Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
13321yarasalar(Yun. kheir: el pteryx: kanat) Memeliler (Mammalia) sınıfının, etenliler (Placentalia) bölümünden, tek uçabilen memeliler olup ön ayak parmakları çok uzun, ön parmaklar ve ön bacaklar arasına gerili ince deri vücudun yanları boyunca art bacaklara, bazen k
13322yardımcı bezBir beze ya da organa bağlı olan yardımcı bezler üreme kanallarına bağlı özel bezler. Prostat bezi, bulbo üretral bez gibi.
13323yardımcı T lenfositi, THAntikor salgılayan plazma hücrelerini çoğalmak ve farklılaşmak üzere uyarmak için B lenfositleri ile etkileşime giren bir tip T lenfositi.
13324yarı başkalaşan(Yun. hemi: yarım metabole: değişme) Yan başkalaşma gösteren. Hemimetabol.
13325yarı başkalaşım(Yun. hemi: yarım metabole: değişme) Bazı böceklerde nimf ve ergin evreleri kapsayan, çekirgelerde olduğu gibi yumurtadan çıkan yavruların ergine benzediği, ancak eşey organları ve kanatlarının tam olarak gelişmediği bir başkalaşma tipi. Hemimetaboli.
13326yarı dezmozombk. dezmozom
13327yarı geçirgenlikZarın yarı yarıya ya da kısmen geçirme özelliği. Semiperméabilite.
13328yarı geçiriciÖzel zarların, özellikle canlı plazma zarının su ve suda çözünmüş bazı parçacıklan geçirip bazılarını geçirmemesi. Semipermeabl.
13329yarı maymunlar(Yun. pro: önde) Memeliler (Mammalia) sınıfının, maymunlar (Primates) takımından bir alt takım ya da yeni sınıflandırmaya göre makimsiler (Lemuroidea) alt takımına eşit bir alt takım.
13330yarı oynar eklemlerbk. eklemler
13331yarı ömür1. Bir radyoaktif maddenin başlangıçta mevcut olan atom sayısının yarıya inmesi için geçen süre. Yarılanma süresi. 2. Bir hücrenin yarı ömrü.
13332yarı parazitlikBesinin bir kısmını konaktan, bir kısmını da fotosentez yaparak sağlayan parazit.
13333yarı pelâjikbk. hemipelâjik
13334yarı solungaçbk. yarım solungaç
13335yarıkBir organı loblara bölen derin çukurlar ya da oluklar.
13336yarık ayakKabuklu hayvanlara özgü bir ayak tipi iki parçalı bir taban ile beş parçalı bir kol ve kamçı biçiminde bir dış koldan yapılmış ayak.
13337yarık ayaklılarMemeliler (Mammalia) sınıfının, etçiller (Carnivora) takımından, azı dişlerinin birer tanesi yırtıcı diş halini almış, ön ayakları beş, art ayakları dört parmaktan oluşmuş ve kancalı tırnakları olan, etçil, kuvvetli ve çevik bir alt takım.
13338yarılan meyvebk. şizokarp
13339yarılanma kalınlığıX ya da gama ışınlarının canlı madde içinden geçerken belirli bir oranda emilmesi nedeni ile şiddetinin yanya inmesine sebep olan madde kalınlığı.
13340yarılanma süresibk. yarı ömür
13341yarım daire kanallarıİç kulakta, yarım daire biçiminde olan ve tulumcukla bağlı bulunan üç zar kanal.
13342yarım kanatlılar(Yun. hemi: yarım pteryx: kanat) Eklem bacaklı hayvanlardan, gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt dalının, böcekler (Insecta) sınıfının, hortumlu böcekler (Rhynchota) takımından, çoğunlukla yassı vücutlu, ön kanatları dipten başlayarak yandan çoğu s
13343yarım kordalılar(Yun. hemi: yarım chorda: iplik) Bazı sınıflandırmalara göre kordalılar (Chordata) fîlumunun bir alt fîlumu ya da bir sınıfı olarak düşünülen, solucan biçiminde, hortum içine rastlayan yutak duvarının ön tarafından bir sırt ipliği çıkıntısı bulunan, Balan
13344yarım solungaç(Yun. hemi: yarım brangchia: solungaçlar) Sadece bir yanında solungaç iplikleri bulunan solungaç. Yarı solungaç.
13345yarımband sinekkapanbk. alaca sinekkapan
13346yarpuzBallıbabagiller (Labiatae) familyasından, taç yaprakları leylak renginde, keskin kokulu, meyveleri fındıksı tipte, çok yıllık, otsu, sürünücü ya da dik gövdeli bitkiler.
13347yaseminZeytingiller (Oleaceae) familyasından, beyaz ya da sarı çiçekli çalı ya da tırmanıcı Jasminum cinsinin türlerine verilen ad. Beyaz yasemin (J.officinale) ve sarı yasemin (J.friticans) bilinen en yaygın türleridir.
13348yassı burunlu maymunlarBazı sınıflandırmalara göre memeliler (Mammalia) sınıfının, maymunlar (Primates) takımının, gerçek maymunlar (Simiae) alt takımından, genel olarak 36 dişli olup burun duvarı geniş ve burun delikleri yanlara doğru yön almış, kuyrukları ağaçlara sarılmaya e
13349yassı burunlu yarasagillerbk. fare kulaklı yarasagiller
13350yassı epitelTek tabakalı epitellerde tüm hücreleri yassı olan (endotelyum), çok tabakalı epitellerde en üst sıradaki hücreleri yassı olan (deri ve özofagus) örtü epiteli.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir