Fizik Terimleri Sözlüğü - XML
Fizik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
511değerlik buzsuluÖğecikleri değerdeş bağla tutunmuş buzsul.
512değerlik eksiciğiBir öğeciğin dolmamış dış kabuğunda yer alan ve onun doğabilimsel ve kimyasal özelliklerini belirleyen eksiciklerin her biri.
513değerlik kabuğuÖğeciklerin değerlik eksiciklerinin dolandığı dış kabuk.
514değerlik kuşağıKatı buzsul izgesinde buzsul öğeciklerini bağlayan değerlik eksiklerinin erkelerini veren erke basamağının oluşturduğu kuşak.
515değerlik sayısıBir öğeciğin başkaları ile birleşim sürecinde yitirdiği, kazandığı ya da ortak olduğu, eksicik sayısı.
516değiş tokuşİki parçacığın tüm yerlemlerinin (uzay yerlemleri ve fırılı) karşılıklı olarak birbirleri ile değiştirilmesi.
517değişimBir niceliğin değerinin, artışı ya da azalışı.
518değişim hızıBir niceliğini bağlı olduğu bir değişkene göre ne denli çabuk değiştiğini belirten ve işlev değişiminin, değişken değişimine oranı öle ölçülen özellik.
519değişim oranıbk. değişim hızı.
520değişim yöntemiİşlevlerdeki küçük değişimler altında toplam eylemin kararlı olması gerektiği koşulunu kullanarak devinim denklemilerini elde etme.
521değişimliYerlem çatkılarının birinden ötekine dönüştürüldüğünde bir niceliğin kendine özdeş kalmama niteliği, örneğin Göreli uzunluk, zaman, kütle vb.
522değişimsizBağıl devinim içinde bulunan yerlem çatkılarının birinden ötekine dönüştürüldüğünde, değeri hıza bağlı olarak değişmeyen (nicelik), örneğin İş, erke.
523değişimsizlikBelirli dönüşüm işlemleri altında değişmeden korunan bir büyüklüğün ya da bir sayı dizgesinin dunumu.
524değişkenBir kümenin, bir dizi değerler alabilen değişken niceliği.
525değişken direnceDirencine değişik değerler verilebilecek biçimde düzenlemeye elverişli düzen.
526değişken sığaçİki yaprak talkımından birini devindirerek sığası değiştirilebilen sığaç.
527değişmezDeğeri değişmeyen büyüklük.
528değişmez akımYeğinliği zamanla değişmeyen akım.
529değiştireçBir elektrik üretecinin döngeninde oluşan dalgalı akımı doğru akıma çeviren ve aygıtın dönme ekseni üzerinde bulunan bakır kuşaklardan oluşan parça.
530değiştirgenBir işlevin uzbilimsel yazımına giren, dileğe bağlı değerler alabilen bir nicelik.
531değiştiriBir öbek nesnenin ya da bir dizi niceliğin oluşturdukları düzenlenimdeki öğelerinin birbirlerinin yerlerini alarak yeni düzenlenimler oluşturması, örneğin 1, 2, 3, sayılarının altı değiştirisi vardır.
532değiştirimliToplama ve çarpma işlemlerinde olduğu gibi, sonucu, terimlerin sırasına bağlı olmayan bir işlemin özelliği.
533değiştirimsizYönleçsel çarpmada olduğu gibi, sonucu terimlerin sırasına bağlı olan işlemim özelliği.
534değmeBir ya da birçok elektrik çevrimini bütünlemek için düzenlenmiş özel ulama yeri.
535değme açısıSıvı ile katının değdiği yerde, sıvı yüzeyi ile katınınki arasındaki açı.
536değme erkiliDeğme durumunda bulunan değişik iki metalde oluşan elektriksel erkil çıkarımı.
537değmeli kesiciBir elektrik çevrimini kendiliğinden açıp kapayan, elektrik zili gibi işleyen akımmıknatıssal bir düzenek.
538delta ışınlanAlfa ışınlarına tutulmuş yüzeylerden salınan yavaş eksiciklerden oluşan ışınlar.
539demetKoşut doğrultuda yayılan ışın kümesi.
540demetli girişimölçerAlınan, ışığın girişiminden yararlanarak yıldazların görünür çaplarını ölçen aygıt.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir