Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8071metamorfozbk. başkalaşım
8072metanefridyum(Yun. meta: sonra nephron: böbrek) Söloma açılan boşaltım tüpçükleri.
8073metanefroz(Yun. meta: sonra nephros böbrek) İkincil böbreğin arkasından meydana gelen ve amniyonlu hayvanların böbreğini oluşturan organ.
8074metanotum(Yun. meta: sonra noton: arka, geri) Böceklerde ikinci toraks segmenti olan metatoraksın sırt bölgesi.
8075metaplâzi(Yun. meta: sonra plasis: kalıba konma) Baa fizyolojik ve patolojik şartlarda bir tip dokunun bir başka dokuya ya da aynı dokunun bir başka tipine dönüşmesi.
8076metaplâzyabk. transdifferansiyasyon
8077metapodyum(Yun. meta: sonra pous: ayak) Tarsus ile parmaklar arasında kalan ayak bölgesi. Dört ayaklılarda metakorpus, metatarsus.
8078metasentrik kromozom(Yun. meta: arasında, içinde kentron: merkez) Sentromeri ortada bulunan ve bu nedenle kromozom kolları birbirine eşit olan, V şeklinde gözüken kromozom.
8079metaserkarya(Yun. meta: sonra kerkos: kuyruk) Serkaryanın omurgalı konağa girmesiyle serkaryadan gelişen, iç parazit karaciğer kelebeklerinin hayat devresinde bir safha.
8080metasoma(Yun. meta: sonra soma: vücut) Arahnidlerin ve bazı kabukluların opistosomasının art bölgesi.
8081metastazKötü huylu tümör hücrelerinin (kanserli hücreler), salgıladığı enzimle etrafındaki kapsülü eriterek damarı geçmesi ve vücudun herhangi bir yerinde tekrar yerleşip çoğalabilmesi olayı.
8082metasternum1. Böcek metatoraksının alt parçası. 2. Yüksek omurgalılarda sternumun arka parçası.
8083metatarsus(Yun. meta:sonra tarsos: ayak) 1. Böcek bacağının tarsusundan önceki parça. 2. Ayak tarağı kemikleri.
8084metatip(Yun. meta: sonra typos: örnek) Holotip ile aynı lokaliteden toplanıp holotiple karşılaştırılarak tanımlanan örnek, orijinal tanımı yapan araştırıcı tarafından tip lokalitesinden toplanan örnek.
8085metatoraks(Yun. meta: sonra thorax: göğüs) Böceklerde toraksın üç segmentinden arkada olanı.
8086Metazoabk. çok hücreliler
8087metazoea(Yun. meta: sonra zoe: hayat) Zoea evresinden sonra gelişen, yüksek yapılı kabuklulara ait bir larva tipi.
8088metensefalonbk. art beyin
8089metilâsyonNükleotit dizisinde G bazından önce gelen sitozinin beşinci C atomuna metil grubunun bağlanması bir bileşiğe metil grubunun bağlanması.
8090metiyonin, Met, MSülfür kapsayan bir amino asit. Metabolik reaksiyonlar için sülfür ve metil grubu sağlayan, insan besininin temel maddelerinden biri. Bütün ökaryotlarda metiyonin, bakterilerde ve mitokondrilerde ise formillenmiş metiyonin polipeptit zincirlerinin sentezi
8091meyanbk. acı meyan
8092meyveTohumlu bitkilerde döllenmeden sonra karpellerin gelişip olgunlaşması ile meydana gelen yapı.
8093meyve sineğiBöcekler (Insecta) sınıfının, ikikanatlılar (Diptera) takımından, 2-3 mm uzunlukta, sirke ya da çürük meyvelerin bulunduğu yerlerde yaşayan, kalıtım araştırmalarında deney hayvanı olarak çok kullanılan bir eklem bacaklı türü. Sirke sineği.
8094meyve şekeribk. früktoz
8095mezakson(Yun. mesos: orta axon: eksen) Miyelin kılıfı meydana getirmek üzere aksonun etrafında Schwann hücre zarlarının karşılaştıkları yerde meydana getirdikleri boyun şeklindeki yapı. Aksona doğru olan iç mezakson, Schwann plazma zarına doğru olan dış mezaksonu
8096mezarlık servisibk. adî servi
8097mezengiyal hücreler(Yun. mesos: orta engchein: içeri almak) Böbrekte Bowman kapsülünde kılcal damarların arasında bulunan, süzülme sonrası bazal laminada biriken artıkları fagosite eden, mononükleer fagosit sistemi içinde yer alan hücreler.
8098mezensefalonbk. orta beyin
8099mezenşim(Yun. mesos: orta engchein: içeri almak) Embriyonun mezoderm tabakasından gelişen, daha sonra kas ve bağ dokusunu oluşturan farklılaşmamış hücreler.
8100mezenteron(Yun. mesos: orta enteron: bağırsak) 1. Embriyonun arkenteron bölgesinden gelişen ve endodermle astarlı olan sindirim kanalı bölgesi. 2. Mercanlarda ve denizlâlelerinde başlıca sindirim boşluğu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir