Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8011Menura superbabk. lir kuşu
8012Menuridaebk. lir kuşugiller
8013Mephitis mephitisbk. kokarca
8014mercanÇok hücrelilerden (Metazoa), sölenterler (Coelenterata) alt bölümünün, knidliler (Cnidaria) fîlumunun, mercanlar (Anthozoa) sınıfından, ağaç biçiminde, rengi kırmızı, 200 m kadar derin kayalar üzerinde görülen, tropik ve ılık denizlerde yaşayan, Akdeniz'd
8015mercan balığıKemikli balıklar (Teleostei) takımının, izmaritgiller (Sparidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, koyu pembe renkli, Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve Karadeniz'de yaşayan bir tür.
8016mercanlar(Yun. anthos: çiçek zoon: hayvan) Çok hücrelilerden (Metazoa), sölenterler (Coelenterata) alt bölümünün, knidliler (Cnidaria) filumundan, sadece polip dölleri olan, vücutları hem iki yanlı, hem ışınsal bakışımlı, dokunaçları birkaç sıra üzerine dizili, ço
8017mercek1. Gözde ışığın retina üzerinde odaklanmasını sağlayan saydam yapı. Lens. 2. Bazı balıklarda ışık organlarının farklılaşmış hücreleri. 3. Mikroskop ya da büyüteçlerde büyütmeyi sağlayan ya da görme kusurlarını gideren camdan yapılmış araç.
8018mercimekBaklagiller (Leguminosae) familyasından, mavimsi, beyaz, eflatun çiçekleri olan, meyveleri legümen tipte, her meyvede iki tohum bulunan, bir yıllık, otsu bitkiler.
8019mercimek böceğiEklem bacaklı hayvanlardan, böcekler (Insecta) sınıfının, kın kanatlılar (Coleoptera) takımından, 3 mm kadar uzunlukta, mercimeklerin içinde yaşayan, zararlı bir tür.
8020merdivenli geçitTrakea elementlerindeki kenarlı geçitlerde enine uzanmış ve dikey sıralanmış geçit tabakası. Skalariform geçit, skaliform geçit.
8021Mergus albellusbk. sütlâbi
8022Mergus merganserbk. büyük tarakdiş
8023Mergus serratorbk. tarakdiş
8024merikarp(Yun. meros: parça karpos: meyve) 1. Birleşik ovaryumdan meydana gelmiş ancak karpellerin birleşme yerlerinden yarılarak ayrılan tek tohumlu kuru meyvelerden her biri. 2. Şizokarp meyveleri oluşturan parçalardan her biri.
8025Meriones persicusbk. koşar fare
8026meristemSürekli olarak bölünebilme yeteneğine sahip hücrelerin oluşturduğu embriyonik doku.
8027meristem halkasıBüyüyen bitki ekseninde korteks ile merkezî parenkima dokusu arasında bulunan ve vasküler dokuyu veren meristem dokusu.
8028meristem kültürüSürgün tepesinden çıkanlan, 0.1 mm uzunluğundan daha küçük olan kubbe gibi yapının in vitro kültürü.
8029Merkel dokunma cisimcikleribk. Merkel hücresi
8030Merkel hücresiGenellikle avuç içi ve ayak tabanındaki kalınlaşmış deride bulunan, sitoplâzmasında küçük yoğun granuller içeren, duygu mekanoreseptörü olarak görev yaptığı düşünülen epitel hücresi tipi. Merkel dokunma cisimcikleri.
8031merkezî birleşmeİki akrosentrik kromozomun uç kısımlarında kırılma meydana gelmesini takiben, kopan iki küçük parçanın kaybolarak uzun kollarının tek bir kol hâlinde birleşmesi. Sentrik füzyon, Robertson tipi translokasyon.
8032merkezî sinir sistemi, CNSSinir hücrelerinin akson ve gövdeleri ile nörogliya hücrelerini toplu olarak kapsayan beyin ve omurilikten meydana gelmiş sinir sistemi.
8033Merluccius merlucciusbk. barlam
8034mermer semenderKuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımının, semendergiller (Salamandridae) familyasından, 13-14 cm kadar uzunlukta, Avrupa ve Anadolu'da yaşayan bir tür.
8035meroblâstik segmentasyon(Yun. meros: parça blastos: tomurcuk) Embriyonun gelişimi sırasında sitoplâzmanın tümü bölünmeye katılmadığı için yumurtanın bir kısmının blâstomerlere ayrılması.
8036meroistik tip ovaryöl(Yun. meros: parça oon: yumurta) Böcek ovaryumunda yumurta hücreleri ve besleyici hücrelerin bulunduğu ovaryol tipi.
8037merokrin(Yun. meros: parça krinein: ayrılmak) Sentezlenen salgı maddesinin hücreye zarar vermeden, pankreasta görüldüğü gibi bir zar kese içinde hücreden atılması. Ekrin.
8038meromiyozinMiyozinin tripsinle parçalanması üe teşekkül eden iki parçadan, molekülün kuyruk kısmından oluşan hafif meromiyozin (LMM) ile molekülün küresel başı ve ATPaz'dan oluşan ağır meromiyozinden (HMM) her biri.
8039meropelâjikbk. hemipelâjik
8040Meropidaebk. arı kuşugiller

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir