Fizik Terimleri Sözlüğü - XML
Fizik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1231ışınım yoğunluğuBoşlukta birim oylumda bulunan ışınım erkesi.
1232ışınımla sönümBir elektriksel titreşkenin ışıma yaparak erke yitirmesinin yol açtığı genlik düşüşü.
1233ışınımölçerIşınım erkesini ısıl eşdeğeri cinsinden ölçmeye yarayan aygıt.Küçük yeğinlikteki ışınımları ölçmede kullanılan, ince bir telin direncinin ışınım etkisiyle değişmesi olgusuna dayanan duyarlı araç.
1234ışınır yeğinlikBir nokta kaynağın belirli bir doğrultuda, birim katı açı başına yayımladığı ışınım akısı.
1235ışınırlıkYüzey birlimi başına ışıyan ışık akısı.
1236ışınlamaBir nesnenin ışınlara tutulması ışınlama ölçüsü, ışınım akısı ile ışınlama süresinin çarpımına eşittir.
1237ışınlanımbk. ışınım salımı.
1238ışınsal Yarıçaplar doğrultusunca yönelmiş olan.
1239ışınsal hızHızın bir özekten uzaklaşan doğrular boyunca birleşeni.
1240ışınuyarı aygıtı1. Işınım yeğinlik düzeyini algılayıp ölçen aygıt. 2. Ses dalgası iletiminde, iletimi bozmadan ve kesmeden niteliğini denetleyen düzenek.
1241ışıyan erkeBir ışınımın taşıdığı erke tutarı.
1242iç erkeBir nesneyi oluşturan özdecikterin, yerlerine ve nesne içindeki devinimlerine bağlı olan erkil ve devimsel erkeleri toplamı.
1243içselYapısal olarak içinde var olan, dışardan gelmeyen özellik.
1244içtutunumÖzdeş özdecikler arasındaki çekim kuvvetinden kaynaklanan topaklaşım.
1245içyükülBir dış elektrik alanı etkisinde, iç yükleri sınırlı sürçmelere uğrayan ya da çiftucaylı özdecikelri dönerek dış alanla etkileşen, böylece iç yapısı üzerinde bilgi edinilen yalıtkan bir özdek. anlamdaş yalıtkan.
1246içyükül değişmeziYalıtkan bir özdeğin kendi iç yüklerinin ve çiftucaylarının bir dış alanla etkileşimlerinden kaynaklanan sığa ve iletkenlik değişimlerini belirleyen katsayı.
1247içyükül gecikmişlikBir içyükülde sürücü dalgalı alanda erke soğurumundan kaynaklanan ucaylanım gecikmesi.
1248içyükül sağlamlıkBir özdeğin bozulmadan dayanabildiği en büyük gerilim bayırlığı.
1249içyükül soğurumKimi içyüküllerde dalgalı elektrik alanının ucaylı özdecikleri döndürerek elektriksel erke soğurumuna yol açması,
1250içyükül yitikBir içyüküle, dalgalı bir elektrik alana etkidiğinde alanla dönen çiftucaylanın iç sürtünmelerde yitirdikleri erke.
1251ikilbk. üstiki.
1252ikil çizgiBir çizgi özgesinde birbirine yakın çift çizgilerin her biri.
1253ikilem1. Değişik yapıda iki öğenin birlikte bulunması. 2. İkili özellik gösteren durum.
1254ikiliİkili alaşımlar gibi iki birleşenden oluşan.
1255ikincikbk. ağır önelcik.
1256ikincil eksicik1. İkincil bir yayımdan çıkan eksicik. 2. Çarpışan iki eksiciğin az erkeli olanı.
1257ikincil evren ışınlarıBirincil evren ışınlarının yerin, uçunyuvarında, öğecik çekirdekleri ile etkileşimleri sonucu ortaya çıkanyeni parçacıklar.
1258ikincil kangalBirincil kangalın akımıyla irkiltilen kangal.
1259ikincil salımBirincil salım eksicikleri ile dövülen yüzeyden yayılan eksicik salımı.
1260ikiz buzsulBirbirinin ayna bakışımlısı olan iki buzsulun birlikte büyütülmesinden oluşan yapı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir