Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8941olgunlaşmamış RNA1. Yeni oluşmakta olan RNA. 2. Meydana geldikten sonra herhangi bir değişikliğe uğramamış RNA.
8942olgunlaşmış kemikbk. ikincil kemik
8943oligoYunanca az ya da birkaç anlamına gelen ön ek.
8944Oligochaetabk. solucanlar
8945oligodentrosit(Yun. oligos: az dendron: ağaç kytos: boşluk) Merkezî sinir sisteminin ak madde bölgesinde bol bulunan ve merkezî sinir sisteminde miyelin kılıfları oluşturan nörogliya hücreleri.
8946Oligodon melanocephalus septentrionalisbk. karabaş yılan
8947Oligodontidaebk. az dişligiller
8948oligofag(Yun. oligos: az phagein: yemek) Ancak birkaç çeşit besinle beslenebilen organizma.
8949oligolesital(Yun. oligos: az lekithos: vitellüs) Vitellüsü çok az olan yumurta.
8950oligomer(Yun. oligos: az meros: parça) Az sayıda monomerden oluşan molekül az sayıda amino asit monomerleri oligopeptitleri, nükleotit monomerleri oligonükleotitleri, monosakkaritler de oligosakkaritleri oluşturur.
8951oligonükleotit aracılığı ile mutagenezİn vitro olarak sentetik oligonükleotitler kullanılarak istenilen nükleotitlerin mutasyona uğratılması.
8952oligopoz(Yun. oligos: az) Çevre şartlan kötüleştikten belirli bir süre sonra ortaya çıkan, canlının gelişmesindeki duraklama.
8953oligosakkaritSadece birkaç monosakkarit biriminden oluşan molekül.
8954Oligosen(Yun. oligos: az kainos: yakın) Tersiyerde 38 milyon yıldan 25 milyon yıl öncesine kadar devam eden ve Eosen ile Miyosen arasında bulunan jeolojik devir.
8955oligospermiSperm sayısının dölleme sınırının altında olması durumu.
8956oluklu kertenkelePullu sürüngenler (Squamata) takımından, Türkiye'de yaşayan, boyları 1.5 m kadar olan, üyeleri körelmiş, böcek, sümüklüböcek, fare, kertenkele ve kuş yumurtası ile beslenen bir tür.
8957oluklu zehir dişliler(Yun. solen: oluk glyphein: oymak) Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımının, yılanlar (Ophidia) alt takımından, ikişer tane uzun, içi boş zehir dişleri olan bir bölüm.
8958omentumİç organlara bağlı ya da serbest olan periton katlanması.
8959ommatidyumBöceklerde ve kabuklularda petek (mürekkep) gözü meydana getiren çok sayıdaki hücrelerin her biri. Dış yüzeyi saydam kutikuladan oluşmuş bir mercek kapsayan ve saydam pelte şeklinde geriye uzanan bir koni ya da uzantıdan (kristal koni) oluşur. Çevresinde
8960OmniYunanca hep anlamına gelen ön ek.
8961omnivorHem bitki hem hayvan yiyerek beslenen canlılar.
8962omurOmurgayı oluşturan kemik ya da az çok kıkırdaklı parçaların her biri. Yüksek omurgalılarda sentrum denen silindir biçiminde bir gövde ile içinden omuriliğin geçtiği merkezî bir delik bulunan parça.
8963omur deliğiOmurların ortasında bulunan ve içinden omuriliğin geçtiği omurilik merkez kanalını oluşturan delik.
8964omurgaHayvanların sırt bölgesinde bulunan ve eğe kemikleri ile etraf iskeletini taşıyan omurlardan oluşan sütun.
8965omurgalılarİkincil ağızlılardan (Deuterostomia), kordalılar (Chordata) alt filumunun bir dalı. Omurgası olan hayvanları içine alan, vücutları uzun ve iki yanlı bakışımlı, başları önde olup ağız ile duygu organlarını taşıyan, suda yaşayanlar solungaçlarla, karada yaş
8966omurgasızlar(Lat. Invertebrata, in: sız vertebra: omur) Bugün artık hayvanların sınıflandırılmasında kullanılmayan omurgalı hayvanlar dışta kalmak üzere öteki bütün hayvanları içine alan hayvanlar (Animalia) âleminin bir bölümü.
8967omurilikOmurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan sinir dokusu.
8968omurilik gangliyonu(Yun. ganglion: küçük şiş, ur) Motor sinirlerinin omuriliğin art kökünden çıkar çıkmaz meydana getirdiği gangliyon, sinir düğümü.
8969omurilik merkez kanalıOmurganın ortasından geçen ve içinde omurilik uzanan kanal. Ependim kanalı.
8970omurlar arası diskOmurlar arasında bulunan ve yastık görevi yapan, çevresi (annulus fibrosus) telsi yapıda, ortası (nucleus pulposus) glikozaminoglikanlardan oluşmuş daha yumuşak yapıda, ileri yaşlarda ise yumuşak alanın daralmasıyla sertleşen ve anî hareketlerle kolayca k

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir