Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1801biyosistematik(Yun. bios: hayat systematikos: sistemleme) Canlıların morfolojik karşılaştırılması esas alınarak yapılan sınıflandırma.
1802biyositCanlı organizmaların özellikle mikroorganzimaların gelişmelerini durduran ya da öldüren bakterisid, fungisid, pestisid gibi kimyasal maddeler.
1803biyositinBiyotinin karboksil grubu aracılığıyla lizinin amino grubuna bağlanarak meydana gelen bileşik.
1804biyosönoz(Yun. bios: hayat koinos: ortak) Belli bir biyotopta yaşayan organizmalar komünitesi.
1805biyospeleoloji(Yun. bios: hayat spelaion: mağara logos: bilim) Mağarada yaşayan organizmaları inceleyen bilim dalı.
1806biyostatik(Yun. bios: hayat statos: sabit, durgun) Canlı organizmaların yapısının görevi ile ilişkisini inceleyen bilim dalı.
1807biyostazî(Yun. bios: hayat stasis: duran) Çevrede değişiklik olduğu zaman canlı organizmanın kendinde bir değişikliğin oluşmaması durumu.
1808biyotYeryüzünde birim alanda bulunan kuru biyokitle. Biyod.
1809biyotaBir bölgenin hayvan varlığı (fauna) ve bitki varlığının (flora) tümü.
1810biyoteknolojiCanlı hücreleri ve mikroorganizmaları kullanarak biyolojik tekniklerle endüstri ve tıp alanında kullanmak üzere materyal üretimi. Antibiyotik, şarap ve peynir üretiminin bakteri ve mantarlar aracılığı ile yapılması.
1811biyotikCanlılığa ait.
1812biyotik çevreBir organizmanın diğer organizmalarla olan ilişkilerinin yer aldığı çevre.
1813biyotik faktörCanlı varlıkların hayatını önemli derecede etkileyen besin faktörü, yırtıcılık, rekabet, parazitlik gibi faktörler.
1814biyotik klimaksBazı biyotik faktörler ile dengeli hâlde yaşayabilen bitki komünitesi.
1815biyotik komüniteBitki ve hayvanların oluşturduğu birlik.
1816biyotik potansiyelBir populasyonda ölümlerin en az, çoğalmaların da en yüksek düzeyde olması sonucu populasyonun en çok artma oranı.
1817biyotinbk. B vitaminleri
1818biyotip(Yun. bios: hayat typos: örnek) Genetik yapının benzer olduğu organizmalar grubu.
1819biyotop(Yun. bios: hayat topos: yer) Organizmanın içinde yaşadığı karakteristik olan ya da özel tip habitat, çayır, orman gibi ortamlar.
1820biyotrofbk. biyofaj
1821Bizam sıçanıKemiriciler (Rodentia) takımının, sıçangiller (Muridae) familyasından, 90 cm kadar uzunlukta, 25 cm kadar kuyruğu olan, kuyruğu basık ve pullarla kaplı, Kuzey Amerika'da su kenarlarında yaşayan, kürkü çok değerli bir memeli türü. Maskaret.
1822bizonbk. Amerika bizonu
1823Blanus strauchiibk. Strauch'un iki yönlü kertenkelesi
1824Blasius`un nal burunlu yarasasıMemeliler (Mammalia) sınıfının, yarasalar (Chiroptera) takımının, nal burunlu yarasagiller (Rhinolophidae) familyasından, böceklerle beslenen, mağaralarda Rhinolopus ferrumequinum ile simpatrik yaşayan, yön tayinini ağız ve burundan çıkarılan sesler yardı
1825blastYunanca yeni hücreler verecek olan yapı ya da hücreyi gösteren ön ek.
1826blâstoderm(Yun. blastos: tomurcuk derma: deri) Blâstulanın birinci karın boşluğunu çeviren bir sıra hücreden yapılmış olan epitel.
1827blâstomer(Yun. blastos: tomurcuk meros: parça) Blâstulada blâstomer tabakasını meydana getiren hücrelerin her biri.
1828Blastophaga psenesbk. incir eşek arısı
1829blâstoporbk. ilk ağız
1830blâstosist(Yun. blastos: tomurcuk kystis: kese) Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış hâli. Dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıf (trofoblâst) ile gelişmenin ileri safhalarında embriyoyu meydana getir

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir