Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
12031şeker pancarıKazayağıgiller (Chenopodiaceae) familyasından, birinci yılda yumru oluşturan, ikinci yılda çiçek açan, yumrularından şeker elde edilen, iki yıllık, yumrulu, otsu bitki.
12032şempanzeMaymunlar (Primates) takımının, insansı maymungiller (Pongidae) familyasından, 140 cm kadar uzunlukta, kara renkli, başı yuvarlak, yüzü geniş, burnu küçük, kulaktan büyük, dudakları öne doğru uzun, nadiren ayakta duran, dizleri üstüne oturan, yürürken ell
12033şemsiye1. Medüzlerin kasılabilen disk biçimindeki vücutları. 2. Şemsiye şeklinde. Çiçek saplarının çiçek kümesini taşıyan sapın uç kısmından ve aynı noktadan çıkması ile oluşan çiçek durumu. Umbella.
12034şemsiye otubk. baldıran
12035şemsiyegillerbk. maydanozgiller
12036şeritlerÇok hücrelilerden (Metazoa), birincil ağızlılar (Protostomia) filumunun, ilkel solucanlar (Scolecida) dalının, yassı solucanlar (Platyhelminthes) sınıfından bir takım. Ergin hâlde omurgalı hayvanların bağırsaklarında iç asalak olarak yaşayan, vücutları ba
12037şeritli kurbağaİki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, kuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımından, sırt tarafının orta kısmında boydan boya uzanan açık renkli bir şerit bulunan, ıslak zeminli çayırlarda ve su kenarlarında yaşayan bir tür.
12038şeroplâstHücre duvarı enzimlerle uzaklaştırlmış maya hücresi.
12039şeytan maymunMaymunlar (Primates) takımının Yeni Dünya maymunugiller (Cebidae) familyasından, 35 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, rengi kara olup başının çevresi kısa kıllarla çevrili, aile hayatı olan, Güney Amerika'da yaşayan bir tür.
12040Şili bitkikesen kuşuÖtücü kuşlar (Passeriformes) takımının, bağırganlar (Clamatores) üst familyasının, bitkikesengiller (Phytotomidae) familyasından, tüyleri esmer kahverengi, başı kırmızı, Şili'de yaşayan bir tür.
12041şimşir ağacıgillerBir ya da iki evcikli, her dem yeşil, yaprakları almaşlı ya da karşılıklı, çanak yaprakları dörtlü ve tabanda birleşik, taç yaprakları olmayan, ovaryum üst durumlu, lokukusit kapsül tipi meyveleri olan, ülkemizde 1 cins ve 2 türle temsil edilen, ağaç, çal
12042şinşilyagillerMemeliler (Mammalia) sınıfından, kemiriciler (Rodentia) takımının, Güney Amerika'da yaşayan, başları ve gözleri büyük, burunları geniş, ön üyeleri kısa ve dört parmaklı, arka üyeleri uzun ve 3-4 parmaklı olan bir memeli familyası. Büyük şinşilya (Chinchil
12043şirdenbk. bezli mide
12044şistosit(Yun. schizein: bölünmek kytos: hücre) Parçalanan ve boş parçalar hâline gelen eritrosit.
12045şistozomaYasa solucanlar (Platyhelminthes) sınıfının, trematotlar (Trematodes) takımından, iplik gibi ince ve uzun olan dişinin, daha kalın olan erkeğin karnı boyunca uzanan bir oluk içinde yaşadığı, insanların karaciğer vena cava'sı ile bağırsak ve sidik torbası
12046şiş eklemliler(Lat. Condylarthra condylus: eklem) Memeliler (Mammalia) sınıfının, toynaklılar (Ungulata) üst takımından, Eosen Devri'nde yaşamış ve soyları tükenmiş olan, 5 parmaklı ilkel toynaklıları içine alan bir takım.
12047şişe burunlu yunusgillerMemeliler (Mammalia) sınıfının, balinalar (Cetacea) takımından çeneleri gaga şeklinde uzamış, sırt yüzgeçleri üçgen şeklinde olan, Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu'nda yaşayan türleri olan bir familya.
12048şişen engerekPullu sürüngenler (Squamata) takımının, engerekgiller (Viperidae) familyasından, 2 m kadar uzunlukta, çok zehirli, Afrika'da yaşayan bir yılan türü.
12049şizogami(Yun. schizein: bölünmek gamos: evlenme) Bazı poliket solucanlarda eşeyli ve eşeysiz zooidlere aynlma.
12050şizogen boşluk(Yun. schizein: bölünmek genesis: soy) Hücre çeperlerinin birbirinden ayrılması ile oluşan hücreler arası boşluklar.
12051şizogoni(Yun. schizein: bölünmek gonos: döl) Bir hücrelilerde çoğa bölünme ile birçok hücrelerin meydana gelmesi şeklinde çoğalma.
12052şizokarp(Yun. schizein: bölünmek karpos: meyve) Sinkarp ovaryumdan meydana gelen ve olgunlukta karpellerin birleşme yerinden yarılarak her biri tek tohumlu merikarplara ayrılan kuru meyve.Yarılan meyve.
12053şizolizigen boşluklar(Yun. scnizein: bölünmek lysis: gevşeme genes: meydana getiren) Perikarpta hem hücre çatlaması hem de erimesi ile oluşan boşluklar.
12054şizont(Yun. schizein: bölünmek onta: varlık) Bir hücrelilerde, özellikle parazit sporluların hayat devrinde trofozoidi izleyen ve çoğa bölünme ile oluşan evre.
12055şizosöl(Yun. schizein: bölünmek koilos: boşluk) Bazı hayvan filumlarında (Bryozoa, Brachiopoda, Molusca, Annelida, Artropoda) solomu oluşturan mezoderm içerisindeki boşluklar.
12056şizozoit(Yun. schizein: bölünmek zoon: hayvan meros: parça) Bir hücrelilerden (Protozoa), Sporozoa'da şizogoni ile meydana gelen hayat devrinin bir safhası. Merozoit
12057T DNABitki DNA'sının klonlandığı gen aktarımlarında kullanılan Ti plazmidin bir bölümü.
12058T fajlarıT1, T2, T4, T6, T7 gibi tipleri olan, çeşitli özellikler ve değişik sayıda nükleotitlere sahip bakteri virüsleri.
12059T hücresi1. Sülük segment gangliyonlarında dokunmaya cevap veren duygu hücresi. 2. T lenfositi.
12060T hücresi büyüme faktörüT lenfositlerinin bölünmesini ve farklılaşmasını uyaran çeşitli proteinler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir