Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
901antikoagûlantKanın pıhtılaşmasını engelleyen herhangi bir madde. Örnek: heparin, hirudin.
902antikodonmRNA üzerindeki kodonun tRNA' daki tamamlayıcısı olan üçlü nükleotit grubu.
903antikor(Yun. anti: karşı corp: vücut) Özel bir antijene cevap olarak B lenfositleri ve plazma hücreleri tarafından meydana getirilen ve bağışıklıktan sorumlu olan glikoprotein yapısındaki maddeler. İmmunoglobulinler (IgG, IgM, IgA, IgD ve IgE tipleri) ve bunları
904Antilocapra americanabk. Amerika antilobu
905antilopÇift parmaklılar (Artiodactyla) takımından, Afrika'da yaşayan bir memeli türü.
906Antilope cervicaprabk. kara antilop
907Antilopinaebk. antiloplar
908antiloplarMemeliler (Mammalia) sınıfının, geviş getirenler (Ruminantia) alt takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, boynuzları yukarı ve geriye doğru kıvrık, iyi koşan, Afrika'da yaşayan türlere sahip bir alt familya.
909antimikrobiyal ilâçVücut dokusuna zarar vermeden patojenleri tahrip eden herhangi bir kimyasal madde.
910antimisin AStreptomyces griseus’tan izole edilen ve elektron taşıma zincirinde elektronların sitokrom b'den sitokrom c"ye taşınmasını engelleyen bir antibiyotik.
911antimitotik ajan(Yun. anti: karşı mitos: iplik) Hücre populasyonlarının mitoz yapma etkinliğini bastıran herhangi bir bileşik.
912antimutagen(Yun. anti: karşı genos: doğum) Mutagenin etkisini değiştiren ya da mutasyon hızını düşüren herhangi bir madde.
913antioksin(Yun. anti: karşı auxein: büyümek) Oksinlerle büyüme uyartısını engelleyen herhangi bir madde.
914antiparalel DNABiri 5'-3' yönünde, tamamlayıcısı 3'-5' yönünde uzanan çift iplikli DNA molekülü.
915antipetalÇiçeklerde petallerin karşısında olan, petallerle almaşlı olmayan.
916antiportZarda bulunan taşıyıcı moleküllerle bir molekül ya da iyon içeri taşınırken aynı anda başka bir molekülün dışarı taşınması Na+ K+ATPaz enziminin üç sodyum iyonunu hücre dışına, iki potasyum iyonunu hücre içine taşıması gibi.
917AntisepalÇiçeklerde sepallerin karşısında olan, sepallerle almaşlı olmayan.
918antiseptikVücudun çeşitli kısımlarını mikroplardan arındırmak için kullanılan kimyasal madde.
919antiserum(Yun. anti: karşı serum: kesilmiş süt suyu) Bağışıklıktan sonra elde edilen ve özel antikorlar kapsayan serum.
920antispesifik faktörlerBazı spesifik faktörlerin faaliyetlerini engelleyen gen ürünü maddeler. Örnek: RNA polimerazın spesifiklik faktörü tarafından başlama yerlerinin tanınmasını engelleyen protein.
921antiterminasyonBir gende normal bitme noktasından sonra, RNA polimerazla transkripsiyonun devam etmesi.
922antiterminasyon faktörüRNA sentezinin normal bir şekilde sonlanmasını engelleyen bir protein. Bu engelleme RNA polimerazın DNA üzerinde bitirme kodonlarını verecek bölgelerin transkripsiyonunu yapmadan transkripsiyona devam etmesiyle meydana getirilir.
923antitoksin(Yun. anti: karşı toxikon: zehir) Toksinle birleşerek onu etkisiz hâle getiren herhangi bir madde.
924antitragusbk. dış kulak lobu
925antiviral proteinVirüs çoğalmasını durduran herhangi bir protein.
926antofor(Yun. anthos: çiçek pherein: taşımak) Kaliks ve korolla arasında reseptakulumun uzaması.
927antosiyanBitkilerde bulunan, suda çözünen, kırmızı renk maddesi.
928antropoloji(Yun. anthropos: insan logos: bilim) İnsanın yeryüzüne gelmesinden bugüne kadar gelişmesini inceleyen bilim dalı.
929antropoyitlerbk. insansılar
930Anurabk. kuyruksuz iki yaşamlılar

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir