Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
7021kozalakAçık tohumlularda (Gymnospermae) erkek ve dişi çiçeklerin bulunduğu çiçek durumu. Erkek kozalak, dişi kozalak.
7022kozmik ışınlarUzaydan devamlı olarak yeryüzüne gelen, çok yüksek enerjisi olan partiküller ve elektromanyetik radyasyon. Evren ışınları.
7023kozminKozmoyit balık pullarında bulunan ve dişin dentinine benzeyen bir madde. Ganoyit pullarda da bulunan kozmin bazen dentin olarak adlandırılır.
7024kozmitKırk kilobaza kadar olan DNA parçalarını klonlamak için kullanılan, lamda coş bölgesini içeren bir plazmit.
7025kozmopolit(Yun. kosmos: dünya polites: hemşehri) Dünyanın her tarafına yayılmış canlı türleri.
7026kozmoyit pul(Yun. kosmios: düzenli eidos: yapı) İlkel balıklarda bulunan bir çeşit pul. Dişin minesine benzeyen ganoyin, dentinine benzeyen kozmin tabakaları ile bunların altında süngersi tabaka ve daha yoğun olan lamelli kemik tabakasından meydana gelen dairesel ya
7027kök1. Bitkinin toprak altında gelişen, topraktaki tuzları ve suyu emen, bitkiyi toprağa bağlayan, karbohidratları depo eden, hormon sentezleyen ve yer çekimi doğrultusunda büyüyen yapısı. 2. Dişin, saçın, tırnağın gömülü kısımları.
7028kök ayaklılar(Yun. rhiza: kök pous: ayak) Bir hücreliler (Protozoa) alt âleminden, kök biçiminde yalancı ayak denen ve harekete yarayan protoplazma çıkıntılarıyla tanınan, tatlı su ve denizlerde yaşayan, bazısı asalak bir sınıf. Amipler (Amoebozoa), foraminiferler (Fo
7029kök basıncıTerlemenin düşük olduğu hallerde ksilemde oluşan pozitif hidrostatik basınç.
7030kök cebiBazı bitkilerde endodermis türevlerinin diğer korteks tabakaları ile birleşerek oluşturduğu, sucul ilkel bitkilerde kök ucunu koruyan yapı. Kök cebinin varlığı bitkinin ilkel yapıda olduğunu gösteren önemli bir karakterdir.
7031kök hücresi1. Alglerde tallusu zemine bağlayan saydam kaide bölgesi. 2. Bitkilerin kökündeki hücreler. 3.Hemositoblâst. 4.Embriyo ya da erginde farklılaşmamış hücre gerektiğinde bölünerek değişik hücre tiplerine dönüşen, erginde hücre yenilenmesini sağlayan hücreler
7032kök kılıfı1. Çimen gibi bazı bitkilerde gelişen radikulanın çevresindeki koruyucu kılıf. 2. Epidermiste kıl folikülünün devamı olan kısım.
7033kök nodülüBaklagillerde ve bazı bitkilerde kökte oluşan ve azotu tespit eden bakterileri kapsayan yumrular.
7034kök sapıBazı hidrozoon kolonilerinin kök şeklindeki yatay bölgesi.
7035kök şapkasıbk. kaliptra
7036kök tüberibk. kök yumrusu
7037kök tüyüTopraktan su ve suda çözünmüş maddelerin alınmasına yarayan, kökün epidermis hücrelerinden gelişen tek hücreli uzantıları.
7038kök yumrusuOrkideler gibi bazı bitkilerin besin depolayan şişmiş kökleri. Kök tüberi.
7039kökçük(Yun. rhiza: kök eidos: şekil) Kara yosunlarında olduğu gibi ilkel bitkilerde bulunan, tek veya çok hücreden oluşmuş kök görevini yapan basit yapılar. Rizoit.
7040köknarÇamgiller (Pinaceae) familyasından, taşın yapraklarını dökmeyen, iğne yapraklı bir orman ağacı cinsi.
7041kömürcin kayasıKemikli balıklar (Teleostei) takımının, kaya ballığıgiller (Gobiidae) familyasından, 10-16 cm kadar uzunlukta, kara renkli, Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'de yaşayan bir tür.
7042köpeğimsilerOmurgalı hayvanlardan, memeliler (Mammalia) sınıfının, etçiller (Carnivora) takımının, yarık ayaklılar (Fissipedia) alt takımından bir üst familya.
7043köpekbk. evcil köpek
7044köpek balıkları(Yun. selakhos: köpek balığı) Balıklar (Pisces) sınıfının, keski solungaçlılar (Elasmobranchii) alt sınıfından, kedi ve köpek balıklarını içine alan, vücutları mekik biçiminde ya da yassı, solungaç yarıkları yanda olan türlere sahip bir takım.
7045köpek dişiAlt ve üst çenede, kesici dişlerin iki yanınada bulunan ve besini parçalamaya yarayan sivri dişler.
7046köpek piresiBöcekler (Insecta) sınıfının, pireler (Siphonoptera) takımından, açık kızıl kahverengi renkte, kedi ve köpekte parazit olarak yaşayan ve kan emen bir tür.
7047köpek tenyasıYassı solucanlar (Platyhelminthes) sınıfının, şeritler (Cestodes) takımından, 4-5 m kadar uzunlukta, keseli larva evresi insanda ve evcil hayvanlarda, ergin evresi köpek, kedi ve kurtta yaşayan bir tür.
7048köpek yayınıKemikli balıklar (Teleostei) takımının, yayıngiller (Siluridae) familyasından, 50 cm kadar uzunlukta, yumurtalara erkek balığın baktığı, Kuzey Amerika sularında yaşayan bir tür.
7049köpekdiliKemikli balıklar (Teleostei) takımının, yanyüzergiller (Pleuronectidae) familyasından, denizlerde yaşayan bir tür.
7050köpekgillerMemeliler (Mammalia) sınıfının, etçiller (Carnivora) takımının, köpeğimsiler (Arctoidea) üst familyasından, bacakları avının arkasından koşmaya, ağızları avını yakalamaya elverişli, kedilere göre daha sosyal olan bir familya.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir