Fizik Terimleri Sözlüğü - XML
Fizik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
271bozunum ürünüBir ışımetkin dizide bulunan öğecik çekirdeklerinin ardışık dönüşümleriyle ya da tek olayda ışımetkin parçalanım sonucu ortaya çıkan yeni çekirdek.
272bozunum yarı-yaşamıIşımetkin öğelerin etkinliklerinin, baştaki değerinin yarısına düşmesi için geçen süre. anlamdaş yarı-yaşam.
273bölmelendirimBir aygıtın ölçüme yaraması için belli birimler cinsinden bölmelere ayrılması.
274bölünebilirBölünüme uğramaya yatkın çekirdek.
275bölünümUranyum gibi ağır öğecik çekirdeklerinin kendiliklerinden ya da dıştan gelen ılıncık gibi parçacıkların etkisi ile ikiye bölünmesi.
276bölünüm izgesiÇekirdek bölümü ile üretilen ılıncık yeğinliğinin erkesine (ya da hızına) göre dağılım işlevi.
277bölünüm ürünleriBir çekirdek bölünümü sürecinde ortaya çıkan ışımetkin çekirdekler.
278bölünüm verimiÇekirdek parçalanması olaylarında belirli bir ürünün yüzdesi.
279bracket dizileriUyarılmış hidrojen öğeciklerinin ışınım izgesinin kızılaltı bölgedeki çizgi dizileri.
280bragg açısıX-ısınlarının buzsul yüzeylerinden yansıma açısı.
281brillouin bölgesiBir metal buzsul örgüsünde, bir öğeciksel erke düzeyinden elde edilebilen tüm erke değerlerinin ve dalga işlevlerinin oluşturduğu sürekli küme.
282brown devinimiBir çözeltide asılı ufak parçacıkların sürekli kaynaşması bu devinim, özdeciklerin çarpmaları sonucu oluştuğundan özdecik varlığının doğrudan kanıtı sayılır.
283buğuSu uçuğunun soğuk bir yüzey üzerinde ya da havadaki toz ve üşerler üzerinde ince damlalar halinde yoğuşmasıyla oluşan bulut. bk. uçuk.
284buluşBilinmeyeni, tanaomayanı araştırıp bulup ortaya çıkarma.
285bulutsuYıldızlararası uzayda uçuk bulutu gibi donuk görünümlü bölgecikler.
286bunsen katsayısıÖlçünlü basınç ve sıcaklıkta birim oylumlu sıvının soğurduğu uçun oylumu tutarı ile ölçülen uçun çözünürlüğü.
287burgaçBir akışkanın bir bölgesinin kendi yüzeyine dik bir eksen çevresinde dönmesi.
288burgaç akımıSom bir iletkende, değişen mıknatıssal alanın irkilimle uyardığı, kendi üzerine kapalı, içice eğriler üzerinde dolanan akım.
289burgaç akımı yitiğiBir elektriksel aygıtta burgaç akımının yol açtığı güç yitiği.
290burgaçlanmaBir akışkan içinde devinen bir cismin, arkasında kendi üzerinde kapalı akış çizgileri oluşturması.
291buru1. Teğetsel bir kuvvetin, bir nesneyi bir nokta çevresinde dönmeye zorlayan etkisi. 2. Kuvvet öle etkidiği kuvvet kolunun çarpımı.
292buru zorlamasıBir cisme burucu bir yüklenme uygulandığında eksende oluşan makaslama etkisi.
293burulumBir ucu tutturulmuş yuvaksal bir çubuğun ya da bir telin erkin ucuna uygulanan bir kuvvet çiftinin yol açtığı biçim değişikliği.
294burulum esnekliğiBir telin, bir çubuğun ekseni boyunca yönelmiş bir döngü etkisindeki esnekliği.
295burulum sarkacıAsılı bir telin ucuna tutturulmuş bir nesneden oluşan ve telin burulum esnekliğinden ileri gelen salınımlar yapan sarkaç.
296burulum tartacıDüşey bir teli burarak çok küçük kuvvetleri, örneğin kütleler çekimini, yükler çekimini ölçmede kullanılan duyarlıklı kuvvetölçer.
297buruölçerBuru etkisi altındaki katıların esnek davranışlarını ölçmeye yarayan araç.
298buzsulBelirli bir uzambilgisel biçim altında katılaşmış özdek. Miniölçekte, katıyı oluşturan özdecikler ve öğecikler çok uyumlu bir düzenlenim içinde sıralanırlar.
299buzsul açılarıBir buzsulun doğal yüzeyleri arasında oluşan değişmez açılar.
300buzsul ağıBuzsulların yapısal düzenlenimleri ile X-ışınları için oluşturdukları kırınım ağı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir