Fizik Terimleri Sözlüğü - XML
Fizik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1711özdecik-gram ağırlıkBir özdeğin özdeciksel ağırlığınca gram tutarı.
1712özdeciklerin çarpışma çapıBir çarpışma sırasında iki özdeciğin özeklerinin birbirlerine en çok sokulabildikleri uzaklık.
1713özdeciksel dolancalİki ve daha çok öğecik, bir özdecik oluşturunca bunların dolancallarının örtüşerek oluşturdukları tek bir dolancal düzeni.
1714özdeciksel ışınKoşut doğrultuda genellikte ışıl hızlarda devinen ılın özdecik akımı.
1715özdeciksel oylumÖlçünlü sıcaklık ve basınç koşulları altında bir özdecik-gramın kapladığı oylum.
1716özdeciksel yapıÖğeciklerin özdecik içindeki düzenlenim biçimi.
1717özdeğerÖzel bir denkilemi sınır koşulları uyarınca sağlayan çözüm işlevlerine (özişlevlere) eşlenen değiştirgen.
1718özdekUzayda yer tutan, bir kütlesi olan her tür varlık.
1719özdek korunum yasasıÖzdeğin yoktan yaratılamayacağını ve yok edilemeyeceğini, bir dizi etkileşimler sonunda toplam kütlesinin değişmeden kalacağını belirten yasa.
1720özdek yokoluşubk. yokoluş.
1721özdeşHer türlü nitelik bakımından oluşan bir eşitlik.
1722özdeşlikBilinmeyenlerin her değeri için doğru olan, bilinen ve bilinmeyen niceliklerden oluşan bir eşitlik.
1723özdevimliİşleysel yollarla devinerek kendiliğinden işleyen (düzenek).
1724özdevimli sıklık denetimiBazı alıcılarda, bir salıngaçın ayarlanmış sıklığını kendiliğinden belli bir aralıkta tutma.
1725özdirençBir santimetre uzunluğunda, bir santimetre kare kesitinde bir iletken parçasının ohm olarak direnci.
1726özdönüştüreçBirincili ve ikincili aynı sargıya bağlanmış bir dönüştüreç türü.
1727özekçilÖzeğe dönük.
1728özekçil kuvvetBir nokta çevresinde dolanan bir nesnenin, dolanım özeğine doğru olan ivmesini oluşturan kuvvet.
1729özekdeşÖzekleri çakışık, değişik büyüklükte olan (nesneler).
1730özekdışılıkBir cismin kütle özeğinin cismin dönme ekseni dışına düşmesi.
1731özekkaç kuvvetNewton'un ikinci devinim yasasının eylemli (ivmeli) bir çatkıda uygulanabilir duruma gelmesi için denkleme eklenmesi gereken saymaca kuvvet.
1732özekselÖzek doğrutusunda özekten geçen doğru boyunca.
1733özeksel kuvvetİki kütle özeğini birleştiren doğru boyunca etkiyen kuvvet.
1734özgül ağırlıkBir özdeğin verilen bir oylumdaki kütlesinin, aynı oylumlu 4°C'daki suyun kütlesine oranı.
1735özgül dönmeUcaylı ışığın, etkin bir özdek içinden geçerken ucaylanım düzleminin açısal dönmesinin, özdek içindeki yol uzunluğuna ve özdeğin yoğunluğuna oranı.
1736özgül erkeBir özdeğin birim kütlesinin iç erkesi.
1737özgül etkinlikIşımetkin bir denekte birim kütlenin etkinliği.
1738özgül ısıBir özdeğin birim kütlesinin sıcaklığını 1°C yükseltmek için gerekli ısı tutarı.
1739özgül kırılımKırılım imleci n - 1 niceliğinin yoğunluğa oranı.
1740özhalNicemler kuramında dizey gösteriminde, özişlevin karşılığı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir