Fizik Terimleri Sözlüğü - XML
Fizik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1621olağandışı yansımaÜşeryuvar (iyonosfer) katmanının dönüşül sıklığının üstündeki telsiz dalgalarının yansıması.
1622olasılıkGerçekleşen durumlar sayısının gerçekleşebilecek tüm durumlar sayısına oranı olasılık 1’den küçük bir sayıdır, en çok 1 olabilir.
1623oluk sığasıVerilen bir iletişim dizgesinde, bir oluktan saniyede gönderilebilecek imlem sayısı.
1624oluk sıklığıBir iletişim dizgesinde tek bilgi birimini taşıyan sıklık kuşağı.
1625oluklanımKovuklu bir ortam içinden, fazladan akış sağlanması.
1626oluşumsal özellikÖzdeciği oluşturan öğeciklerin düzenlenimine bağlı özellik.
1627oluşumsal simgebk. yapısal simge.
1628ondalık ölçü dizgesibk. metre dizgesi.
1629onluk direnç kutusuOnarlık iki küme ve direnç kangalından oluşan direnç kutusu birinci kümede her kangal bir ohm'luk, ikinci kümede on ohm'luktur.
1630oranİki niceliğin bölümü.
1631ornatım1. Bir birleşikteki bir ya da daha çok hidrojen öğeciği yerine başka öğecikler geçmesi. 2. Kimi buzsullarda olağan örgü öğeciği yerine bir katışkının girmesi.
1632orsalama erkin süreÖğecik, özdecik gibi mini parçacıkların erkince devindikleri bir ortam içinde, iki çarpışma arasında geçen ortalama süre.
1633ortacıkArtı, eksi ya da sıfır yüklü, eksicikten 210-1000 kat büyük kütleli temel parçacık. Yaşam süreleri milyonda bir saniye basamağında olan ortacıkların çekirdeği oluşturan parçacıkların bağlanmasına katkıda bulunduğu sanılmaktadır.
1634ortak eksiciklerAyrı iki öğeciğin bağ oluşturan dış eksiciklerinin sıfır fırıl nicem sayısı verecek biçimde eşlenmesi.
1635ortalamaBir niceliğin özdeş koşullar altında alınan ölçümleri toplamının ölçüm sayısına bölümü.
1636ortalama erkin yol1. Bir uçun özdeciğinin, başka biri ile çarpışıncaya dek gittiği ortalama uzaklık. 2. Bir ses dalgasının, bir odada ardışık iki yansıma arasında gittiği ortalama uzaklık.
1637ortalama güneş günüGüneşin bir boylamdan ardışık iki geçişi arasındaki değişmez süre.
1638ortamBir kuvvetin etkimesini ya da bir etikinin iletilmesini sağlayan özdeksel çevre.
1639oylumBir nesnenin uzayda tuttuğu üç-boyutlu yer. En, boy, yükseklik denilen üç-boyutun çarpımı.
1640oylumölçerÇoğunlukla sıvı ve katıdan yoğunluklarını ölçmede kullanılan bölümlenmiş ölçme kabı.
1641oylumsal göreçBiri biraz sağdan, öteki biraz soldan çekilmiş iki resme sağ ve sol gözlerle bakmayı sağlayan, böylece üç-boyutlu görüm elde edilen aygıt.
1642oylumsal zorlanıra ölçüsüEsnek bir özdeğe etkiyen kuvvetin, oylum bitimi başına zorlanmaya oranı.
1643öbekHer öğenin tersini ve öteki öğelerle birleşkesini kapsayan aynı yapıdaki öğeler topluluğu.
1644öbeklemeÇeşitli nitelikteki parçacıkları benzerliklerine göre ayırma.
1645öbekler kuramıArdışık iki işlem sonucunun tek bir işlemle tanımlanabildiği işlemleri inceleyen uzbilimsel kuram.
1646öğe1. Kimyasal yollarla daha yalın özdeklere bozunamayan özdek. 2. Bir kümeyi oluşturan nesnelerin her biri.
1647öğecîk sayısıÖğecik çekirdeğinde bulunan önelcik sayısı.
1648öğecikBir öğenin kimyasal bağlanımlara giren en temel parçacığı.
1649öğecik çekirdeğiÖğeciğin tüm özdeksel kütlesinin biriktiği artı yüklü parçacık.
1650öğecik etkin yarıçapıÖzdecik içinde bağlanmış ögeciklerin aralarındaki uzaklığın yarısı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir