Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8911oksotrof mutant(Yun. auxein: artırmak trophe: besin) Ana babasında bulunduğu hâlde kendi büyümesi için gerekli molekülü sentezleyemeyen mutant mikroorganizma.
8912oksotrof organizma(Yun. auxein: artırmak trophe: besin) Belli bir maddeyi kendisi sentezleyemediği için, besinde o maddeye ihtiyaç duyan herhangi bir organizma.
8913oksotrofık mutasyon(Yun. auxein: artırmak trophe: besin) Organizmanın büyüyebilmesi için, belirli molekülü gerekli kılan mutasyon.
8914oktaYunanca sekiz anlamına gelen ön ek.
8915oktamer(Yun. okta: sekiz meros: parça) Sekizli olarak düzenlenmiş parçalar.
8916oktopot(Yun. okta: sekiz pous: ayak) Sekiz tane ayak, kol ya da dokunacı olan.
8917okuma çerçevesimRNA'daki başlangıç kodonundan bitirme kodonuna doğru olan nükleotit dizileri.
8918oküler1. Gözle görebilme. 2. Işık mikroskoplarında gözle bakılan mercek.
8919oküler plâkDenizkestanelerinde ambulakral bölgenin amis yakınında sonlandığı beş küçük ve deliksiz plâktan her biri.
8920okyanus fırtına kuşuFırtına kuşları (Tubinares) takımının, fırtına kuşugiller (Procellariidae) familyasından, 21 cm kadar uzunlukta, genellikle tüyleri kara, kahverengi, kuyruğu çatallı, Atlantik ve Pasifik okyanuslarında yaşayan göçmen bir tür.
8921okzalatbk. okzalik asit
8922okzalik asitSidikte kristaller hâlinde bulunan ve birçok bitkilerde de ara ürün olan organik bir asit. Okzalat.
8923okzalik asit fermentasyonuAspergillus niger ve Penicillum glaucum gibi küf mantarlarının oksijen alarak şekeri oksitlemek suretiyle okzalik asit ve su meydana getirmesi.
8924okzaloasetatbk. okzaloasetik asit
8925okzaloasetik asit, OAATrikarboksilik asit devresine (Krebs Devri) giren, asetil CoA'dan asetil grubunu alarak sitrik asit oluşturan dört karbonlu karboksilik asit Okzaloasetat.
8926okzalosüksinatbk. okzalosüksinik asit
8927okzalosüksinik asitTrikarboksilik asit devrine giren altı karbonlu karboksilik asit. Okzalosüksinat.
8928olasılıkHerhangi bir biyolojik olayın tekrarlanma şansı. Örneğin: Kalıtsal özelliklerin dölden döle geçme şansının veya tesadüfünün matematiksel hesaplanması. İhtimaliyet.
8929Olea europaeabk. zeytin
8930Oleaceaebk. zeytingiller
8931oleik asitHücre zarlarının yapısında bol bulunan 18 karbonlu doymamış bir yağ asidi.
8932oleinBitkilerde ve hayvanlarda bulunan, normal sıcaklıkta sıvı hâlde olan, oleik asit kapsayan yağ.
8933oleoplâst(Yun. plastos: şekillenmiş elaion: yağ) Bitki hücrelerinde, içinde sıvı ya da katı yağ depolanan renksiz organel, plâstit. Elaioplâst.
8934oleozom(Yun. elaion: yağ soma: vücut) Hint yağı tohumunda olduğu gibi tohumlar üzerinde bulunan ve yağ kapsayan yapılar. Elaiozom.
8935olfaktoryal epitelbk. koku alma epiteli
8936olfaktör bölgeİnsanda burun boşluğu içinde, yalancı tabakalı epitelden oluşan, aralarında farklılaşmış koku alma hücreleri bulunan bölge.
8937olgunBüyüme ve gelişmesini tamamlayarak ergin evreye ulaşmış. Matür.
8938olgunlaşmaTam bir şekilde farklılaşmış ve işlevsel duruma geçmiş olan ergin olma durumu eşeysel olgunluğa erişme. Matürasyon.
8939olgunlaşma faktörü, MPFOlgunlaşmamış yumurtada mayozun başlamasına yol açan, memeli ve diğer ökaryot hücrelerde, normal hücre devrinde mitozu başlatan, ilk defa Xenopus yumurtalarında bulunan heterodimerik, yani siklin A ya da B proteinleri ile, siklin bağımlı protein kinazdan
8940olgunlaşma proteinibk. A proteini

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir