Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8191mikrosefal(Yun. mikros: küçük kephale: baş) Başı anormal derecede küçük olan.
8192mikrosiklik(Yun. mikron: küçük kyklos: çember) Sadece telötospor ya da bazidyospor ile üreyen pas mantarına özgü hayat devri.
8193mikroskop(Yun. mikros: küçük scopein: bakmak) Küçük olan bir şeyi büyüterek inceleme imkânı veren ve ışıkla ya da elektronla çalışmasına bağlı olarak değişik tipleri bulunan alet.
8194mikrosporbk. polen
8195mikrosporangiyum(Yun. mikros: küçük sporos: tohum) 1. Mikrosporlar kapsayan sporangiyum. 2. Polen kesesi.
8196mikrosporofil(Yun. mikros: küçük sporos: tohum: phyllon: yaprak) Üzerinde mikrosporangiyumun geliştiği küçük yaprak ya da yaprak şeklindeki yapı.
8197mikrosporosit(Yun. mikros: küçük sporos: tohum kytos: boşluk) Mayoz geçirerek haploit mikrosporu veren mikrospor ana hücresi.
8198mikrotom(Yun. mikros: küçük tome: kesmek) Keskin bir metal bıçağı olan ve dokuyu mikroskopta inceleyebilmek için çok ince kesit almaya yarayan alet.
8199mikrotomi(Yun. mikros: küçük tome: kesmek) Mikroskopta incelemek üzere doku vb. şeyleri ince kesitlere kesme olayı.
8200mikrotrabekül ağıÖkaryot hücrelerde bazı muamelelerden sonra, elektron mikroskobu ile görülebilen üç boyutlu iplik ve tel ağı.
8201mikrotrikya(Yun. mikros: küçük thrix: kıl) Böcek kanatlarındaki birbirleriyle bağlantısı olmayan kıllar.
8202mikrotüpçükHücrelerde mikroskopla görülebilen, küresel bir protein olan tübülinden yapılmış, ökaryot hücrelerin hücre iskeletinin bir parçası olan, kamçıların ve sillerin iç yapısını ve iği oluşturan, içi boş tüpçükler.
8203mikrotüpçük organizasyon bölgesi, MTOCHayvan hücrelerinde mikrotüpçüklerin çıktığı ve serbest uçlarının plazma zarına doğru ışınsal olarak uzandığı, merkezinde sentriyolün yer aldığı, sitosoldeki mikrotüpçük molekül topluluğunun bulunduğu yer bira mayasında ise çekirdek zarında iğ kutup cisim
8204mikrotüpçüklere bağlı proteinler, MAPMikrotüpçüklerin korunmalarını sağlayan, molekül ağırlıkları ve yapılarına göre tip I (MAP 1A, MAP 1B) ve tip II (MAP 2A, MAP 2B, MAP 2C, MAP 4, Tau) proteinleri olarak gruplandırılan, hücre sitoplâzmasında, özellikle dendrit ve aksonlarda bulunan, serbes
8205mikrovillüs(Yun. mikros: küçük) Silindirik ya da kübik epitel hücrelerinin üst yüzeyinde emme yüzeyini genişletmek üzere oluşan, içinde aktin filâmentlerinden oluşmuş göbek proteinleri bulunan, böcek Malpighi tüpü hücreleri gibi bazı özel hücrelerde ise içinde mitok
8206mikrozom(Yun. mikros: küçük soma: vücut) Ültrasantrifüjle hücre homojenizatından ayrılabilen en küçük parçalar, özellikle ribozomla kaplı endoplâzmik retikulum parçaları.
8207mikrozoospor(Yun. mikros: küçük zoon: hayvan sporos: tohum) Küçük hareketli bir spor.
8208miksipterigyum(Yun. mixis: karışık pterygion: küçük kanat) Erkek keski solungaçlı balıklarda spermleri dişiye ileten pelvis yüzgecinin orta lobu.
8209miksis(Yun. mixis: karışık) Eşeyli üreme, gametlerin birleşmesi.
8210miksoamip(Yun. mixis: karışık amoibe: değişme) Kamçısız, amipsi hareket eden cıvık mantar.
8211miksoploidi(Yun. mixis: karışık haploos: bir katlı eidos: şekil) Aynı bireyin doku ve hücrelerinin farklı kromozom sayısına sahip olma durumu.
8212Milaria calandrabk. tarla kiraz kuşu
8213milimikronbk. nanometre
8214Millon reaksiyonuTirozin kapsayan proteinleri ortaya çıkaran reaksiyon.
8215Milvus aegyptiusbk. Mısır çaylağı
8216Milvus migransbk. kara çaylak
8217Milvus milvusbk. kızıl çaylak
8218Mimidaebk. alaycı kuşgiller
8219mimikriBir türün, yapı, ses, habitat ve renk bakımından başka bir türe benzemesi ve böylece kendini düşmanlarından koruması.
8220mimozaKüstüm otugiller (Mimosaceae) familyasından, 15 m kadar boylanabilen, parçalı, yapraklı, çiçekleri ışınsal simetrili, er dişi, ülkemizde park ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılan bir tür.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir