Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
11131Sepia officinalisbk. mürekkep balığı
11132septisitKarpelleri birleşme yerleri boyunca açılan kuru meyve.
11133septumbk. bölme
11134Serbk. serinbk. granülsüz endoplâzmik retikulum
11135seramitHücre zarındaki uzun zincirli doymamış bir amino alkol olan sfingozinin yağ asidi amidi. Eritrosit zarlarında seramitlere antijenik oligosakkaritler bağlanmıştır.
11136seratobranşiyal(Yun. keras: boynuz brangchia: solungaç) Keski solungaçlılarda (Elasmobranchii) solungaç yaylarında bulunan iskelet elemanı.
11137seratodusAkciğerli balıklar (Dipnoi) takımının, boynuz dişligiller (Ceratodidae) familyasından, Mezozoik Devri'nde yaşamış ve soyu tükenmiş bir balık türü.
11138seratohiyal(Yun. keras: boynuz hyoeides: Y şeklinde) Keski solungaçlılarda (Elasmobranchii) hiyoit yayında bulunan iskelet elemanı.
11139seratotrihya(Yun. keras: boynuz thrix: saç) Keski solungaçlılarda (Elasmobranchii) yüzgeçler arasında tabakalar yapan ve yüzgeçleri destekleyen kollagenden yapılmış ince çubuklar.
11140serbest enerji değişimiSabit sıcaklık ve basınç altında bir reaksiyonda absorbe edilen (pozitif delta G) ya da serbest bırakılan (negatif delta G) enerji miktarı. Delta G.
11141serbest enerji, GSabit bir sıcaklık ve basınç altında çalışabilen bir sistemin toplam enerji komponenti.
11142serbest kuyruklu yarasagiller(Yun. emballein: atmak oura: kuyruk ) Memeliler (Mammalia) sınıfının, yarasalar (Chiroptera) takımının, küçük yarasalar (Microchiroptera) alt takımından, burun deliklerinin çevresinde deri uzantıları bulunmayan, kuyrukları kısa olan türleri içine alan bir
11143serbest makrofajlar(Yun. makros: büyük phagein: yemek) Bağ dokularında, iltihaplı yerlerde sabit makrofajların aktif hareketli hâle gelmesi ile oluşan, az çok yuvarlak olup bağ dokusu boşluklarında görülen, fagositoz yaparak vücudu koruyan hareketli hücreler.
11144serçeKuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, serçegiller (Passeridae) familyasından, sırtı kırmızı kahverengi, karnı kül rengi ak, dişisi kül renginde olan, Palearktik bölgede evlerin yakınında yaşayan bir tür. Evcil serçe.
11145serçe papağanıGuguksular (Cuculiformes) takımının, Papağangiller (Psittacidae) familyasından, güney yarım kürede, özellikle tropik ve subtropik bölgelerde yaygın olarak bulunan, parlak yeşil tüylü, kuvvetli kısa gagası olan, baş, boyun ve kuyruğu kısa, kanatları kuvvet
11146serçediligillerHermafrodit çiçekli ya da tek eşeyli, ovaryumları üst durumlu, ülkemizde 3 cins ve bu cinslere ait 16 türle temsil edilen, bir ya da çok yıllık, otsu bazen de çalımsı bitkiler.
11147serçegillerKuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, küçük boylu, gagaları koni biçiminde olan, böcek, meyve vb. yiyen serçe (Passer domesticus), ağaç serçesi (P.montanus), söğüt serçesi (P.hispaniolensis), kaya serçesi (Petronia petronia) tür
11148serçemsigillerbk. bozboğangiller
11149serebellumbk. beyincik
11150serebralBeyne ait.
11151serebral gangliyonOmurgasızların özofagusunun üzerindeki gangliyon, beyin gangliyonu.
11152serebral korteksbk. beyin korteksi
11153serebrokupreinBeyinde bulunan ve bakır kapsayan protein.
11154serebrositlerSfingozine polar bir karbonhidrat grubu (galâktoz, glikoz) bağlanmış, içinde fosfor bulunmayan ve sinir hücrelerinin miyelin örtüsünde bol bulunan glikolipit molekülleri.
11155serebrospinai sıvı, CSFOmurgalılarda, beyin ve omurilik boşlukları ile bu organları çevreleyen bağ dokusundan oluşmuş orta ve iç örtü tabakalarının arasını dolduran ve birçok hastalık tanısında kullanılan sıvı. Nörolenf.
11156serebrospinalBeyin ve omuriliğe ait.
11157serebroviseralYumuşakçalarda beyin ve iç organ gangliyonlarına ait sinirler.
11158serebrumbk. beyinbk. büyük beyin
11159serglisinBeyaz kan hücrelerinin salgı keseciklerinin etrafında bulunan, 20000 molekül ağırlığında, kondroitin sülfat ve dermatan sülfat kapsayan bir proteoglikan.
11160serin, Ser, SAlifatik hidroksil yan zinciri olan bir amino asit B-hidroksialanin.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir