Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
10801Saccharum officinarumbk. şeker kamışı
10802Saccopteryx lepturabk. cep yarasası
10803saç1. Kafatasının derisi üzerinde uzayan kıllara verilen özel ad. 2. Tüy. 3. Kıl.
10804saçak darıbk. darı
10805saçak yüzgeçliler(Yun. krosso: saçak pteryx: kanat) Balıklar (Pisces) sınıfının, tükel ağızlılar (Teleostomi) alt sınıfından, kıkırdakları iskeletli olan ve sırt ipliği bulunan, kuyruk yüzgeçleri heteroserk yapıda olan, dişli ya da dişsiz, türlerinin büyük bir kısmı yok o
10806saçaklı sümüklüböcekKarından ayaklılar (Gastropoda) sınıfının, arttan solungaçlılar (Opisthobranchia) takımından, kabukları olmayan, sırt bölgesinde saçak biçiminde birçok ikincil solungaç sıraları bulunan, denizlerde yaşayan bir tür.
10807saçaklı yarasaMemeliler (Mammalia) sınıfının, yarasalar (Chiroptera) takımının, fare kulaklı yarasagiller (Vespertilionidae) familyasından, böceklerle beslenen, küçük vücutlu, mağaraların tavanlarında 20-30 fertlik koloniler hâlinde yaşayan, açık kahverengimsi, gri ren
10808saf ırkBireyleri aynı homozigot genotipe sahip olan ırk.
10809safraKaraciğer hücreleri tarafindan salgılanarak safra kesesinde toplanan ve safra kanalı ile onikiparmak bağırsağına geçerek yağların sindirimine katılan, safra tuzları, hemoglobinin parçalanmasından oluşan safra pigmentleri, kolesterol, lesitin ve diğer madd
10810safra kanalcıklarıSafranın toplandığı ve Hering kanalına geçtiği, karaciğer hücreleri arasında uzanan ucu kapalı kanalcıklar. Öd kanalcıkları.
10811safra kanalıKaraciğer hücreleri tarafından meydana getirilen safrayı onikiparmak bağırsağına taşıyan kanal. Öd kanalı, koledok kanalı.
10812safra kesesiKaraciğerden gelen safranın depolandığı, armut şeklinde ya da yuvarlak kese. Öd kesesi.
10813safra pigmentiSafrada bulunan bilirubin, biliverdin gibi renk maddeleri. Öd pigmenti.
10814safra tuzlarıSafrada bulunan ve sindirim sırasında yağların parçalanmasına yardım eden sodyum glikokolat ve sodyum torokolat. Öd tuzları, biyolojik deterjanlar.
10815safranSüsengiller (Iridaceae) familyasına ait, soğanlı, sonbaharda mor çiçek açan bitkiler. Erkek organları toplanıp kurutularak toz hâline getirilir ve boyar madde olarak kullanılır.
10816safran semenderiKuyruksuz iki yaşamlılar (Urodela) takımının, semendergiller (Salamandridae) familyasından, Avrupa ve Anadolu'da yaşayan bir tür.
10817sagital kesitVücudu sağ ve sol olmak üzere iki eşit bölgeye ayıran uzunluğuna kesit.
10818Sago palmiyesiCycadaceae familyasından, 3m kadar boylanabilen, palmiye benzeri, çalı formunda, park ve bahçelerde yetiştirilen bir tür. Bitki sistematiğinde önemli bir geçit formudur. Sikas.
10819sağ kalım eğrisiRadyobiyolojide uygulanan radyasyon dozu ile canlı kalan hücrelerin oranı arasındaki ilişkiyi gösteren eğri. Doz inaktivasyon eğrisi.
10820sağ karıncıkYüreğin iki art odasından sağda olanı.
10821sağ kulakçıkYüreğin ön iki odasından sağda olanı.
10822sağangiller(Yun. kypselos: sağan mikros: küçük pous: ayak) Kuşlar (Aves) sınıfının, gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımının, sağanlar (Cypseli) alt takımından, tırnakları sivri ve kuvvetli, kanatları ince ve uzun olan, hızlı uçan, Palearktik bölgede yaşayan, kara
10823sağanlar(Yun. kypselos: sağan pous: ayak forma: şekil) Kuşlar (Aves) sınıfının, Gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımından, kanatları uzun, ayakları sıçramaya ve tutunmaya elverişli, sağangiller (Cypselidae, Apodidae), kolibrigiller (Trochilidae) familyalarını i
10824sahil çamıÇamgiller (Pinaceae) familyasından, her dem yaşil, iğne yapraklı, 40 m kadar boylanabilen, sahillerde yetişen, asıl vatanı Güneybatı Avrupa olan, ülkemizde de kültürü yapılan ağaç türü.
10825Saiga tataricabk. bozkır antilobu
10826Saimiri sciureusbk. sincap maymunu
10827Saintpaulia ionanthabk. Afrika menekşesi
10828sakaKuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ispinozgiller (Fringillidae) familyasından, 13 cm kadar uzunlukta, sırtı kahverengi, karnı ve kuyruğu beyaz, yüzü kırmızı, kanatları kara olan, Avrupa, Kuzey Afrika ve Sibirya'da ağaçlar üze
10829sakallı gugukGuguksular (Cuculiformes) takımının, parlak kuşgiller (Galbulidae) familyasından, Güney Amerika'da ağaçlarda yaşayan, eti yenen bir tür.
10830sakallı yarasaMemeliler (Mammalia) sınıfının, yarasalar (Chiroptera) takımının, fare kulaklı yarasagiller (Vespertilionidae) familyasından, böceklerle beslenen, gözlerin alt ve üst kısımlarında birleşen büyük ve geniş kulakları olan ve bu şekilde gözler kulakların için

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir