Fizik Terimleri Sözlüğü - XML
Fizik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2251yelyazarYel hızını çizgeleyen aygıt.
2252yeniden birleşim izgesiBir uçunda oluşan üçerlerin yeniden birleşimi ile açığa çıkan enkenin yayınlandığı izge.
2253yeniden buzsullanmaBir özdeği çözündürüp sonra suyunu uçurma yöntemiyle yeniden buzsul oluşturma.
2254yeniden ışımaBir özdeğin soğurduğu ışınımla uyarılması sonucu geri ışıması,
2255yenimÇoğunlukla yükseltgeme sonucu metallerde oluşan birleşim değişimi süreci paslanma.
2256yeralımBir kimyasal birleşimde ya da bir buzsulda bir öğenin, başka birinin yerini aknası.
2257yerdeğişimBir özdeğin, konumunu belirleyen sayıların değişimi ile yeni bir konuma geçişi,
2258yerdeşlerBir öğenin öğecik numarası özdeş, kütle numaraları değişik ikizleri. Bir öğenin yerdeş öğeciklerinin kimyasal özellikleri birdir, yalnızca kütle ile ilgili özelliklerin de değişiklikler vardır, çünkü yerdeşlerin çekirdeklerindeki ılıncık sayıları değişikt
2259yerdoğabilimiYerin, uçunyuvarını ve yeryuvarını da içine alarak, doğabilimsel özelliklerini inceleyen bilim dalı.
2260yerelBir yere, bir bölgeye ilişkin olan.
2261yerısılYerin iç asısına değgin.
2262yerlem çatkısıBir noktanın, bir cismin. uzaydaki konumunu: belirlemek için kullanılan başvuru eksenleri takımı, anlamdaş konaç eksicikleri.
2263yerleşim, sayısıBir buzsul yapıda belli bir öğeciğin komşu öğeciklerle bağlantı sayısı.
2264yeryuvarıGüneş dizgesinde, Güneş'e uzaklık sırasıyla üçüncü gezegen.
2265yığılımÖzdeş nesnelerim oluşturduğu topluluk.
2266yığıntıDizgenin yalnızca başlangıç ve son durumlarına bağlı olan, iç ısıya özdeş ısıl nicelik.
2267yığışım haliÖzdeğin bir yere birikmiş doğabilimsel hali : Katı, sıvı ya da gaz halleri.
2268yıldırımBulutlarla Yer arasımda oluşan elektriksel boşalım.
2269yıldırımlıkBir ucu toprağa gömülü, öteki ucu bir yapının tepesine dikili, bir iletken çubuğa bağlı olan, bulutların yükünü çekip yere akıtarak çevreyi koruyan iletken.
2270yinelembk. dönem.
2271yineligözlerYineli olarak açılıp kapanan ya da karanlıkta belli sıklıkla yanıp sönen ışık kaynağıyla, bir devinimin ardışık evrelerini incelemeye yarayan aygıt.
2272yitirgen kuvvetDevimsel erkeyi ısıl erkeye çeviren, devinim engelleyici kuvvet.
2273yitirimEldeki erkenin işe yarar tutarının azalması, erke yitimi.
2274yoğrukIsı ile ya da sıkıştırılarak işlenebilen ve bu etkiler kalkınca biçimini koruyan yapay reçineler ya da bunların karışımları.
2275yoğruklukMakaslama zorlamasına tutulan kimi katıların sürekli akış özelliği.
2276yoğunlaşmaÖzdeklerin uçun halinden sıvı hale dönüşmesi.
2277yoğunlaşma katsayısıBir uçunum özdeciklerinin gerçek oylumunun, uçunun oylumuna oranı.
2278yoğunlaştırıcıUçuğu yoğuşturmaya ve sıvı olarak toplamaya yarayan aygıt.
2279yoğunlukBir özdeğin birim oylumuna düşen kütle.
2280yoğunluk şişesiBir sıvının yoğunluğunu ve genleşme katsayısını ölçmeye yarayan araç.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir