Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
11941süngerimsi kemikKısa kemiklerin merkezî kısımlarını oluşturan, pek çok küçük boşlukları bulunan, bölmecikli, süngerimsi görünüşte, içinde sarı kemik iliğinin yer aldığı kemik kısmı.
11942süngerlerÇok hücrelilerden (Metazoa), Parazoa bölümünden genel bir vücut biçimleri olmayan, vücut hücreleri yapı ve görev bakımından değişik iki kattan yapılmış, içteki kat koanosit denen yakalı kamçılı bir sıra hücreden oluşan, vücudun yanlarındaki denklerden içe
11943süper dişibk. üstün dişi
11944süper erkekbk. üstün erkek
11945süper familyabk. üst familya
11946süper genKrosingovere uğramayan ve generasyonlara aktarılan kromozom segmenti.
11947süper heliksbk. halkalanmış halka
11948süper parazit(Yun. hyper: üzerinde para: yanında, başka sitos: besin) Parazit yaşayan bir canlı üzerinde, parazit yaşayan diğer bir organizma. Hiperparazit.
11949süper sarmal DNAÇift sarmal DNA'nın kendi ekseni çevresinde tekrar halkalanması ile oluşan yapı. Süperheliks.
11950süperfetasyon1. Adî tavşanlarda görüldüğü gibi aynı uterusta üst üste gebelik durumu. Uterusta gelişmiş yavrular varken çiftleşme ile yeni döllenmiş yumurtaların da gelişmeye başlaması. 2. Birden fazla çeşitteki polenle döllenme.
11951süperklasbk. üst sınıf
11952süperordobk. üst takım
11953süperpozisyon gözBöceklerde bulunan bir tip göz.
11954sürdürme davranışıBesin arama, çiftleşme, üreme vb. gibi günlük faaliyetlerin yapılmasında hayvanın davranışı.
11955sürekli parazitlikGelişimini konukçu üzerinden aynhnaksızın tamamlama durumu.
11956sürgün apikal meristemSürgün ucu içinde yer alan farklılaşmış doku.
11957sürgün ucu kültürüGenellikle 0.1-1.0 mm uzunlukta birkaç primordiyal yaprağın ilave edildiği ve sürgün apikal meristeminden ibaret olan yapının kültürü.
11958sürmeli altıntavukçukbk. sürmeli çalı kuşu
11959sürmeli çalı kuşuKuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passerifomes) takımının, çalı kuşugiller (Regulidae) familyasından, 9 cm kadar uzunlukta, Avrupa'da çam ormanlarında yaşayan, Türkiye' nin Orta ve Batı Karadeniz, Trakya, Ege ve Akdeniz bölgelerinde her mevsim görüle
11960sürmeli çit serçesibk. sürmeli dağ bülbülü
11961sürmeli dağ bülbülüÖtücü kuşlar (Passeriformes) takımının, bozboğangiller (Prunellidae) familyasından, Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinden Doğu Akdeniz bölgesine kadar inen ince şerit şeklindeki bir sahada her mevsim görülen, 15 cm kadar uzunlukta olan, böcek ve böcek la
11962sürmeli kız kuşuKuşlar (Aves) sınıfının, yağmur kuşugiller (Charadridae) familyasından bir tür.
11963sürrenal bezbk. böbrek üstü bezi
11964sürüngenlerOmurgalı hayvanlardan, kaplumbağalar, kertenkeleler, timsahlar ve yılanların dahil olduğu, vücutları pullarla ya da kemik plâklarla örtülü olan, soğukkanlı, suda ya da karada yaşayan, çoğunlukla yumurtlayan bazı türleri ovovivipar olan bir sınıf.
11965sürüngenler bilimi(Yun. herpeton: sürüngen logos: bilim) Zoolojinin sürüngenleri inceleyen dalı. Herpetoloji.
11966süsPolen ya da herhangi bir yapının üzerindeki süs, desen. Ornamentasyon.
11967süsenSüsengiller (Iridaceae) familyasından, rizomlu ya da soğanlı, kılıçsı yapraklı, mavi, mor, beyaz, kahverengi gibi renklerde çiçekleri olan, mezarlıklarda, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak da yetiştirilen, çok yıllık bitkiler. Nevruz.
11968süsengillerYaprakları kılıç şeklinde, alt ve üst yüzü ayırt edilemeyen, çiçekleri ışınsal ya da tek simetrili, çanak ve taç yaprak ayrımı olmayan, ovaryum alt durumlu, kapsül tipi meyveleri olan, ülkemizde 6 cins ve 85 kadar türle temsil edilen, rizomlu, soğanlı ya
11969süspansiyonKatı bir maddenin parçacıklarının sıvı ya da yine katı bir madde içinde, onun parçacıkları ile erimeksizin karışması. Süspansiyonda dağılma fazı ve dağılan faz olarak iki faz vardır.
11970süspansiyon kültürüSıvı kültürde çoğaltılmış hücre topluluğu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir