Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
11401Siphonophorabk. sifonoforlar
11402Siphunculatabk. bitler
11403sir1. Halkalı solucanların solunum ve çiftleşme aygıtı. 2. Denizlâlelerini zemine bağlayan sap şeklinde uzantı. 3. Bazı yassı solucanlarda ve yumuşakçalarda penis görevi olan organ. 4. Böceklerin bacak, anten gibi organlarında bulunan saç şeklindeki yapılar.
11404sirazKemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, in balığının (V. tinca) çok yakın akrabası olan bir tür.
11405Siren lacertinabk. çamur semenderi
11406Sireniabk. denizinekleri
11407Sirenidaebk. denizkızı semendergiller
11408sirinksbk. göğüs gırtlağı
11409sirkadyan ritmleriYirmi dört saatlik süre içindeki metabolizma ve davranış temposu.
11410Sirke1. Salatalara ve yemeklere ekşilik vermek üzere konulan ekşimiş üzüm suyu. 2. Baş bitinin (Pediculus capitis) saç üzerinde bırakılmış yumurtası.
11411sirke iplik solucanıYuvarlak solucanlar (Aschelminthes) sınıfının, iplik solucanları (Nematodes) takımından, 1-2 mm kadar uzunlukla, sirke içinde yaşayan bir tür.
11412sirke sineğibk. meyve sineği
11413sirkenKazayağıgiller (Chenopodiaceae) familyasından, 10-150 cm kadar boyda, tek yıllık, otsu, çiçekleri gösterişsiz ve sonbaharda açan, yaprakları ıspanak gibi sebze olarak kullanılan bitkiler. Yabanî ıspanak.
11414SirkumLatince çevresinde anlamına gelen ön ek.
11415sirkumanal bezlerAnüs çevresindeki deride bulunan büyük apokrin bezler.
11416sirkumözofagalYemek borusunu çeviren yapı ve organlar.
11417sirkülasyonbk. dolaşım
11418sirkülasyon organıbk. dolaşım organı
11419sirkülasyon sistemibk. dolaşım sistemi
11420sisli balıkKemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 30 cm kadar uzunlukta, Fransa'nın tatlı sularında yaşayan bir tür.
11421sistein, Cys, CSülfidril grubu içeren bir amino asit.
11422sistematikbk. sınıflandırma
11423sistemik1. Bir sistemle ilgili. 2. Bir organizmanın bir kısmıyla değil tümüyle ilgili.
11424sistemik lupus eritematozuGenellikle antinükleer antikor bulunduran, bir çeşit otoimmün hastalık.
11425sisternaEndoplâzmik retikulumun ya da Golgi kompleksinin sıvı kapsayan kapalı keseleri.
11426sistidyum(Yun. kystis: kese idion: küçültme eki) Bazı mantarların himenyumunda kıl şeklinde hücre.
11427sistik kanalHepatik kanaldan gelen safrayı alarak safra kanalına gönderen ve safra kesesinin bir boyunla açıldığı kanaL.
11428sistinİki sislein amino asidinin sülfidril gruplarının oksidasyonu ile oluşan dimer yapı. Cys-Cys.
11429sistiserkusbk. keseli larva
11430sistitSidik kesesi yangısı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir