Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
11371sinir otuSinir otugiller (Plantaginaceae) familyasından, yapraklan genellikle tabanda rozet şeklinde olan, çiçekleri gösterişsiz, çok yıllık, otsu bitkiler.
11372sinir otugillerYaprakları basit, almaşlı ya da nadiren karşılıklı dizili, dörtlü çanak ve taç yaprakları olan, kapsül ya da findıksı meyveleri bulunan, bir ya da çok yıllık genelde otsu nadiren çalımsı bitkiler.
11373sinir peptitleriSinir sistemi tarafından meydana getirilen, bazıları nörotransmitter gibi, bazıları da sinir hormonu gibi hareket eden küçük peptit molekülleri. Örnek: Bradikininler, kolesitokinin, gastrin, endotelin gibi. Nöropeptitler.
11374sinir reseptörüDuyu alan sinir uçlarında bulunan, biyolojik uyarıcı olarak görev yapan ya da özel uyarıları elektriksel olaylara çeviren reseptör.
11375sinir sistemiÇeşitli sinir hücrelerinin birleşmesi ile meydana gelen bir sistem olup yüksek organizmalarda çevresel ve merkezî sinir sistemlerinden yapılmıştır. Canlılar bu sistemleri aracılığı ile yaşadıkları ortama kendilerini uydurur ve çeşitli organlarını iş birli
11376sinir şeridiOmurgasızlarda vücut boyunca uzanan sinir tellerinden oluşan demet veya gangliyonlar zinciri ve onları birbirine bağlayan sinir telleri.
11377sinir teliDemetler hâlinde birleşerek sinirleri oluşturan akson ile etrafındaki Schwann hücresinden oluşan ve periferal sistemde yer alan yapılar.
11378sinir ucuPeriferal sinir sisteminin duygu veya motor sinirlerinin periferal bir organda sonlanan dallanmış ucu.
11379sinkarp(Yun. syn: ile karpos: meyve) Karpeli bitişik meyve topluluğu.
11380sinkoroloji(Yun. syn: ile choros: yer logos: bilim) Bitki ve hayvan topluluklarının dağılımının incelenmesi komünitelerin coğrafik dağılımı.
11381sinonim(Yun. syn: ile onyma: ad) 1. Aynı kategoride kullanılan aynı taksonu ifade eden iki ya da daha fazla sayıdaki bilimsel isim. 2. Moleküler biyolojide aynı amino asidi kollayan iki ya da daha fazla kodon.
11382sinoviyal eklemlerbk. eklemler
11383sinoviyal hücre(Yun. syn: ile ovum: yumurta) Eklem boşluklarını astarlayan ve hiyaluronik asit salgılayan, mezenşim kökenli olan ve sinoviyal zarı meydana getiren hücreler.
11384sinoviyal sıvıSinoviyal hücreler tarafından eklem boşluklarına salgılanan sıvı. Doku sıvısı.
11385sinoviyal zarHareketli eklemlerin eklem aralığını dolduran sinoviyal sıvıyı saran zar.
11386sinsityotrofoblâstbk. trofoblâst
11387sinsityum(Yun. syn: ile kytos: boşluk) Aralarındaki hücre zarları kaybolarak tek hücre hâline gelen çok çekirdekli protoplazma kütlesi.
11388sintipbk. kotip
11389sintropibk. sinergizm
11390sinüs1. Organların ya da dokuların arasındaki boşluk ya da herhangi bir açıklık. 2. Lenfatik dokularda özellikle gevşek lenfatik dokularda, içinden lenfin aktığı boşluklar.
11391sinüs venosusİki gözlü olan balık kalbinin kirli kanın kulakçığa girmeden önce toplandığı çeperli bir kese biçimindeki art bölgesi.
11392sinüzoitKaraciğerde olduğu gibi, bazı lenfoyit organ ve dokularda kanla dolu çok dar aralıklar arter ve ven kapillerini birleştiren kanla dolu düzensiz şekilli aralıklar.
11393sinyal dizisiSalgı ya da zar proteini sentezi sırasında polipeptit dizisinin ilk sentezlenen 15-30 amino asillik kısmı. Ribozomun endoplâzmik retikuluma bağlanmasından sonra sentez devam ederken sinyal peptidaz ile ayrılan dizi. Sinyal peptidi.
11394sinyal hipoteziSalgı ve zar proteinlerinin sentezinde sinyal dizisinin görevini açıklayan hipotez. Salgı proteinlerinin sentezi için özel kodon dizisi (sinyal kodonları) bulunan mRNA'nın ribozoma bağlanmasından sonra ilk sentezlenen 15-30 amino asillik polipeptil zincir
11395sinyal kodonlarıbk. sinyal hipotezi
11396sinyal peptidazbk. sinyal hipotezi
11397sinyal peptidibk. sinyal dizisi, sinyal hipotezi
11398sinyal tanıma partikülüSinyal hipotezine göre, zar proteinlerinin sentezi sırasında ribozomdan çıkan sinyal dizisini tanıyarak ribozomun endoplâzmik zarına bağlanmasını sağlayan altı farklı protein ile 300 nükleotitlik RNA'dan meydana gelmiş bir molekül.
11399sinyal tanıma partikülü reseptörübk. sinyal hipotezi
11400Siphonapterabk. pireler

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir