Fizik Terimleri Sözlüğü - XML
Fizik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
571dışlama yuvarıBir özdeciği içine alacak biçimde çizilen başka herhangi bir özdeciği dışta bırakan yuvar.
572dışsalBir dizgenin dışından gelen, dışı ile ilgili.
573dışsal işBir dikgenin dış kuvvetlere karşı yaptığı, ya da dış kuvvetlerin dizge üzerinde yaptıkları iş.
574dışsal kestiriBir dizi ölçümün değerlerinden bu ölçümlerin iki yanında ve dışında kalan ölçütememiş değerleri kestirme.
575dikbk. dikme.
576dikdizibk. dikeç.
577dikeçBir dizeyde düşey doğrultuda iki öğelerin oluşturduğu dik sıralardan her biri. anlamdaş dizey diked.
578dikeyÜç-boyutlu yerlem eksenleri gibi, birbirine dik olan.
579dikmeBir noktadan bir çizgiye ya da bir yüzeye dik açı altında inen doğru.
580dikmelikBir açının kıyılarından biri üzerinde alınan bir noktadan öteki kıyıya bir dikme indirildiğinde, indirilen dikmenin boyunun uzun kıyıya oranı.
581dikmeliksel dalgaZaman ve uzay değişkenlerine göre dikmelik eğrisi biçimi gösteren dalga. anlamdaş uyumcul dalga.
582dilici1. Bir ışın demetini ya da bir atkımı kısa, düzenli aralıklarla atımlar oluşturarak kesmeye yarayan aygıt. 2. Dokunum noktalarını eşit aralıklarla açıp kapayarak bir imlemi kipleyen aygıt.
583dingilDönen işlerge parçalanın taşıyan ve aygıtın eksenini oluşturan metal çubuk.
584direnceBir çevrime istenilen değerde ek direnç katmak için kullanılan düzen.
585dirençBir nesnenin, elektrik akımına karşı durma özelliği bu özelik, çevrimindeki akım yeğinliğinin azalması ile kendini belli eder.
586dirençli bağlaşımBir yükseltecin eksicik borularının ya da transistörlerinin bir direnç üzerinden bağlaşımı.
587dirençli ısıölçerBir iletkenin direncinin sıcaklıkla değişimi özelliğine dayanarak, sıcaklık ölçmeye yarayan aygıt.
588dirençölçerElektriksel direnç ölçümünde kullanılan, ohm olarak bölmelenmiş aygıt. anlamdaş ohmölçer.
589direnirlikBir özdeğin birim oylumunun direnci, anlamdaş özdirenç.
590dirik basınçHavanın p yoğunluğu ve v bağıl hızı cinsinden 1/2 p v2 ile gösterilen hıza bağlı basınç.
591dirik bilgisiİşleybilimin, kuvvet, devinim, erke ilisikilerini inceleyen dalı. anlamdaş gürellik bilgisi.
592dirik dengeBir dizgede, karşıt iki sürecin aynı hızda oluştuğu denge.
593dirildoğabilimCanlı organizmalardaki doğabilimsel işlevleri inceleyen bilim dalı.
594dizeyUzbilimsel öğelerin cebirsel kurallara uygun olarak dizi ve dikeçler biçiminde düzenlenmesi.
595dizey dikecibk. dikeç.
596dizgeBir bütünü oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı öğelerin tümü.
597dizilmıknatıssal özdekderMıknatıssal geçirgenlik katsayısı 1'den büyük olan özdekler.
598doğabilimÖzdek, erke ve bunların karşılıklı etkileşimlerini inceleyen bilim dalı.
599doğabilimsel değişimSuyun donması, uçması, erkin cismin düşmesi, gezegenlerin güneş çevresinde dolanması gibi özdeğin birleşimini etkilemeyen her değişim
600doğalDoğanın kendi düzeni içinde oluşan yapay olarak hezırlanmamış olan.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir