Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1471Barbus barbusbk. bıyıklı balık
1472Barbus méridionalisbk. sisli balık
1473bardoTek parmaklılar (Perissodactyla) takımının, atgiller (Equidae) familyasından, aygır ve dişi erkeğin çiftleşmesinden meydana gelen, erkekleri kısır, bacaklarına oranla iri vücutlu olup kuyruğu çalı gibi olan bir melez.
1474barışçıl yılanPullu sürüngenler (Squamata) takımının, su yılanıgiller (Colubridae) familyasından, kum renginde, küçük, zararsız, Batı Asya ve Amerika'nın ılık bölgelerinde toprak ve ağaçlarda yaşayan bir tür.
1475barlamKemikli balıklar (Teleostei) takımının, kemik dilligiller (Osteoglossidae) familyasından, 1 m kadar uzunlukta, Brezilya'nın Nett ve Mary ırmaklarında yaşayan bir balık türü.
1476Barr cisimciğiMemelilerin dişilerinin vücut hücrelerinin çekirdeklerinde yoğunlaşmış haldeki X kromozomu. Barr cismi.
1477Barr cismibk. Barr cisimciği
1478barramundaKemikli balıklar (Teleostei) takımının, kemik dilligiller (Osteoglossidae) familyasından, l m kadar uzunlukta, Brezilya ırmaklarında yaşayan bir tür.
1479barut ağacıCehrigiller (Rhamnaceae) familyasından, 2-3 m yükseklikte, kabukları müshil olarak kullanılan ağaççıklar. Ciğar.
1480basilbk. bakteri
1481basit bezlerMorfolojik olarak sınıflandırmalarda tek birimden (corpus glandula) oluşmuş, bir kanala sahip, basit tüp, dallı tüp, bükülmüş tüp ya da alveolar tipte olabilen bezlere verilen genel ad.
1482basit diffizyonbk. pasif taşıma
1483basit geçitlerSekonder hücre duvarı kalınlaşmasının kesintiye uğradığı yerlerdeki delikcikler.
1484basit göz1. Birçok basit yapılı organizmada ve bazı omurgalı hayvanlarda bulunan ve merceği olabilen göz. 2. Birçok böcek larvasında, bazen de ergin böcekte de bulunabilen göz. Osellus, osel göz, nokta göz. 3.Bazı böceklerin kanatlarında ve balıklarda bulunan göze
1485basit meyveTek pistilli bir çiçekten meydana gelen meyve.
1486baskılayıcıBakterilerde DNA'nın operatör bölgesine bağlanarak bir operonun kaydını engelleyen ve operon için özel düzenleyici gen tarafından meydana getirilen protein.
1487baskılayıcı T lenfositi TsBir bağışıklık reaksiyonunu bastıran T lenfositi.
1488baskınAna ya da babadan birisinin sahip olduğu bir karakterin, diğerinin ana ya da babadan sahip olduğu karşıt ve çekinik karakterin ifadesini engelleyerek melezde gözükmesi. Dominant.
1489baskınlıkAlel gen çiftlerinden birinin diğeri üzerine etkisini tam (tam dominans) veya kısmen (eksik dominans) göstermesi. Dominans.
1490basur otuDüğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasından, çok yıllık, otsu, gösterişli sarı çiçekleri olan bir bitki. Parlak çiçek.
1491baş1. İnsan vücudunun ağız, duygu organları ve beyni içine alan en ön bölgesi. 2. Herhangi bir hayvanın bu bölgeye karşılık olan yapısı. Sefal, kafa. 3.Bakteriyofajlarda ikozahedral şekilli, DNA içeren kısmı. 4.Miyozinin bir parçası. Fosfolipitlerin yağ asit
1492baş bitiBöcekler (Insecta) sınıfının, bitier (Siphunculata) takımından, insan başının derisi üzerinde yaşayan, sirke denilen yumurtalarını saçların üzerine dizen bir eklem bacaklı türü.
1493başakAna eksen üzerindeki çiçekleri sapsız olan çiçek durumu. Spika.
1494başçık1. Sapsız çiçeklerin etlenmiş bir ana eksen üzerinde sık ve çok sayıda yerleşerek oluşturdukları rasemöz çiçek durumu. Kapitulum. 2. Kemiğin ucundaki düğme şeklinde şişkinlik. 3.Kılın ya da tentakülün şişkin ucu. 4.Böcek anten probosisinin genişlemiş ucu.
1495başkalaşım(Yun. meta: sonra morphe: biçim, şekil) 1. Özellikle böceklerde ve amfibyumlarda, bir hayvanın embriyo evresinden ergin olana kadar geçirdiği şekil ve yapı değişikliği. 2. Stamenin petale değişmesi gibi bir yapının başka bir yapıya şekil değiştirmesi. Met
1496başkalaşımsız gelişme(Yun. a: ...sız metabole: değişme) Böceklerde görülen yan veya tüm bir başkalaşım göstermeksizin meydana gelen bir gelişme tipi yavrunun yumurtadan ergine benzer şekilde çıktığı gelişme şekli. Ametabol gelişme, ametaboli.
1497başlama1. RNA sentezinin başlaması. 2. Hayvan davranışında bir uyartıya bir davranışla verilen cevap.
1498başlama faktörüProtein sentezinin başlangıcında nıRNA' nın ribozoma bağlanmasını sağlayan birkaç yardımcı protein. Faktör F. Prokaryotlarda IF, ökaryotlarda elF ile gösterilir.
1499başlama kodonuRNA sentezinin başlamasını sağlayan ilk kodon.
1500başlıgöğüs(Yun. cephale: baş thorax: göğüs) Kabuklu hayvanlarda, örümceklerde ve akreplerde baş ile göğüs bölgesinin birleşmesinden oluşan bölge. Sefalotoraks.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir