Fizik Terimleri Sözlüğü - XML
Fizik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1171ışıldamaKimi özdeciklerin yüksek sıcaklık yerine ışınımlarla dövülmesinden kaynaklanan ışık akımı.
1172ışılduyarlıkGörünür ya da görünmez ışığı duyma özelliği.
1173ışıleksicikBir özdeğin ışık etkisinde saldığı eksicik.
1174ışılelektrikIşıkla üretilen elektrik yükleri ve elektrik akanı.
1175ışılelektriksel çoğaltıcıIşılsalım yüklerinin üst-üşekte oluşturduğu akımı birçok katlarına çıkaran çok üşekli boru.
1176ışılelektriksel etkiBir öğeciğin eksiciklerinden birinin bir ışılcığın bütün erkesini alarak ayrılması sonucu oluşan etki.
1177ışılelektriksel gözeIşık etkisi ile eksicik salan ve bu yoldan ışık yeğinliğini ölçen göze,
1178ışılelektriksel işBir öğeciksel düzeyden bir eksicik sökmek için gerekli erke.
1179ışılelektriksel salımBir özdeğin ışılcıklarla dövülmesi sonucu eksicik salımı. bk. ışılsalım.
1180ışılelektriksel soğurumIşınım erkesinin ışılelektriksel salımlama erkesine dönüşümü.
1181ışılesneklikYönsemez, saydam, içyükül özdeklerin zorlanınca ışıksal özelliklerinin değişmesi.
1182ışılgerilim etkisiIşılkimyasal bir tepkileşim sonucu elektriksel gerilim oluşumu.
1183ışılgerilim gözesiÖzdeş iki metal üşeği bir üşerçözük içine batırarak ve üşeklerden birine ışık düşürmekle yük-süren kuvvet oluşması.
1184ışılıletken algıçIşınım erkesini, bir iletkende oluşturduğu direnç değişimi ile algılayan ve ölçen aygıt.
1185ışılılıncıkIşıl parçalanım sonucu salımlanan ılıncık.
1186ışılışıldanımGörünür ışığa ya da görünmeyen morüstü ışınıma tutulmakla uyarılan ışıldama.
1187ışıliletkenlikSelenyum gibi kimi özdeklerin ışınlandıklarında elektriksel iletkenliğinin artması.
1188ışılkimyaIşıyan erke soğurumu ile oluşan tepkileşimleri inceleyen ibilim dalı.
1189ışılmıknatıssal etkiKimi özdeklerin mıknatıssal alınganlığına ışığın etkisi.
1190ışılortacıkBir çekirdekten ışılcık dövümü sonucunda çıkan ortacık.
1191ışılölçerİki ışık kaynağının yeğinliklerini karşılaştırmaya yarayan aygıt.
1192ışılölçümElverişli aydınlatma koşulları sağlamak için ışık yeğinliği ölçümü.
1193ışılönelcikBir ışılçekirdeksel tepkileşim sonucu salınan önelcik.
1194ışılsalımIşık etkisinde kalan bir yüzeyin eksicik salması.
1195ışılsalımlı algıçBir ışıl alt-üşekten, ışılcıklarla eksicik salımı biçiminde ışıyan erkeyi algılamaya ve ölçmeye yarayan algıç.
1196ışıltılı boşalımİçinde düşük basınçta uçun bulunan iki uşekli boruda, düşük gerilimde zayıf ışıklı elektrik boşalması.
1197ışılüşerleşimBir uçun içinde ışınım nicemleri etkisiyle üşerler oluşumu.
1198ışılyaprakIşık etkisiyle kimyasal değişikliğe uğrayarak ışık yeğinliğine bağlı izler oluşmasına yarayan ince yaprak.
1199ışıma1. Bir titreşim, kaynağının, özellikle bir akımmıknatıssal titreşim kaynağının, içinde bulunduğu ortama dalgalar durumunda erke yayımı. 2. Işametkin özdeklerin parçacık ya da dalga biçiminde erke ışıması, anlamdaş ışınım.
1200ışımbilimRöntgen ışınları ile ya da ışımetkin ışınlarla sayrılıklaran tanısı ve sağaltımı ile uğraşan tıp kolu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir