Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
11761Stachysbk. dağ çayı
11762stamenÇiçekli bitkilerde periantın alanda yer alan, filament ve anterden oluşan erkek organ.
11763statik organbk. denge organı
11764statolitbk. denge taşı
11765statosistbk. denge taşlı kese
11766statosit(Yun. statos: sabit kytos: hücre) Statolit kapsayan ve muhtemelen denge sağlamada görev yapan hücre.
11767stearik asitHayvan yağlarında özellikle hücre zarlarındaki lipitlerde bol bulunan 18 karbon atomlu doymuş bir yağ asidi.
11768Steganopodesbk. kürek ayaklılar
11769Stegocephalibk. zırhlı başlılar
11770stelBitki boyunca uzanan birinci damarlı doku, primer odun boruları, primer soymuk boruları sütunu.
11771STEMbk. taramalı geçirmeli elektron mikroskobu
11772Stenidaebk. şişe burunlu yunusgiller
11773stenofag(Yun. stenos: dar phagein: yemek) Belli ve sınırlı tip besinlerle beslenen canlılar.
11774stenohalin(Yun. stenos: dar halinos: tuzlu) Bazı mercanlar gibi çok az tuzluluk değişmelerine kendini uydurabilme ve ancak belirli tuzluluk derecelerinde yaşayabilme yeteneğinde olan organizmalar.
11775stenohigr(Yun. stenos: dar hygros: ıslak, yaş) İki yaşamlılarda (Amphibia) olduğu gibi kuru havada ya da çok az değişebilen nemlilik derecelerinde yaşayabilme yeteneğinde olan organizmalar.
11776stenoterm(Yun. stenos: dar therme: sıcaklık) Mercanlar gibi çok az değişen ya da belirli olan sıcaklık değişmelerinde yaşayabilme yeteneğinde olan organizmalar.
11777stenotop(Yun. stenos: dar topos: yer) Ekolojik valansı dar olup, dar sahalarda yaşayabilen türler.
11778stenök(Yun. stenos: dar oikos: ev) Ancak belirli hayat şartlarında yaşayabilen.
11779Stentorbk. borazan hayvanı
11780step antilobubk. bozkır antilobu
11781step pangoliniPullu hayvanlar (Pholidota) takımının, pullu memeligiller (Manidae) familyasından, 1.5 m kadar uzunlukta, Afrika'da yaşayan bir tür.
11782step vaşağıMemeliler (Mammalia) sınıfının, etçiller (Carnivora) takımından, Afrika, Arabistan ve Türkiye'de yaşayan, 75 cm kadar boyda, 33 cm kadar kuyruklu ve 45 cm kadar omuz yüksekliği olan, çeşitli kemiriciler ile beslenen bir tür.
11783Stercorariidaebk. yırtıcı martıgiller
11784Stercorarius parasiticusbk. yırtıcı martı
11785Sterculiaceaebk. kakaogiller
11786stereoizomerler(Yun. stereos: kati isos: eşit) Aynı atom yapısında fakat yapısal konfigürasyonu farklı olan bileşikler.
11787stereosilErkek üreme kanalının bir kısmını, özellikle epididimis bölgesini astarlayan yalancı tabakalı silindirik epitelin serbest yüzeyinde bulunan ve mikrovillüslerin birleşmesinden meydana gelen saçak şeklinde olan hareketsiz yapılar.
11788stereotropizm(Yun. stereos: katı trope: dönme) Sarılıcı bitkilerin destek etrafında bükülmeleri gibi, katı bir obje ile temasa bağlı olarak bitkilerdeki büyüme hareketi.
11789sterilbk. kısır
11790sterilizasyonMikroorganizma kapsayan bir maddenin, bir başka yere bulaşma taşımayacak duruma getirilmesi üreme yeteneğinden yoksun olması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir