Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8761nöroloji(Yun. neuron: sinir logos: bilim) Sinir sisteminin morfolojisi, fizyolojisi ve patolojisini inceleyen bilim dalı.
8762nörolökinOmurilik ve duygu siniri kültürünün büyümesini ve devamını sağlayan glikoz 6-fosfat izomeraz.
8763nöromast(Yun. neuron: sinir mastos: tümsek) Bazı balıklarda ve amfibyumlarda mekanik duygu alan bir grup kıl hücresi.
8764nöromer(Yun. neuron: sinir meros: parça) 1. Omurilik sinir çiftlerinin bağlanma noktaları arasındaki parçalar. 2. Halkalı solucanlar (Annelida) ve eklem bacaklıların (Insecta) bölütlerindeki gangliyonlar.
8765nöromotor sistemDuyu organları ile dışarıdan alınan duyuları sinirlerle kaslara ileten sistem.
8766nöronbk. sinir hücresi
8767nöropeptitlerbk. sinir peptitleri
8768nöropil1. Akson, dendrit ve sinapsların meydana getirdiği ağ sistemi. 2. Toprak solucanlarının gangliyonlarındaki gibi motor ve duygu nöronlarının uzantılarından oluşan ağ sistemi.
8769nöroplâzma(Yun. neuron: sinir plasma: şekil) Sinir hücresinin sitoplâzması.
8770nöropodyum(Yun. neuron: sinir pous: ayak) Çok kıllıların (Polychaeta) parapodunun ventral lobu.
8771nöropor(Yun. neuron: sinir poros: kanal) Nöral borunun dışa açıldığı delik.
8772nörosekresyonBeynin bazı hücrelerinin hormon salgılaması olayı. Nöroendokrin.
8773nörosekresyon hücreleriBeynin bazı bölgelerinde bulunan ve endokrin bezler gibi hormon salgılayan hücreler.
8774nörosekretozombk. sekretozom
8775nörosöl(Yun. neuron: sinir koilos: boşluk) Merkezî sinir sisteminin merkez boşluğu.
8776nörotoksin(Yun. neuron: sinir toxikon: zehir) Sinir sisteminin görevini bozan herhangi bir zehir.
8777nörotransmitterlerBir uyartıya cevap olarak sinir hücresinden çıkarılan ve sinapsı geçerek diğer bir nöronu ya da kas tellerini uyaran asetilkolin, dopamin, serotonin ve noradrenalin gibi kimyasal maddeler.
8778nörotüpçüklerNöronun aksonu boyunca uzanan ve ancak elektron mikroskobu ile görülebilen 200-300 Angström çapında mikrotüpçükler.
8779nötrpH'sı 7.0 olan ne asit ne de baz olan madde.
8780nötr kırmızısıBazı kan hücrelerinin incelenmesinde kullanılan ve lökositlerdeki özel granülleri boyayan bir çeşit supravital boya.
8781nötr yağCanlı organizmalarda bol bulunan üç yağ asidi içeren bir lipit sınıfı. Triasilgliserol, triaçilgliserol, triasilgliserit, triaçilgliserit.
8782nötrofîl(Yun. neuter: hiçbiri philein: sevmek) Nötr boyalarla boyanan.
8783nötrofîl lökosit(Yun. philein: sevmek leukos: ak kytos: boşluk) Fagositoz yapan, loplu çekirdekli, granüllü beyaz kan hücresi.
8784nötronAtom çekirdeğinin yapısında bulunan yüksüz partiküller.
8785nucleus pulposusbk. omurlar arası disk
8786Nuculabk. fındık midyesi
8787Nuh`un gemisi midyesiYassı solungaçlılar (Lamellibranchiata) sınıfından, kabukları eşit yapılı dişlerle menteşeli, üzerleri ışın biçiminde kaburgalı türleri olan bir cins.
8788nuksbk. fındıksı meyve
8789nul alelbk. etkisiz alel
8790Numenius arquatabk. kervan çulluğu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir