Fizik Terimleri Sözlüğü - XML
Fizik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1392kayma sürtünmesiÜst üste iki katı yüzey arasındaki sürtünme
1393kayma yüzeyiBir katının bir yüzeye koşut zorlama etkisi akımda çatlama ya da kopma eğilimi gösterdiği yüzey,
1394kaynama noktasıBir sıvının uçuk basıncının dış basınca eşit olduğu sıcaklık derecesi.
1395kaynama noktası yükselimiBir çözücünün kaynama noktasının, uçucu olmayan bir çözünenini özdeciksel yoğunlaşımı ölçüsünde yükselimi
1396kaynaşımYeğni öğe çekirdeklerinin, daha ağır bir çekirdek oluşturmak üzerebirleşmeleri
1397kazanç1. Bir elektrik akını ya da geriliminin yükseltim oranı. 2. Telsiz iletişiminde akımmıknatıssal dalgaların gücünü yükseltme oranı.
1398kendiliğindenDoğuş özelliklerinin ya da erkesinin yapısal sonucu olan, bir dış etkenin uygulamasından bağımsız.
1399kendiliğinden bolünümBir öğecik çekirdeğinin dış bir etken olmadan bölünmesi.
1400kendiliğinden mıknatıslanımMiknatıslayıcı bir etki olmaksızın demirmıknatıssal bir özdeğin mıknatıssal bölgeciklerinin kendi aralarında uyumlu yönelimi.
1401kesiciYeğinliği güvenlik sınırını aşacak ölçüde yükselince çevrimdeki akımı kesen akımmıknatıssal ya da ısıl aygıt.
1402kesici çevrimİmlemlerin artı ya da eksi tepelerinin belli bir değeri aşmasını önleyen çevrim.
1403kesikliÖğecikder, ışılcıklar gibi sürekli yapıda olmayan (varlıklar).
1404kesiklilikbk. süreksizlik.
1405kesiksin izgebk. sürekli izge.
1406kesilim öngerilimiBir eksicik borusunda üst-üşek akımını durdurmak için kafese uygulanması gerekli eksi gerilim.
1407kesilim sıklığıBir dalgalı akım çevriminde akımın kesilmesine yol açan sıklık.
1408kesinlikBir niceliğin sayısal değerinin aslına tam uygun olması.
1409kestiriBir olay, bir deney ya da hesaplama sonucunu önceden kabaca bilme.
1410kılcalDamar gibi küçük yarıçaplı boru.
1381katı halÖzdegin belirli bir oylumu ve belirli bir biçimi olan hali bir katının öğecikleri, değişmez bir denge konumu çevresinde titreşir, ancak yer değiştiremez, anlamdaş katı, katı durum.
1382katı hal doğabilimiKatıların yapı ve özelliklerini inceleyen doğabilim dalı. anl . katı durum doğabilimi.
1383katışık ögeciklerTektürel bir öğecik ortamına katılan başka tünden çok az sayıdaki öğecikler.
1384katışkıÖzdeğin arılığını bozan az nicelikte başka bir özdek.
1385katmanlaşımBoşalım borularında üst-üşek bölgesinin, uygun uçun basınçlarında değişken, aydınlık ve karanlık enine kuşaklardan oluşan görünümü.
1386katmanlı boşalımBir uçun içinde, elektriksel boşalım sırasında üst-üşek bölgesinde karanlık ya da değişken ışıklı kuşaklar oluşumu.
1387katmerli halbk. yoz haller.
1388kavuşmazBir eğriye yaklaşarak giden, ancak onunla sonlu bir uzaklık içinde kesişemeyen doğru.
1389kaygan akışAkışkan katmanlarının, birbiri üzeninde kararlı biçimde kayarak karışmadan akması.
1390kaymaBir cismin sürtünme ya da sürtünmesiz bir yüzeyde ötelenme devinimi,
1391kayma açısıBiçim değiştirmeye zorlanan bir akışkanın ya da yoğruk bir katının kuvvet doğrultusu ile kayan yüzeyleri arasındaki açı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir