solungaçlılar (Prosobranchia) takımından, operkulumu olmayan, kabuğu koni biçiminde, Avrupa denizlerinde yaşayan bir tür.
6930konidyofor(Yun. konis: toz pherein: taşımak) Konidyosporları taşıyan bir hava hifi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir