Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
10951sarkomer(Yun. sarx: et meros: parça) Çizgili kaslarda iki Z çizgisi arasında kalan ve kasılabilen en küçük birim.
10952sarkoplâzma(Yun. sarx: et plasma: şekil) Kas hücresi sitoplâzması.
10953sarkoplâzmik retikulum(Yun. sarx: et plasma: şekil) Çizgili kas hücrelerinin kas telcikleri çevresinde ince kanal ağı şeklinde olan düz endoplâzmik retikulum. Kasın kasılması için gerekli olan Ca2+ nin hücre içi depo yeridir.
10954sarkotGenel olarak protoplazma için kullanılan eski bir terim. Sarkod.
10955Sarmal1. İnsan dış kulağının dış kıvrımı. 2. DNA sarmalı. Heliks. 3. Bir tip ikincil protein yapısı.
10956sarmal virüslerUzun çubuk şeklinde, katı ya da esnek olabilen, silindir şeklindeki kapsit içinde sarmal uzanan nükleik asitleri bulunan virüsler. Örnek: Tütün mozaik virüsü, bakteriyofaj M13 gibi.
10957sarmal yapan sarmalBirçok bakteride DNA bağlama proteinlerinde görülen DNA bağlama motifi. Heliks yapan heliks.
10958sarpaKemikli balıklar (Teleostei) takmanın, izmaritgiller (Sparidae) familyasından, 35 cm kadar uzunlukta, Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve Karadeniz'de yaşayan bir tür.
10959Satellit1. Gregarin kolonilerinde yalancı konjugant bireyler çiftinin ikincisi. 1. Kromozomun kısa koluna ince bir bağ ile bağlı küçük bir parça. Peyk.
10960Satellit DNAÇok sayıda tekrarlanan bazı kısa DNA dizileri. Memeli toplam DNA'sının %10-15'ini teşkil eden, kromozomun sentromer dahil her tarafında bulunabilen, kopyalanmayan ökaryot DNA parçaları.
10961saturebk. doymuş yağ asidi
10962Saturnia pavoniabk. küçük tavus kelebeği
10963Saturnia pyribk. büyük tavus kelebeği
10964Saururaebk. taşıl kuşlar
10965savanKuraklığa dayanıklı bitkilerle seyrek ağaçlar kapsayan tropik ve subtropik alan.
10966Savi`nin dere ardıç kuşubk. bataklık kamışçını
10967Savi`nin yarasasıMemeliler (Mammalia) sınıfının, yarasalar (Chiroptera) takımının, fare kulaklı yarasagiller (Vespertilionidae) familyasından, böceklerle beslenen, küçük vücutlu, üst çenede birinci kesici diş çift zirveli, köpek dişi ile ikinci premolar arasında aralık bu
10968savunmasız plâzmitT-DNA genlerinin hepsi ya da bir kısmı uzaklaştırılarak bitkilerde kanser yapma özelliğini kaybetmiş Ti plâzmidi.
10969Saxicola rubetrabk. çayır taş kuşu
10970Saxicola torquatabk. taş kuşu
10971Saxifragaceaebk. taşkırangiller
10972saydam tabaka(Lat: stratum: tabaka lux: ışık) Derinin epidermis tabakasında, granüllü tabakanın üzerinde ve keratinli tabakanın altında yer alan, hücreleri eleidinle dolu olduğu için saydam görülen tabaka.1. Göz yuvarını örten en dış örtünün 1/6'sını teşkil eden sayda
10973saz ardıcıbk. saz bülbülü
10974saz bülbülüÖtücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ötleğengiller (Sylviidae) familyasından 13 cm kadar uzunlukta olan, sırtı sarı kahverengimsi, karnı açık pas sarısı renginde, Kuzey Afrika, Avrupa ve Ön Asya'da sazlıklarda yaşayan, böceklerle beslenen bir tür. Saz
10975saz kayasıbk. sarı kaya balığı
10976sazanKemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, biçim ve renkleri yaşadığı ortama göre değişen, eti çok lezzetli, Asya, Avrupa ve Amerika'da yaşayan bir tür.
10977sazangillerBalıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, kemik destekli keseliler (Ostariophysi) alt takımından, dişleri olmayan, sakallı, tatlı sularda yaşayan otçul bir familya.
10978sazlık balıkçıl ördeğiKazsılar (Anseriformes) takımının, ördekgiller (Anatidae) familyasından, 42 cm kadar uzunlukta, kara, beyaz karışık renkli, başında püskülü bulunan bir tür.
10979sazlık yelvesibk. bataklık kiraz kuşu
10980SCbk. sinaptonemal kompleks

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir