Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
10171pozitif elektronbk. pozitron
10172pozitif fototaksibk. fototaksi
10173pozitif iplikli virüs1. Tek iplikli RNA içeren pozitif kutupluluğa sahip virüs. Bu virüsün RNA'sı hücreye girdikten sonra doğrudan virüs mRNA'sı olarak görev yapar, aynı nükleotit dizisine sahiptir ve virüs proteinlerine tercüme edilir. Negatif iplikli virüslerde ise virüs RN
10174pozitif kontrolBakterilerde, genlerin sadece aktif regülatör protein bulunduğu zaman, ifade edilmesinin kontrolü.
10175pozitif tropizmbk. pozitif yönelim
10176pozitif yönelimBir organizmanın uyartı kaynağına doğru hareketi. Pozitif tropizm.
10177pozitronRadyonüklidler tarafından yayınlanan beta parçacıkları, ana radyonükliddeki proton fazlalığından oluşursa pozitron adı verilir. Pozitif elektron.
10178PPbk. inorganik pirofosfat
10179PPibk. inorganik pirofosfat
10180PPPbk. pentoz fosfat yolu
10181preabdomenAkreplerde abdomenin öndeki geniş bölgesi.
10182preadaptasyonDaha önce var olan ve yeni evrimsel uyum gösterebilen herhangi bir anatomik yapı, fizyolojik olay veya davranış kalıbı.
10183preanalAnüsün önünde bulunan.
10184prebiyotîkYeryüzünde hayatın başlamasından önceki dönem.
10185predatörBesin olarak diğer canlıları yakalayıp öldüren herhangi bir canlı.
10186predeterminasyonSu salyangozunda (Limnaea peregra) kabuğun kıvrılma yönünün tayininde olduğu gibi, bir bireyin fenotipinin kendi genotipi yerine annesinin genleri tarafından daha önce belirlenmesi.
10187preformasyon teorisibk. ön oluşum teorisi
10188prefrontal kemikBazı omurgalılarda frontal kemiğin önündeki kemik.
10189pregenitalGenital açıklığın hemen önünde yer alan.
10190prehalluksKurbağalarda art bacağın iç kısmında bulunan parmak şeklindeki uzantı.
10191PrekambriyumKayaların ilk teşekkülünden itibaren 590 yıl öncesine kadar devam eden, sonuna doğru çok hücreli hayvanların ilk defa ortaya çıktığı kambriyumdan önceki çağ.
10192prekosiyalBazı tavşan ve geyik yavrularının özellikle kuş yavrularının doğumdan ya da yumurtadan çıkınca hemen hareket edebilmeleri.
10193PrekürsorHerhangi bir hücre, yapı, kimyasal madde vb.den önce oluşanlar.
10194premaksillaKara omurgalılarında ön dişleri taşıyan, kemikli balıkların çoğunda dışa çıkık olan, çenenin maksillasının önündeki çift kemik ya da kıkırdak.
10195premolar dişlerbk. küçük azı dişleri
10196preoperkulumBalıklarda solungaçların önünde olan membran kemiği.
10197preoralAğzın hemen önünde yer alan.
10198prepoleksKurbağalarda ve sürüngenlerde başparmaktan önce bulunabilen körelmiş ek parmak.
10199Prepotenslik1. Bir çiçeğin kendi polenleri yerine başka bir çiçeğin polenleri ile döllenmesi 2. Ana babadan birinin diğerine göre yavruya daha fazla kendi karakterlerini taşıma yeteneği.
10200preprohormonRibozomlarda peptit hormonların öncüsü olarak sentezlenen ve daha sonra belirli noktalardan enzimlerle parçalanarak önce prohormonu, sonra aktif hormonu meydana getiren polipeptit zinciri.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir