Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2893çulha kuşugillerKuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımında gagaları kısa ve ucu sivri, kuyrukları kısa olan küçük kuşları içine alan çulha kuşu (Remiz pendulinus) türü iyi bilmen bir familya.
2894çullukYağmur kuşları (Charadriiformes) takımının, çullukgiller (Scolopacidae) familyasından, 32 cm kadar uzunlukta, kahverengi, kül rengi karışık tüylü, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yaşayan, göçmen bir tür.
2895çulluk balığıKemikli balıklar (Teleostei) takımının, çulluk balığıgiller (Centriscidae) familyasından, 10-15 cm kadar uzunlukta, Atlantik ve Pasifik okyanuslarında ve Akdeniz'de yaşayan bir tür.
2896çulluk balığıgillerBalıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, geri kemikli omuzlular (Catosteomi) alt takımından, vücutları tıknaz, ön kısımları zırhlı, ağızları hortum gibi uzamış türleri olan bir familya.
2897çullukgillerKuşlar (Aves) sınıfının, yağmur kuşları (Charadriiformes) takımının, çamur koşarları (Limicolae) alt takımından, başları kubbe şeklinde ve gagaları ince, ön parmakları kısa perdeli olan türlere sahip bir familya.
2898çurçur balığıKemikli balıklar (Teleostei) takımının, lapinagiller (Labridae) familyasından, 15 cm kadar uzunlukta, kestane renginde ve sarı lekeli, eti yenmeyen, Akdeniz'de yaşayan bir tür.
2899çürükçül(Yun. sapros: çürümüş zoon: hayvan) Ölmüş ya da kokmuş organik maddeler üzerinde yaşayan organizma. Saprozoik.
2900çürükçül beslenen(Yun. sapros: çürümüş trophe: beslenmek) Ölü ya da organik maddelerle beslenen ya da üzerinde yaşayan. Saprofit.
2901çürükçül beslenme(Yun. sapros: çürümüş, zoon:hayvan) Ölmüş ya da kokmuş organik maddelerle beslenme durumu.
2902çütreKuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ispinozgiller (Fringillidae) familyasından, 14.5 cm kadar uzunlukta, ergin erkeklerde başın üstü, ense, gerdan ve göğüs ile kuyruk sokumu karmen kırmızısı, göğsün altı pembe beyaz, karnı bey
2903D amino asitBakteri hücre duvarlarının peptitlerinde bulunan, proteinlerde görülmeyen amino asit.
2904D genleriİmmunoglobin ağır zincir genlerinden V ve S genleri arasındaki gen grubu.
2905D vitaminiBalık karaciğerinde, yumurta sarısında ve sütte bulunan, normal diş ve kemik gelişmesi için gerekli olan, mor ötesi ışınlara maruz kalan deride öncü maddelerden oluşan, D2 vitamini (kalsiferol), D3 vitamini (kolekalsiferol) ve D4 vitamini (dihidrotakister
2906D2Obk. ağır su
2907Dactylorhizabk. salep
2908dADPbk. adenozin difosfat
2909dafneThymelaceae familyasından, bir kısmı yaprak döken, bir kısmı dökmeyen, beyaz, sarı, yeşilimsi ya da pembe çiçekli, çalı görünümündeki Daphne türlerine verilen genel ad. Dulaptal otu.
2910dağ arslanıEtçiller (Carnivora) takımından, Amerika'da yaşayan, çok hızlı koşan bir memeli türü. Puma.
2881çördükMaydanozgiller (Umbelliferae) familyasından, sarı çiçekli, güzel kokulu, çiçekli ve otsu kısımları turşulara koku ve lezzet verici olarak kullanılan bir bitki. Çöğür, çörtlük.
2882çöreotuDüğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasından, 20-40 cm kadar boyda, çiçekleri açık mavi, tohumları siyah renkli olan, pasta, çörek ve diğer yiyeceklerde lezzet ve koku verici olarak kullanılan, tek yıllık, otsu bitkiler.
2883çörtlükbk. çördük
2884çövenKaranfilligiller (Caryophyllaceae) familyasından, çiçekleri küçük, kazık köklü, ülkemizde 46 türü bulunan, bir, iki ya da çok yıllık, otsu, ya da yarı çalımsı türleri olan bir cins. Gypsophila arrostii, G.bicolor, G.eriocalyx türlerine ait kökler beyaz he
2885çözme gücübk. ayırma gücü
2886çözülebilir enzimSitoplâzmada belirli yerlerde bulunan enzimlerin tersine, serbest olarak bulunan enzim.
2887çubuk hücreleribk. çomak hücreleri
2888çuha çiçeğiÇuha çiçeğigiller (Primulaceae) familyasından, çok yıllık, otsu, rozet yapraklı, beyaz, sarı, pembe ya da mor renkli çiçekli, nemli yerlerde yetişen türleri olan bir cins. Ayıkulağı, gelin gülü, primula.
2889çuha çiçeğigillerYaprakları karşılıklı ya da dairesel dizilişli, çiçekleri ışınsal simetrili, çanak ve taç yaprakları 4-9 parçalı, er dişi, ovaryum üst nadiren orta durumlu, kapsül tipi meyveleri olan, ülkemizde 9 cins ve 40 türle temsil edilen, bir ya da çok yıllık, otsu
2890çukabk. çığa balığı
2891çukur başlı yılanPullu sürüngenler (Squamata) takımından, 2m kadar boyda, Doğu Karadeniz dışında Türkiye'nin hemen her tarafında bitkisi az olan taşlık yerlerde yaşayan, küçük memeli, kuş, kertenkele ve diğer yılanlarla beslenen bir tür.
2892çulha kuşuKuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, çulha kuşugiller (Remizidae) familyasından, 10-11 cm kadar uzunlukta, sırtı kahverengi, karnı krem renginde olan, pamuktan kese biçiminde ancak kendi girebileceği şekilde küçük bir delik hâl

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir