Fizik Terimleri Sözlüğü - XML
Fizik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2281yoğunlukölçerYoğunluk ölçmeye yarayan aygıt.
2282yokoluşBir temel parçacık ile karşıtının bir yere gelince enke ışıması ile birbirlerini ortadan kaldırmaları.
2283yokoluş ışınımıBir eksicikle bir artıcığın buluşarak her ikisinin de yok oluşu ile ortaya çıkan ışınım.
2284yorulumBir metalin gerilme dayanıklılığı sınırının oldukça altında olan yinelemeli zorlamalarla kendini bırakma eğilimine girmesi.
2285yorulum sınırıBir metalin kendini bırakmadan dayanabildiği en büyük yinelemeli zorlama.
2286yorulum yeğinliğibk. yorulum sınırı.
2287young çizimiKırıcılıkları değişik iki ortam arasındaki yuvarsal bir sınır yüzeyini geçen ışınlar için bir çizim yöntemi.
2288yoz hallerBir erke düzeyine yerleşen değişik eksicik dolanca durumları.
2289yönelik yayınYöneltilmiş uyargalar kullanarak bir yenden ötekine telsiz yayımı.
2290yönelimBir buzsul ya da bir özdecik içinde öğecik kümelerinin ya da o özdeciklerin belirli doğrultularda yönelmiş olarak düzenlenimleri.
2291yönelim etkisiÖzdeciksel. çiflucayların, yönelimlerine bağlı olan etkileşimleri.
2292yöngübak. yönleç.
2293yönleçTam olarak tanımlanabilmesi için büyüklüğünden başka bir de doğrultusunun bilinmesi gereken nicelik örneğin (kuwet, hız, alan. Yönleçsel nicelikler ok biçimli bir simge ile gösterilir, anlamdaş yöngü.
2294yönleç alanıHer noktası bir yönleçsel nicelikle betimlenen uzay bölgesi.
2295yönleç toplama kuralıYönleçsel nicelikleri toplamak için kullanılan koşutkıyılı çizim yöntemi.
2296yönleçsel örnekÖğecikleri açısal devinirlik, mıknatıssal döngü gibi özellikleri bakımından yönleçlerle betimleyen örnek.
2297yönsemezDogabilimsel özellikleri tüm doğrultular boyunca özdeş olan (ortam).
2298yönserDeğişik doğrultularda değişik doğabilimsel özelliği olan ortam. Örneğin kimi buzsulların kırıcılık imleci bakış yönüne göre değişir.
2299yöntemBir sorunu çözüme götürmek için geliştirilen yollar.
2300yörüngeDevinen bir nesnenin izlediği yol ya da çizgi.
2301yuvarYüzeyinin her noktası özekten eşit uzaklıkta olan yuvarlak kapalı yüzey.
2302yuvarlı yatakSürtünmeyi azaltmak için, işlerge eksenleri üstüne yerleştirilen, bilezik biçimli yuvaksal ya da yuvarsal döner çelik yatak.
2303yuvarsal dalgaBir noktasal kaynaktan yayımlanan ve yönsemez ortamda eşevreli yüzeyleri yuvarsal olan dalga.
2304yuvarsal sapınçMercek kıyılarından gelen ışığın, ana eksene yakın gelen ışıktan daha yakında odaklanmasından kaynaklanan mercek kusuru.
2305yük1. Bir özdeğin ya da bir ortamın eksicik önelcik dengesinin bozulması ile oluşan elektriklik hali. 2— Bir elektrik çevriminin ya da bir işlergenin güç çıktısı.
2306yük yoğunluğuBirim yüzölçümüne ya da birini oylumca düşen yük tutarı.
2307yük-kutle oranıYüklü bir parçacığın ya da bir üşerin, elektriksel yükünün kütlesine oranı.
2308yük-süren kuvvet (ysk)Bir elektrik çevriminde eksiciklerin devinimini sağlayan ve volt birimi ile ölçülen elektriksel erkil.
2309yükgözlerDurgun elektrik yüklerinin varlığını algılamakta kullanılan aygıt.
2310yüklemeBir birikeç gözesi ya da takımına boşalım yönünün tersine akım sürerek, üşekleri ve üşerçözüğü yeniden yük-süren kuvvet veren duruma getirme.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir