Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
13471yumurta ana hücresi(Yun. oon: yumurta gonos: yavru) Dişi eşey organında yumurtaları meydana getiren, mitoz bölünme yeteneğinde olan ana hücreler. Oogonyum.
13472yumurta bırakımıYumurtalıktan yumurtaların bırakılması. Ovulasyon.
13473yumurta kanalıYumurtalan, yumurtalıktan dışan taşıyan kanal. Ovidukt.
13474yumurta oluşması(Yun. oon: yumurta genesis: meydana gelme) Dişi eşey organında, yumurta ana hücresinin, primer oosit ve sekonder oosit evrelerini geçirerek döllenmeye hazır yumurta hücresini meydana getirmesi. Oogenez.
13475yumurta örtüsüYumurtanın dış glikoprotein örtüsü.
13476yumurta zarıYumurta kabuğunu astarlayan tabaka.
13477yumurtalıkBitki ve hayvanlarda dişinin yumurtalarını meydana getiren eşey organı. Ovaryum, dişi eşey organı, dişi üreme organı.
13478yumurtapiçibk. küçük batağan
13479yumurtapiçigillerKuşlar (Aves) sınıfının, dalgıç kuşları (Pygopodes) takımından, bacakları vücutlarının çok gerisinde, ayakları yarı perdeli, kuyrukları körelmiş, böcek, balık vb. yiyen türleri olan bir familya.
13480yumurtlama borusu1. Böceklerde uygun yere yumurta koymaya yarayan özel bir yapı. 2. Rhodeus gibi bazı balıklarda genital açıklığın bir tüp şeklinde uzamasıyla oluşan yumurta koyma borusu. Ovipozitör.
13481yumurtlayıcıOrganizmadan dışarı bırakıldıktan sonra açılan yumurtalar bırakan canlı. Ovipar.
13482yumuşak kaplumbağalar(Yun. tria: üç onyx: tırnak) Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, kaplumbağalar (Testudinata) takımından, boyunlarını dikey bir düzlem üzerinde S biçiminde kıvırarak içeri çeken, kuyrukları kısa ve ayakları perdeli, suda uzun zaman kalabilen türleri içine al
13483yumuşak suBir litresinde 9 miligramdan az kalsiyum karbonat bulunduran su.
13484yumuşak yüzgeçliler(Yun. malakos: yumuşak pteryx: kanat) Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımından, yüzgeçleri dikensiz olduğu için yumuşak olan bir alt takım.
13485yumuşakçalarÇok hücrelilerin (Metazoa), birincil ağızlılar (Protostomia) filumunun, ekstremite ve bölütleri olmayan, yumuşak vücutlu, iç organları örten manto denilen bir zardan salgılanan kabuk denen sert bir kalkerli örtü ile örtülü, vücudun art kısmında ayak denil
13486yumuşakçalar bilimi(Yun. malakos: yumuşak logos: bilim) Yumuşakçaları inceleyen bilim dalı. Malakoloji.
13487yumuşakçamsılarÇok hücrelilerin (Metazoa), birincil ağızlılar (Protostomia) filumunun, vücutları boru, evcik ya da iki parçalı bir kabukla çevrili, ön uçlarında bir dokunaç çengeli taşıyan, gelişmelerinde başkalaşım gösteren, yosun hayvanları (Bryozoa) ve kolsu ayaklıla
13488Yunanistan kaplumbağasıKaplumbağalar (Testudinata) takımının, kara kaplumbağasıgiller (Testudinidae) familyasından, 25 cm kadar uzunlukta, Balkanlar ve Ön Asya'da yaşayan bir tür.
13489yunusMemeliler (Mammalia) sınıfının, balinalar (Cetacea) takımının, yunus balığıgiller (Delphinidae) familyasından, 2 m kadar uzunlukta, sırtı kara, karnı beyaz, yanları çizgili, bütün denizlerde yaşayan ve sürüler meydana getiren bir tür. Yunus balığı.
13490yunus balığıbk. yunus
13491yunus balığıgillerMemeliler (Mammalia) sınıfının, balinalar (Cetacea) takımının, dişli balinalar (Odontoceti) alt takımından, ağızları genellikle gaga biçiminde uzamış, dişleri küçük ve koni biçiminde, bütün denizlerde rastlanan, balık yiyen, yunus (Delphinus delphis) türü
13492yutakAğız boşluğu ile yemek borusu arasında uzanan kısa, kaslı bir kanal. Farinks.
13493yutar hücre(Yun. phagein: yemek kytos: hücre) Zararlı maddeleri ya da boşaltım maddelerini yutan herhangi bir hücre fagositoz yapan herhangi bir akkan hücresi. Fagosit.
13494yutmaBesin maddesinin hücreye alınması ya da yutak ve yemek borusu yolu ile ağızdan mideye geçmesi. İngesyon.
13495yuva iaşesiBazı soliter eşek arılarında olduğu gibi, gelişen yavrulara besin getirmek üzere düzenli olarak yuvaya dönme.
13496yuvarlak ağızlılar(Yun. kyklos: yuvarlak stoma: ağız) Omurgalılar (Vertebrata) dalından, çok ilkel yapılı, uzun ve yılan biçiminde vücutlu, gerçek çenenin yerinde geniş bir emici ağız bulunan, iskeletleri kemikleşmemiş, sırt ipliği bütün hayatları boyunca kalan, bir tek bu
13497yuvarlak dansKovanın yakınında bulunan besin kaynağını diğer arılara bildirmek için bal arılarının yaptığı tekrarlanan halkalar şeklindeki dansları.
13498yuvarlak pencereOrta kulak ile salyangozu birbirine bağlayan ve bir zarla örtülü olan yuvarlak delik.
13499yuvarlak pullular(Yun. kyklos: yuvarlak ganos: parlaklık eidos: biçim) Balıklar (Pisces) sınıfının, tükel ağızlılar (Teleostomia) alt sınıfından, iskeletleri kemikleşmemiş, vücutları sikloyit pullarla örtülü, heteroserk kuyruk yüzgeçli, yapı bakımından kemikli balıklara ç
13500yuvarlak solucanlar(Yun. helmins: solucan nematos: iplik) Çok hücrelilerin (Metazoa), birincil ağızlılar (Protostomia) filumunun, ilkel solucanlar (Scolecida) dalından, kirpiksiz bir deri ile örtülü olan vücutları bölmesiz bir silindir biçiminde olan, anüsleri oluşmuş, vücu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir