Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
151adrektalRektuma yalan veya bitişik.
152adrenal bezbk. böbrek üstü bezi
153adrenal korteks(Lat. ad: yanında renés: böbrekler cortex: kabuk) Böbrek üstü bezinin sarımsı, pembe görünen dış kısmı. Dıştan itibaren zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis tabakalarından oluşan ve androjen, aldosteron, kortizon gibi birçok hormonun salgı
154adrenal medulla(Lat. ad: yanında renés: böbrekler medulla: çukur) Katekolaminler denilen ve birbiri ile sıkı ilişkili olan epinefrin (adrenalin) ve norepinefrin (noradrenalin) denilen iki hormonun salgılandığı böbrek üstü bezinin merkez bölgesi.
155adrenalinBöbrek üstü bezleri ve sempatik sinir sistemindeki sinir uçlarından salgılanan, kalp atışını hızlandıran, kas ve karaciğerde glikojenin glikoza parçalanmasını sağlayan bir katekolamin. Epinefrin.
156adrenerjik reseptör(Lat. ad: ..ye, ..ya renes: böbrekler recipere: kabul etmek) Adrenalin ve noradrenalin için çeşitli hücrelerin yüzeyinde bulunan özel reseptörler.
157adrenerjik sinir telciği(Lat. ad: ..ye, ..ya renes: böbrekler) Uçlarından adrenalin veya noradrenalin çıkaran sempatik sistemin sinir telcikleri.
158adrenerjik sinirlerSalgıladıkları adrenalinle efektör organları uyaran sinirler.
159adrenokortikotropik hormon, ACTH(Lat. ad: ..ye, ..ya renes: böbrekler cortex: kabuk) Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan, böbrek üstü bezinin korteks bölgesinin aktivitesini kontrol eden, adrenokortikal steroitlerin sentezini, salgılanmasını, büyümeyi, yağ hücrelerinden yağ asitlerin
160adrenokortikotropik hormon çıkarma faktörü, ACTH-RFHipofiz bezinin pars distalis bölgesinden salgılanan ve adrenal korteks hormonlarının salgılanmasını sağlayan hormon.
161adrenokortikotropinbk. adrenokortikotropik hormon
162adrenokortikotrufinbk. adrenokortikotropik hormon
163adsorpsiyonMoleküllerin katı bir yüzeye yapışması, tek molekül tabakasından oluşan bir yüzey tabakasının oluşması.
164adüktör kasbk. yaklaştırıcı kas
165adventif1. Kallustan sürgün ve kök çıkması veya zigottan başka bir kaynaktan embriyo oluşması gibi doğal yerinden başka yerde gelişme. 2. Hücre kültürlerini bulaştıran etkenler.
166adventif embriyoDöllenmiş yumurtadan başka kökenden gelen hücrelerden oluşan embriyo ile in vitro büyüyen ve vejetatif bitki kısımlarına ait hücrelerden türeyen embriyoya benzer yapılar. Embriyoit.
167adventisyaÖzofagusun, idrar kesesinin ve kan damarlarının dış bağ dokusu tabakası.
168adventisya hücresiBaşlıca kılcal damarların etrafında bulunan bağ dokusundaki farklılaşmamış mezenşim hücrelerinin çeşitli görevleri yapmak üzere yeni farklılaşmaya başlamış tipleri. Perisit.
169aedeagusbk. edeagus
170Aedes aegyptibk. çizgili sinek
171Aegithalidaebk. uzun kuyruklu baştankaragiller
172Aegithalos caudatusbk. uzun kuyruklu baştankara
173Aelia rostratabk. kımıl
174Aeolis papillosabk. saçaklı sümüklüböcek
175Aepyornis maximusbk. dev boylu kuş
176Aepyornithesbk. boylu kuşlar
177Aepyornithidaebk. boylu kuşgiller
178aERbk. granülsüz endoplâzmik retikulum
179aerial köklerbk. hava kökleri
180aeroakuatikSuda yaşayan ve havaya sporlar veren organizma.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir