Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
841anlamsız mutasyonNokta mutasyonu sonucunda mRNA kodonlarında bir bazın değişmesi ile yeni oluşan kodonun bitirici kodonlardan biri hâline geçmesi.
842Annelidabk. halkalı solucanlar
843Annielidaebk. kürek burunlu üyesiz kertenkelegiller
844annulus1. Halka şeklinde herhangi bir yapı. 2. Sporangiyum etrafını çeviren at nalı şeklinde, hücre duvarları kalınlaşmış, halkaya benzer hücre dizisi. 3.Bitkilerde genellikle tüpsü korollanın tabanı ve tohumun hilumu için kullanılan bir terim.
845annulus fibrosusbk. omurlar arası disk
846Anodontabk. göl midyesi
847anofelbk. sıtma sivrisineği
848anoksijenikMoleküler oksijen meydana getirmeyen.
849Anomacoelabk. kuralsız obruklular
850Anomaluridaebk. düzensiz kuyruklugiller
851Anomolopteryx parvabk. cüce moa
852Anopheles maculipennisbk. sıtma sivrisineği
853anöploidi(Yun. a: ..sız eu: iyi aploos: bir kat) Anaöploit olma durumu haploit sayının katlarından az ya da fazla sayıda kromozom taşıma.
854anöploit(Yun. a: ...sız eu: tam aploos: bir kat) Haploit sayının tam katlarından daha az ya da fazla sayıda kromozom taşıyan organizma.
855ansatürebk. doymamış yağ asidi
856ansefalizasyonbk. beyin oluşumu
857Anser albifronsbk. sakarca
858Anser anserbk. boz kaz
859Anser caerulescensbk. kar kazı
860Anser erythropusbk. küçük sakarca
861Anseresbk. kazlar
862Anserfabolisbk. tarla kazı
863Anseriformesbk. kazsılar
864anserinß-alanin ve metil histidinden oluşan bir dipeptit.
865antagonist1. Karşıt olarak hareket eden kasların kasılmasında iten ve çeken kasların birbirine karşıt hareketi. 2. Bir hormonun, nörotransmitterin ya da ilâcın etkisine zıt etki yapan herhangi bir madde.
866Antarktik(Yun. anti: karşı articus: ayı) Kuzey kutbuna karşı olan bölgeye ait güney kutbuna ait.
867antedonDerisi dikenliler (Echinodermata) alt filumunun, denizlâleleri (Crinoidea) sınıfından, erginleri serbest, hareketli olan, on tane kolu olan, 15 cm kadar, A.mediterranea türü Akdeniz'de yaşayan bir cins.
868antenbk. duyarga
869anten bezleriDekapotların başında bulunan ve ikinci antenlerin kaidesinden dışarı açılan boşaltım organları. Yeşil bezler.
870Antep fıstığıAnacardiaceae familyasından, 10 m kadar boyda, yapraklarını döken, meyvesi kuruyemiş olarak yenen bir ağaç türü. Şam fıstığı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir