Fizik Terimleri Sözlüğü - XML
Fizik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1891soğurumölçerBelli dalga boylarında ışınını soğurumundan yararlanarak özdek derişimi ölçen aygıt.
1892soğutkanBir soğutucudaki ısı çevrimi işleminde kullanılan ve genellikle alçak, sıcaklıklarda hızla uçunlaşan (sıvı).
1893solak ucaylıYayılma doğrultusu ile açısal devinirliği karşıt yönlü olan çembersel ucaylı (ışık).
1894son hızHavada ya da sıvı içinde düşen bir nesneye etkiyen yerçekimi kuvvetinin sürtünme kuvvetine eşit olduğunda eriştiği değişmez hız.
1895soyulmuş öğecikÇevre eksiciklerini yitirmiş öğecik.
1896söndürümBir algıç borusundaki elektriksel boşalımın sürüp gitmesini önleme yöntemi.
1897sönüm1. Bir salınınım ya da dalga deviniminin genliğinin sürekli azalışı. 2. Bir devinimin sürtünme gibi bir nedenle yavaşlaması. 3. Bir çevrimdeki gücün ya da akım yitiğinin desibel olarak ölçüsü.
1898sönüm çarpanıBir salınımın ya da bir dalganın genliğinin, erke yitiği yüzünden uğradığı sönümün ölçüsü olan değişmez sayı.
1899sönümlü dalgaOrtamın soğurganlığı yüzünden genliği zamanla ya da uzaklıkla küçülerek giden dalga.
1900sönümlü salınımArdışık dönemlerde genliği üstel olarak düşen ve bir süre sonra sıfıra inerek sönen salınım.
1901sönümlü tartaçSalınımları söndürecek düzenekle donanmış tartaç.
1902sönümsüz dalgaArdışık salınımları genlikçe özdeş olan sürekli dalga katarı.
1903sönümsüz salınımGenliği ve sıklığı değişmeyen dalgalı akım ya da genliği değişmeden biteviye süren salınım.
1904su eşdeğeriBir cismin ısıca eşdeğer olduğu su tutarı sayısal olarak kütle ile özgül ısı çarpımına eşittir.
1905su uçuğuBir sıvının yeterli ısıl erke soğurarak uçun durumuna dönüşümü.
1906süpürümbk. tarama.
1907süpürüm hızıEksicik ışınları borusunda, eksicik demetinim ışılışıldanır bürgüyü tarama hızı.
1908sür-git devinimBir kez başlayınca beslemese de durmaksızın sürecek bir işlerge devinimi.
1909sür-git hal kuramıEvrenin kararlı olduğu, özdeğin sürekli değiştiği ve öğelerin yıldızlarda oluştuğu varsayımını bildiren evrenbilim kuramı.
1910süreçBelli bir sonuca götüren işlem basamakları dizisi.
1911süredeşbk. eş zaman.
1912sürekli dalgabk. sönümsüz dalga.
1913sürekli izgeGörünen ya da görünmeyen akımmıknatıssal ışınımlar izgesi akkor halinde katıların, sıvıların ve yüksek basınçtaki uçunların verdikleri yedi renkli kesiksiz kuşak.
1914sürekli mıknatısBir kez mıknatıslanınca, bu niteliğini koruyan çelik alaşımı.
1915sürekli ortambk. sürem.
1916sürekli salınımbk. sönümsüz salınım.
1917sürekli uçunDönüşül sıcaklığının üstünde sıvılaştırılamaz evrede bulunan uçun.
1918süreksiz izgeAyrı dalga boyları için ayrık çizgilerden oluşan izge.
1919süreksizlikÖzdekte ya da bir işlevde sürekli olmama özelliği.
1920süremDoğadaki bütün nesnelerin içinde yer aldığı sürekli uzay-zaman ortamı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir