Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
991Apterygesbk. kiviler
992Apterygidaebk. kivigiller
993Apterygotabk. kanatsızlar
994Aptéryx australisbk. kivi
995APUD hücreleriSindirim kanalı epitelinin bazal laminaya bitişik bölgesinde yer alan, polipeptit sentezleyen endokrin hücrelere verilen genel ad.
996Apus affinisbk. küçük sağan
997Apus apusbk. ebabil
998Apus melbabk. ak karınlı sağan
999Apus pallidusbk. boz sağan
1000apürinik asit, APAZayıf asitlerle hidroliz yoluyla pürinleri uzaklaştırılmış bir DNA molekülü.
1001Aquila canadensisbk. Kanada kartalı
1002Aquila chrysaetusbk. kaya kartalı
1003Aquila clangabk. büyük orman kartalı
1004Aquila heliacabk. şah kartal
1005Aquila pomarinabk. küçük orman kartalı
1006ara beyin(Yun. dia: arasından engkephalos: beyin) Ön beyinden sonra gelen, üçüncü beyin karıncığının orta bölgesini çeviren beyin lobu. Diyensefalon.
1007ara eşeyliEşeylik karakterleri bakımından dişi ile erkek arasında ara karakterler gösteren organizma. İnterseks.
1008ara eşeylilikEşeylik karakterleri bakımından tipik dişi ile tipik erkek arasında ara karakterler gösterme olayı. İntersekslik.
1009ara fîlâmentlerÇeşitli hücrelerin sitoplazmalarında bulunan keratinler (en az 15 polipeptitten oluşan asidik, bazik tipleri), dezmin. vimentin, periferin, nörofilamentler ve çekirdek plazmasındaki laminler (A, B, C tipleri) gibi çeşitli molekül ağırlıklarına sahip, 10 n
1010ara meristem(Yun. meristos: bölünmüş) Gelişme sırasında daha olgun ya da daimî doku hâline geçmiş tabakalar arasındaki meristem tabakası. İnterkalar meristem.
1011ara metabolizmaHücredeki temel yapı taşları olan monosakkaritlerin, amino asitlerin, nükleotitlerin ve benzerlerinin büyük moleküllere dönüştürüldüğü metabolik yol. İntermedyer metabolizma.
1012ara periyodik tabakaMiyelinli sinirlerde, aksonun etrafında Schwann hücresinin zarının üst üste sarılmasıyla oluşan miyelin kılıfta zarın dış yoğun tabakalarının birleşerek meydana getirdiği devamlı olmayan çizgiler şeklindeki tabaka.
1013arabinozÖzellikle bitki zamklarında, pektinlerde ve hücre duvarı polisakkaritlerinde bulunan beş karbonlu aldoz şekeri.
1014Araceaebk. yılanyastığıgiller
1015Arachis hypogaeabk. yer fıstığı
1016Arachnoideabk. örümceğimsiler
1017arahidonik asitProstaglandin ve prostasiklinlerin öncüsü olan ve memelilerin büyümesi için gerekli olan bir yağ asidi.
1018arakahiKuşlar (Aves) sınıfının, gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımının, tukangiller (Rhamphastidaê) familyasından, 44 cm kadar uzunlukla, madensel yeşil renkte, Brezilya'da yaşayan bir kuş türü.
1019araknoid tabaka(Yun. arachne: örümcek eidos: şekil) Beyin ve omuriliği çevreleyen ve bağ dokusundan oluşmuş üç tabakadan orta kısımda yer alan tabaka. Araknoid zar, beyin zarları.
1020araknoid zarbk. beyin zarları, araknoid tabaka

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir