Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2101büyük testere gagalı ördekbk. büyük tarakdiş
2102büyük tırtıl yiyen kuşÖtücü kuşlar (Passeriformes) takımının, tırtılyiyengiller (Campephagidae) familyasından, erkeğinin sırtı kara, karnı kırmızı, dişisinin sırtı kül rengi, karnı sarı renkte olan bir tür.
2103büyük toy kuşuBataklık kuşları (Grallae) takımının, toygiller (Otididae) familyasından, 100 cm kadar uzunlukta, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yaşayan, ekin tarlalarına zarar veren bir tür. Toy.
2104büyük yarasalar(Yun. megas: büyük kheir: el pteron: kanat) Memeliler (Mammalia) sınıfının, yarasalar (Chiroptera) takımından, köpeklerinkine benzeyen öne doğru uzamış başlı, kuyrukları körelmiş ya da bulunmayan, gözleri büyük, kulakları küçük olan, Afrika, Hindistan ve
2105büyük yosun balığıbk. yırtmaçlı balık
2106büyüme çatalıbk. replikasyon çatalı
2107büyüme faktörleriOrganizmanın düzenli büyümesi ve gelişmesi için gerekli vitaminler, amino asitler, pürinler, pirimidinler ve bunun gibi organik bileşikler. Örnek: Sinir büyüme faktörü, epidermis büyüme faktörü.
2108büyüme halkasıSekonder kalınlaşma gösteren bitkilerde, kambiyum dokusunun meydana getirdiği, ilkbahar ve sonbahar halkası olmak üzere iki tipi bulunan halka yapısı.
2109büyüme hormonu1. Memelilerde hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan ve büyümeyi uyaran hormon. Somatotropin. 2. Bitkilerde büyümeyi uyaran hormonlar. Oksinler, giberellinler, indolasetik asit.
2110büyütmeİncelenen örneğin büyüklüğü ile mikroskopta elde edilen görüntünün büyüklüğü arasındaki oran. Magnifikasyon.
2111büzgenMesane, anüs ve midenin pilor bölgesi gibi bazı organlarda geçişi ayarlayan ve halkasal düzenlenmiş düz kas demetlerinin kasılması ile açıklığı kapayan yapılar. Sfinkter.
2112Bw vitaminibk. B vitaminleri
2113Bx vitaminibk. B vitaminleri
2114C bantlarıKromozomların önce alkali daha sonra tamponlanmış tuz çözeltisi ile muamelesiyle üzerlerinde elde edilen bantlar.
2115C bölgesiİmmunoglobulin moleküllerinin aynı amino asit dizisine sahip sabit bir bölgesi.
2116C değeri, CHaploit kromozomlarda bulunan DNA miktarı.
2117C değeri paradoksuBir organizmada haploit hücredeki total DNA miktarının azalması ile evrimsel karışıklığın meydana gelmesi.
2118C DNAbk. DNA tipleri
2119C hücreleri1. Kobayların pankreasının Langerhans adacıklarında görülen bir hücre tipi. 2. Tiroit bezinde bulunan parafolikül hücreleri.
2120C mayozKolkisin kullanılarak mayoz bölünmenin durdurulması.
2121C metafaz(Yun. meta: sonra phainein: belirmek, görünmek) Kolkisin kullanılarak metafazın durdurulması.
2122C mitozKolkisin kullanılarak mitozun durdurulması.
2123C oncÖkaryotik hücrelerde hücresel nedenlerle onkogen hâline dönüştürülmüş tümör yapıcı genler.
2124C proteiniKasta bulunan, miyozine sıkıca bağlanan, görevi tam bilinmeyen, küçük bir kas proteini. Protein C.
2125C terminalbk. C ucu
2126C tipi virüsElektron mikroskobundaki görünüşüne göre tarif edilen, merkezî olarak yer alan küresel bir RNA nükleotidi bulunan, birçok sarkom ve lösemi tiplerine sebep olduğu düşünülen, bir tip RNA ürünü.
2127C ucuPolipeptit zincirinin serbest COO- grubu kapsayan ucu sentezlenen ilk kısım. C terminal.
2128C vitaminiMetabolizma sırasında oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonlarının düzenlenmesini sağlayan, eksikliği bağ dokusunda bozulmalara neden olan, meyve ve sebzelerde bulunan, suda eriyen bir vitamin.
2129Cabk. kalsiyum
2130CAAT kutusuÖkaryotların promoterlerinde kayıt birimlerinin başlangıç noktasından 75 baz çifti yukarıya doğru olan kısımda yer alan ve RNA polimeraz II'nin bağlanmasında rol oynayan korunmuş nükleotit dizisi GG(T/C)CAATCT nükleotit dizisi (3.sırada sitozin ya da timi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir