Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
12203tavşanKemiriciler (Rodentia) takımının, tavşangiller (Leporidae) familyasından, 70 cm kadar uzunlukta, eti yenen, postu kullanılan, dünyanın her tarafına yayılmış bir tür.
12204tavşan elmasıbk. ateş dikeni
12205tavşan tüylü maymunMaymunlar (Primates) takımının, Yeni Dünya maymunugiller (Cebidae) familyasından, 56 cm kadar uzunlukta, 58 cm kadar kuyruğu olan, tüyleri koyu renkli, kuyruğu sarılıcı, Güney Amerika ormanlarında yaşayan bir tür. Kapparo.
12206tavşancılKuşlar (Aves) sınıfının, kartallar (Falconiformes) takımından, Avrupa, Ön ve Güney Asya'da ormanlık ve kayalık olan yüksek yerlerde bulunan, yurdumuzun güney yarısında sürekli görülen, sırtı koyu kahverengi, karnı pas sarısı, kuyruğu çizgili yerli bir kuş
12207tavşangillerMemeliler (Mammalia) sınıfının, kemiriciler (Rodentia) takımının, çift dişliler (Duplicidentata) alt takımından, kulakları ve art bacakları uzun, kuyrukları kısa, gözleri iri, otçul türleri olan bir familya.
12208tavşanımsılar(Yun, lagos: tavşan morphe: biçim) Bazı sınıflandırmalara göre, memeliler (Mammalia) sınıfının, kemiriciler (Rodentia) takımından, çift dişligiller (Duplicidentata) alt takımına eşit olan bir takım.
12209tavukbk. evcil tavuk
12210tavuk bitiBöcekler (Insecta) sınıfının, tüy bitleri (Mallophaga) takımından, tavukların üzerinde yaşayan, 1 mm kadar uzunlukta bir eklem bacaklı türü.
12181taşıyıcı keseciklerbk. geçit elemanları
12182taşıyıcı pigmentlerHayvanların kanında bulunan ve oksijen taşınmasını sağlayan özel solunum pigmentleri.
12183taşıyıcı proteinlerKolaylaştırılmış difüzyon ya da aktif taşıma ile hücre zarından içeri ve dışarı taşınacak moleküllere bağlanan ve hücre zarında yer alan herhangi bir protein.
12184taşıyıcı RNA, tRNAProtein sentezinde mRNA daki bazlara uygun amino asitleri taşıyan RNA. Transfer RNA.
12185taşkırangillerYaprakları genelde almaşlı, nadiren karşılıklı dizilişli, çiçekleri ışınsal simetrili, er dişi, erkek organları 5-10, dişi organları 1, kapsül ya da kabaksı meyveleri olan, ülkemizde 3 cins ve 22 türle temsil edilen, bir, iki ya da çok yıllık otsu bitkile
12186taşkızılıKuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ardıç kuşugiller (Turdidae) familyasından, 22 cm kadar uzunlukta, sırtI ak, karnı ve başı mavi, dişileri kahverengi alacalı, Akdeniz memeleketleri ve Batı Asya'da kayalık yerlerde yaşayan, T
12187taşlıkbk. katı
12188tat deliğiTat tomurcuğunu epitelin serbest yüzeyine bağlayan açıklık.
12189tat kılıTat tomurcuklarındaki hücrelerin tat deliğinden dışarı uzanan mikrovillusları.
12190tat tomurcuğuDil üzerinde bulunan ve çeşitli papillalara yerleşmiş olan, çeşitli hücreler kapsayan, ikincil duygu hücrelerinin tat duygusunu aldığı mukoza içindeki özel yapılar.
12191TATA kutusuÖkaryot DNA'sında transkripsiyonun başlama noktasından önce yerleşmiş ve TATAAAT dizisi ortak olan, 25 baz çiftlik öncü dizi. Prokaryot DNA’sında Pribnow kutusu olarak adlandırılır. Hogness kutusu.
12192tatarcıkBöcekler (Insecta) sınıfının, iki kanatlılar (Diptera) takımından, 2 mm kadar uzunlukta, kanatları kadife gibi tüylü, çeşitli layşmanya türlerini taşıyarak kalaazar hastalığına ve Halep çıbanına sebep olan bir tür.Amaryllidaceae familyasından, yumrulu, 15
12193tatlı su gelincik balığıKemikli balıklar (Teleostei) takımının, mezgitgiller (Gadidae) familyasından, 30-50 cm kadar uzunlukta, Akdeniz memleketleri göllerinde yaşayan bir tür.
12194tatlı su istakozuKabuklular (Crustacea) sınıfından, 10-12 cm kadar uzunlukta, çamurlu olan tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı türü. Kerevit, kerevides.
12195tatlı su kayasıKemikli balıklar (Teleostei) takımının, kaya balığıgiller (Gobiidae) familyasından, Türkiye sularında yaşayan bir tür.
12196tatlı su kefaliKemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, Avrupa ve Asya tatlı sularında yasayan bir tür.
12197tatlı su levreğiKemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, bütün Asya ve Avrupa tatlı sularında yaşayan bir tür.
12198tatlı su polibiÇok hücrelilerin (Metazoa), sölenterler (Coelenterata) alt bölümünün, knidliler (Cnidaria) filumunun, hidralar (Hydrozoa) sınıfından, torba biçiminde vücutlu, üst kısmında bir ağız ve çevresinde dokunaçlar bulunan, tatlı su ve göllerde yaşayan, koloniler
12199tatlı su sardalyesiKemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, Asya'da tatlı sularda yaşayan bir tür.
12200tatlı su yengeciKabuklular (Crustacea) sınıfından, 5 cm kadar uzunlukta, göl ve ırmak kenarlarında taşların altında yaşayan bir tür.
12201tatugillerbk. kemerli hayvangiller
12202Taurotragus oryxbk. boğa antilobu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir