Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1381bağışıklık izlenmesiKlonlanmış genin kotladığı polipeptidi bulmak için antikor kullanılması.
1382bağlantıAlel olmayan iki ya da daha fazla sayıdaki genin birlikte kalıtlanması. Bu genler aynı kromozomda bulunmaları nedeniyle birbirine bağlıdırlar ve ikinci Mendel kanununa ters hareket ederler, yani bağımsız değildirler.
1383bağlantı grubuÇeşitli karakterlerin dölden döle taşınarak yeni dölde bir arada görülmesini sağlayan ve aynı kromozom üzerinde bulunan gen grubu.
1384bağlayıcı dizilerDNA parçalarının uçlarına eklemek amacı ile sentezlenen, bir veya birden fazla kesme yerine sahip olan oligonükleotitler.
1385bağlılıkOrganizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi. Korelasyon.
1386bağrıkarabk. karabaldır
1387bahçe kızılkuyruğubk. kızılkuyruk
1388bahçe kiraz kuşubk. çit kiraz kuşu
1389bahçe ötleğenibk. boz ötleğen
1390bahçe salyangozuKarından ayaklılar (Gastropoda) sınıfının, akciğerli salyangozlar (Pulmonata) takımından, 1.5 cm kadar yükseldikte, büyük ve küre biçiminde kabuklu, ağaçlı yerlerde ve ırmak kenarlarında yaşayan, bir yumuşakça türü.
1391bahçe tırmaşık kuşuKuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ağaç tırmaşık kuşugiller (Certhidae) familyasından, 13 cm kadar uzunlukta, sırtı pas kahverengisi olup beyaz lekeli, karnı beyaz renkte, Avrupa'da, Kuzey Afrika'da ağaçlık yerlerde yaşayan,
1392bahçe uyuklayanıKemiriciler (Rodentia) takımının, yediuyuklayangiller (Gliridae) familyasından, 13 cm kadar uzunlukta, 10 cm kadar kuyruğu olan, sırtı koyu boz rengi, karnı beyazımsı, Avrupa'da dağlık yerlerde ve ormanlarda yaşayan, derin kış uykusuna yatan bir memeli tü
1393bahriKuşlar (Aves) sınıfının, lopludalgıçlar (Podicipediformes) takımının, lopludalgıçgiller (Podicipedidae) familyasından, 66 cm kadar uzunlukta, bütün dünyaya yayılmış, sazlık göllerde yaşayan, başında kara tüylerden yapılmış tepelik bulunan bir tür. Tepeli
1394bakırlı oksidazlarProstetik grubu olarak batar (Cu2+) kapsayan oksidazlar.
1395bakışım(Yun. syn: ile metron: ölçü) Benzer yarımlara bölünebilme durumu bir eksenin iki yanının yapı ve biçim benzerliği. Simetri.
1396bakışımsız(Yun. a: ...sız syn: ile metron: ölçü) Bir organ ya da yapının ortasından geçen bir eksene göre iki yanda kalan parçaların birbirine benzememesi. Asimetrik.
1397bakilikbk. kalım
1398bakkaEkzokarpı ince ve zarımsı yapıda, mezokarp ve endokarpı etli olan, açılmayan etii bir meyve tipi. Üzümsü meyve.
1399baklaBaklagiller (Leguminosae) familyasından, beyaz çiçekli, çiçeklerin uçları siyahımsı, taze legümen meyveleri bahar aylarında sebze olarak yenilen ve bu amaçla kültürü yapılan, tek yıllık, otsu bitki.
1400baklagillerYaprakları parçalı, çiçekleri er dişi, çanak yaprakları 5'li ve birleşik, taç yaprakları 5'li yan birleşik, 10 adet stamenli, legümen ya da lomentum tipi meyveleri olan, ülkemizde 68 cins ve 100 kadar türle temsil edilen, bir, iki ya da çok yıllık, otsu,
1401bakteriHücre zarının üzerinde bir hücre duvarına sahip olan, sitoplâzmalarında çıplak DNA'ları bulunan, küçük molekül ağırlıklı maddeleri kendilerine yarayan maddelere çevirmek üzere gerekli enzimlere sahip olan, suda, toprakta ya da bitki ve hayvanlar üzerinde
1402bakterisidalbk. bakterisit
1403bakterisitBakterilerin ölümüne sebep olan. Bakterisidal.
1404bakteriyofaj(Yun. bakterion: bakteri phagein: yemek) Bakterileri enfekte eden virüs bazı tipleri klonlama vektörü olarak kullanılan, bazıları litik (T4 fajı), bazıları da bakteri içinde lizogenik şekilde (bakteriyofaj lambda) çoğalan, kalıtım materyali DNA (T serisi
1405bakteriyoklorofilBazı bakterilerde bulunan ve ışığı absorblayan pigment.
1406bakteriyoliz(Yun. bakterion: bakteri lysis: çözülme) Bakterinin parçalanması.
1407bakteriyorodopsinHalobacterium hücre zarında ışığı absorblayan erguvanî renkte pigment.
1408bakteriyosinBakterilerin diğer bakterileri öldürmek için ürettikleri zehirli protein.
1409bakteriyostatikBakteriyi öldürülmeksizin büyüme ve üremesini yavaşlatma veya durdurma yeteneğine sahip olan.
1410bakteriyotropinbk. opsonin

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir