Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2641Cyprinus carpiobk. sazan
2642Cypselibk. sağanlar
2643Cypselidaebk. sağangiller
2644Cyrtodactylus kotschyibk. ince parmaklı keler
2645Cysbk. sistein
2646Cystophora cristatabk. balonlu fok
2647Cytbk. sitozin
2648çaça balığıKemikli balıklar (Teleostei) takımının, hamsigiller (Clupeidae) familyasından, 13-17 cm kadar uzunlukta, hamsiye çok benzeyen, Avrupa denizlerinde yaşayan bir tür.
2649çağanozbk. çingene yengeci
2650çağlabk. badem
2651çağşırbk. çakşır otu
2652çak bülbülügillerbk. ötleğengiller
2653çakalEtçiller (Carnivora) takımının, köpekgiller (Canidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, tüyleri kirli sarımsı, geceleri sürüler hâlinde gezen, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya'da yaşayan bir memeli türü.
2654çakal armudubk. ahlat
2655çakır kuşuKuşlar (Aves) sınıfının, kartallar (Falconiformes) takımından, Palearktik bölge ve Kuzey Amerika'da ova ve dağlardaki ormanlarda yaşayan, Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgesi hariç, Akdeniz kıyılarında kışın, diğer bölgelerde her mevsim görülen, sırtı ko
2656çakmabk. şebek
2657çakşır otuMaydanozgiller (Umbelliferae) familyasından, Ferula cinsine ait, çok yıllık, parçalı yapraklı, genelde sarı çiçekli bitkiler. Çağşır, çakşur, çavşır, hitik.
2658çakşurbk. çakşır otu
2659çalbaBallıbabagiller (Labiatae) familyasından, çok yıllık, çiçekleri sarı, mor, pembe renkli, yaprakları çay olarak içilen, otsu ya da yarı çalımsı bitkiler. Ballık otu.
2660çalıToprak üstü gövdelerinde sekonder kalınlaşmanın ve odunlaşmanın olduğu, boyları 1-3 m kadar olan, çok yıllık bitkiler.
2661çalı bülbülüÖtücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ardıç kuşugiller (Turdidae) familyasından, 15 cm kadar uzunlukta, Türkiye'nin her tarafında yazın kuluçkaya yatan, özellikle sık ve gölgelik çalılıklarda yaşayan, böceklerle beslenen, göçmen bir tür. Yelpaze kuyrukl
2662çalı kamışçınıÖtücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ötleğengiller (Sylviidae) familyasından, 14 cm kadar uzunlukta, sırtı kirli sarı kahverengi, karnı açık pas sarısı renkte, Avrupa ve Ön Asya'nın bataklık ve söğütlük bölgelerinde yaşayan, Türkiye'nin Marmara sahille
2663çalı karidesiKabuklular (Crustacea) sınıfından, 5-6 cm kadar uzunlukta, Avrupa denizlerinde yaşayan bir tür. Çalı karidesi.
2664çalı kuşuKuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, çalı kuşugiller (Regulidae) familyasından, 9.5 cm kadar boyda, sırtı zeytin yeşili, karnı yeşil kül rengi, kuyruk ve kanatları kahverengi, tepesinde kırmızı lekesi bulunan, Avrupa ve Asya'da
2665çalı kuşugillerKuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, öz ötücüler (Oscines) üst familyasından, gagaları düz ya da hafif kıvnk, kanatları küt, kuyrukları girintili olan türlere sahip bir familya.
2666çalı mukallidibk. küçük mukallit
2667çalı ötleğenibk. ak gerdanlı ötleğen
2668çalparaKabuklular (Crustacea) sınıfından, 3-5 cm kadar uzunlukta, karapaksı ve bacakları tüylü olan, Akdeniz'de yaşayan bir eklem bacaklı türü.
2669çamÇamgiller (Pinaceae) familyasından, her dem yeşil, iğne yapraklı, yaprakları 2-5'li kümeler hâlinde olan, ülkemizde orman oluşturan ve 5 türü bulunan kozalaklı bitkiler.
2670çam baştankarasıKuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, baştankaragiller (Paridae) familyasından 11.5 cm kadar uzunlukta, alın, tepe ve ensenin iki yanı ve gerdan parlak mavi siyah olan, çam ormanlarında yaşayan, Avrupa, Kuzeybatı Afrika, Rusya,

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir