Fizik Terimleri Sözlüğü - XML
Fizik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1141ışıkGüneşten ya da başka kaynaklardan gelen ve gözü uyarıcı etkisi olan ışınım erkesi.
1142ışık akışıBir kaynaktan birini zamanda salınan ışık erkesi tutarı.
1143ışık ayrışımıDeğişik renklerden oluşan ışığım, uygun koşullar altında yan yana tek renkli kuşaklar durumunda dizilmesi.
1144ışık bebeğiİnce bir ışık demeti elde etmek için kullanılan gözbebeği gibi, çapı ayarlanabilir dairesel delik.
1145ışık bilgisiIşığı inceleyen doğabilim dalı.
1146ışık ekseniÇift kırıcı bir buzsulun çift kırıcı olmayan doğrultusu.
1147ışık geçerimiBir ortamdan geçen ışık erkesinin ortama giren erkeye oranı.
1148ışık hızıEnine akımmıknatıssal dalga olan ışığın boşlukta saniyede aldığı yol. (299, 793 km/sn.)
1149ışık kiplenimiTelevizyon yayınında bir görünümün değişik noktalarından gelen ışık imlemleriyle bir ışın demetinin yeğinliğini değiştirme ve bu olayı iletişimde kullanma yöntemi.
1150ışık nicemiBir öğeciğin ya da bir özdeciğin evre değişikliği olmaksızın saldığı tek ışık dalgası katarı.
1151ışık süzgeciSeçici soğurum ya da seçici yansıma ile ışığın izgesel birleşiminde değişim sağlayan düzen.
1152ışık yayıbk. elektrik yayı.
1153ışık yılıIşığın bir yıl içinde aldığı yol yaklaşık tutarı 9,4 x 1O(...)m. dir.
1154ışıketkinUcaylı ışığın düzlemini döndürebilen (özdek).
1155ışıksalGörme ve gönme aygıtlarıyla ilişkili olan.
1156ışıksal değişmezlerBir özdeğin soğurum katsayısı, kırıcılık göstergesi gibi ışıksal özelliklerinin anlatımında kullanılan değişmez sayılar.
1157ışıksal döndürümbk. ışıksal etkinlik.
1158ışıksal etkinlikKimi özdeklerin ya da çözeltilerinin ucaylı ışığın titreşim düzlemim döndürmesi.
1159ışıksal özekMerceğin içinde ışınlanın kırılmadan geçtiği nokta.
1160ışıksal sapınçBir noktadan gelen ışınları tanı olarak bir noktada toplayamayan mercek ya da ayna gibi ışıksal araçların kusuru.
1161ışıksal sıcaklıkBir gökcisminin, ışıma ölçümlerini değerlendirerek bulunan sıcaklığı.
1162ışıksal yolBir ışının kınlım imleci 1'den büyük olan bir ortam içinde aldığı yolun boşluktaki eşdeğeri.
1163ışıl akımDuyarlı bir yüzeyin, ışınım etkisinde saldığı eksiciklerin oluşturduğu akım.
1164ışıl alt-üşekIşığa tutulunca eksicik salan alt-üşek.
1165ışıl boruIşın duygun bir özdek yüzeyine düşen akımmıknatıssal dalgalar etkisiyle eksicik salan içinde en az iki üşek bulunan havası alınmış kapalı boru.
1166ışıl bölünümIşılcıklarla oluşan çekirdek bölünümü.
1167ışıl parçalanımBir öğecik çekirdeğinin ışınım erkesi etkisi ile parçalanması.
1168ışılcık1. bk. ışık nicemi. 2. Işığın ya da daha genel olarak akımmıknatıssal ışınımların erke birimi.
1169ışılçekirdeksel tepkileşimBir ışılcığın etkisiyle oluşan çekirdeksel tepkileşim.
1170ışılçoğaltıcıIşıtelektrik yolu ile elde edilen eksiciği üstel bir çarpan ölçüsünde çoğaltarak baştaki ışık yeğinliğini ölçen aygıt.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir