Fizik Terimleri Sözlüğü - XML
Fizik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1861sıkışım gerginliğiUygulandığı bölgede bir yoğunluk değişimi verecek biçimde yönelmiş, birim yüzeye etkiyen kuvvet.
1862sıkıştıraçBir akışkan ya da uçunu sıkıştırarak basıncı yükseltilmiş olarak veren aygıt.
1863sıklıkTitreşen bir dizgenin, bir dalganın saniyedeki titreşim, sayısı birimi hertz. (Hz)'dir.
1864sıklık değiştiriciAldığı titreşimlerin sıklığını değiştirerek veren aygıt.
1865sıklık kiplenimiTaşıyıcı dalganın sıklığının başka bir dalga sıklığıyla ve bu sıklığa uygun olarak değişimlere uğratılması.
1866sıklık koşuluBir öğeciğin ya da özdeciğin belli bir sıklıkta ışınım salabilmesi koşulu.
1867sıklıkolçerBir elektriksel salıngaçın ya da bir dalgalı akımın sıklığını ölçen aygıt.
1868sınırlıTerimleri sayısı verilen bir N sayışımdan küçük olan bir kümenin bu niteliği.
1869sıradeğişimBir işlemde iki öğenin değişikliğe yol açmadan birbirlerinin yerini alması.
1870sırt sırta bağlanımBir eksicik borusunun üst-üşeğini ötekinin alt-üşeğine bağlama ya da bunun tersini yapma.
1871sıvıÖzdeğin su, yağ gibi, bulunduğu kalbin biçimini alan az sıkışabilir akışkan hali.
1872sıvı buzsulBir buzsul gibi ışıksal yönserliği ve belirli düzende yapısı olan sıvı.
1873sıvı hava-197°C'ye dek soğutulup sıkıştırılarak sıvılaştırılmış hava.
1874sıvıölçerBir sıvının yoğunluğunu ölçerek karışım yüzdesini belirleyen araç.
1875sıyırım1. Gelen demetin yalnız bir parçasının dövümlük ile etkileşerek, kalanın ilk doğrultuda gittiği ağır çekirdekler ile dövüm. 2. Bir metaldeki tortu eksiciklerinin, kimyasal ya da elektriksel yöntemle ayrılması.
1876sızımBasınç altındaki uçunların küçük gözeneklerden geçişi özdeş koşullarda değişik ucunların bağıl sızım hızları değişiktir.
1877simge1. Bir öğeyi ya da bir öğeciği gösteren kısaltım örneğin C = karbon, Fe = demir. 2. Değer, konum, işlem, doğrultu gibi nicedikleri gösteren isteğe bağlı ya da geleneksel im.
1878simgelentimSayıların, niceliklerin ve başka varlıkların simgelerle gösterimi ya da böyle simgelerin oluşturduğu dizge.
1879sis1. Nemli havanın yeterince soğumasıyla içindeki su uçuğunun yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşumu. 2. Bir uçun içindeki sıvı damlacıklarından oluşan asıltı.
1880sis odasıİçinde aşırıdoygun su ve alkol uçuğu bulunan kutu kutudan öğecikaltı yüklü parçacıklar geçerse bunların yolları üzerinde oluşturdukları uçun üşerleri uçuk yoğuşumuna yol açarak, parçacık izlerini görünür duruma getirir.
1881sislenim noktasıBir çözeltinin içindeki katıların ayrılmaya ya da buzsullaşmaya başladığı ve çözeltinin sisli bir görünüm aldığı sıcaklık.
1882sogurganSıvıları ya da uçunları soğurabikne yeteneğinde olan (özdek).
1883soğubilimÇok düşük sıcaklıklarda gözlenen olaylarla ilgilenen düşük sıcaklıklar bilgisi.
1884soğuk alt-üşekYüzey gerilimlinin çok yüksek olması yüzünden olağan sıcaklıkta eksicik salan üşek.
1885soğurganlıkBir yüzeye vuran ışınım erkesinin yüzeyce soğurulan bölüğünün ölçüsü.
1886soğurum1. Bir özdeğin başka bir özdek içinde tutulması. 2. Işıyan erkenin bir özdekten geçerken başka bir erkeye dönüşen bir bölüğümü yitirmesi.
1887soğurum izgesiSeçici soğurgan bir özdekten geçen ışığın bir bölüğünün soğurumu ile oluşan, karanlık çizgili ya da karanlık kuşaklı izge.
1888soğurum kıyısıBir X-ışmı izgesinin birden kesildiği dalga boyu. Bu tür izgenin resminde keskin bir kıyı görülür.
1889soğurum kuşağıBir soğurum izgesinde belirtken karanlık bir kuşak.
1890soğurum yitimiBir ortamdan geçen ya da bir ortamın yüzeyinden yansıyan bir erke türünün bir kesiminin başka bir erkeye dönüşerek yitimi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir