Fizik Terimleri Sözlüğü - XML
Fizik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
631dongun kapİstenilen düşük bir sıcaklıkta totulabilen kap.
632donmaBir özdeğin sıcaklık düşmesiyle sıvı durumdan katı duruma dönüşümü.
633donma noktasıBir özdeğin katı ve sıvı evreleri karışımının dengede olduğu sıcaklık: Erime noktasına özdeştir
634donukSaydam olmayan ışığın önemli bölümünü saçarak öteye geçirmeyen.
635donuklukIşık geçirmezlik saydam olmama niteliği.
636donüşölçerDönen dingilin dakikadaki dönme sayısını ölçen gereç.
637doppler kaymasıIşıyan bir kaynağın görünür sıklığında, kaynağın ve gözlemcinin bağıl deviniminden ileri gelen değişim.
638dorukBir işlevin belirli bir noktada, yakınlarına göre en büyük değerini aldığı nokta işlevin dorukta türevi sıfır olur.
639doruk-belen ısılölçeriBelli bir süre içinde örneğin, yirmi dört saatlik dönem içinde en yüksek ve en alçak sıcaklıkları veren özel ısılölçer.
640doygun akımÜşerli bir uçun içinde oluşan alkımın artan gerilim ile yaklaştığı doyma değeri.
641doygun çözeltiÇözünmüş özdek eklemekle derişikliği değiştirilemeyen çözelti.
642doygun havaAlabildiğince su uçuğu almış olan hava bu sınırı aşan tutarda su uçuğu yoğunlaşarak ayrılır.
643doygun mıknatısMini boyuttaki mıknatıssal bölgeleri belirli bir doğrultuya yönelmiş mıknatıs.
644doygun uçukBelli bir sıcaklıkta kendi sıvısı ile dengede bulunan uçuk.
645doygunluk1. Havanın sığdırabileceği tüm su uçuğunu, alması. 2. Bir mıknatıssal en büyük akı yoğunluğuna erişmesi. 3. Bir eksicik ışınları borusunda eksiciklerin tümünün üst-üşeklerce kapılarak dış çevrimdeki akımın doygunlaşması. 4. Bir özdeğin bir çözeltisinin ol
646doygunüstüBir oylumun, belirli sıcaklıkta sığdırabileceğinden çok uçuk alması.
647döndürüm gücüSantimetre küpünde bir gram ışımetkin özdek çözünmüş olan bir çözeltide ucayla ışığın uçaylanım düzleminin (derece olarak) dönme açısı.
648döneç1. Bir işlergenin dönen parçası. 2. Bir elektirik motorunda ya da üreteçte üzerine akım kangalı sarılmış mıtnatıssal alan içinde dönen demirden parça.
649döneç çekirdeğiDönecin mıknatıssal özelliğini oluşturan yapraklı çelik parça
650dönel dağıntıDağıntının özdeciksel dönmeye ilişkin kesimi.
651dönemYinelenen bir olayın ya da onu betimleyen bir işlevin, kendini yenileme süresi.
652dönemselYineli biçimde olan, yinelenme ile ilgili.
653dönemsel çizelgeÖğeleri artan öğe sayılarına göre dizilerek oluşturulan sekiz temel kümeli çizelge.
654dönemsel devinimÖzdeş zaman aralıkları ile yinelenen devinim.
655dönemsel yasaöğelerin özelliklerinin, öğecik ağırlıklarının yinelenen bir işlevi olduğunu belirten yasa.
656dönemsiz1. Belirli bir yinelenme göstermeyen bir dikgenin özelliği. 2. Sönümü baskın geldiği için, yinelenen bir sürücü kuvvet etkisi altInda salınım yapamayan dizgenin özelliği
657döner alanDoğrultusua dik bir eksen çavresinde dönen mıknatıssal alan.
658döner buzsul çizeneğiTektürel ince bir X-ışını demetinin döner bir tek buzsulda kırınıma uğramasıyla elde edilen çizenek.
659döner devinirlikbk. açısal devinirlik.
660döner kangal miniakımölçeriAkım geçiren bir kangalın değişmez bir mıknatıssal alan içine asılması ile elde edilen, bir akımölçer. Kangal, geçen alkımla oranlı bir döngü etikisiyle akımıla oranlı bir açı tutanında döner.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir