Fizik Terimleri Sözlüğü - XML
Fizik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1111ısıleksicikIsıtılmış bir özdekten eksicikler püskülümü.
1112ısılelektrik etkibk. ısılyük etkisi.
1113ısılelektrik güçBir ısılelektrik çiftin, yük-süren kuvvetinin ısıtılan eklem sıcaklığına bağlı olarak değişim hızı.
1114ısılelektriksel etkiDeğişik metallerin eklem yerlerinin değişik sıcaklıkta olmasından ileri gelen elektriksel erkil.
1115ısılfosfonşılBir özdeğin ısı ile uyarımından bir süre sonra da etkinliğini sürdüren fosforışıl.
1116ısılgürellik bilgisibk. ısıldirik bilgisi.
1117ısılışıldamaKimi özdiklerin akkor sıcaklığının altında ısıtıldıklarında gösterdikleri ışıldama.
1118ısıllanımIlıncıkları, çevreleri ile ısıl dengeye getirme.
1119ısılmıknatıssal etki1. Mıknatıssal alanın bir iletkendeki ısı akımına ya da sıcaklım dağılımına etkisi. 2. Sıcaklığın özdeklerin mıknatıssal özelliklerine etkisi.
1120ısılöğeKüçük akımları ölçmede, kullanılan, bir ısılçift ile ısıtıcı ince telin oluşturduğu düzen.
1121ısılölçerBir nesnenin ya da bir ortamın sıcaklık derecesini ölçmeye yarayan aygıt.
1122ısılölçümSıcaklıkların ye sıcaklık değişimlerinin ölçümü.
1123ısılulaçMini akım ölçümde aygıt sapmalarını büyüten araç.
1124ısılüşerleşimBir özdeğin ısı etkisiyle üşerleşimi
1125ısılüşersel boruEksiciksel düzeneklerde özellikle doğrultucu, yükseltici olarak kullanılan ve içindaki akım iletimi erkin eksiciklerden sağlanan boru.
1126ısılüşersel salımIsıtılmış bir üşekten eksicik salımı.
1127ısılüşersel tersinimBir ısılçiftin yüksüren kuvvetinin belli bir ılın noktasının üstünde gözlenen düşüşü.
1128ısın1 kg. arı suyun. sıcaklığını 1°C yükseltmek için gereken ısı tutan. Buna ısıl erke birimi de denir.
1129ısınım işleysel eşdeğeriBir ısınlık ısı üretmek için gerekli iş tutarı, 4,18 joule = 1 kal.
1130ısınır akıJoule/sn. ya da watt birimleriyle ölçülen ışınını erkesi aktarımıyla oluşan akı.
1131ısınölçümBir dizgedeki ya da bir cisimdeki ısı niceliğinin ölçümü.
1132ısıölçerIsıl erke alışvenişini ölçmeye yarayan aygıt.
1133ısıölçümsel izge çözümlemeBir çözeltideki özdeğin soğurum izgesinin, erke dalga boyu dağılanına göre nicel çözümlemesi.
1134ısısalanBir süreç sırasında, dizgenin dışa ısıl erke verme özelliği.
1135ısısalan tepkileşimDış ortama ısı erkesi veren kimyasal tepkileşim.
1136ısısızDış çevre ile erke alışverişi olmadan yürüyen tersinir olay.
1137ışetkin çekirdekAlfa, beta ya da gama ışınları salan öğecik çekirdeği.
1138ışığın kırılımıIşık ışınlarının değişik iki ortamı ayıran yüzeyden geçerken kırılarak ilerleme doğrultusunu değiştirmesi.
1139ışığın parçacık kuramıIşığın çok küçük hızlı taneciklerden oluştuğunu ileri süren Newton kuramı.
1140ışığın yansımasıIşığın özdeksel bir yüzeye çarparak yayılma doğrultusunu değiştirtmesi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir